Nội dung đề xuất và điểm tối ưu hóa (ứng dụng Google Ads)

Nội dung đề xuất là toàn bộ các nội dung bao gồm trong một mục của tài khoản Google Ads nhằm giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động cho các chiến dịch của mình. Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads và giúp bạn ưu tiên thực hiện các hành động đề xuất cho chiến dịch của mình.

Bạn có thể tìm thấy các nội dung đề xuất và điểm tối ưu hóa trên trang Đề xuất của ứng dụng (bạn có thể truy cập vào trang này thông qua thanh điều hướng ở phía dưới cùng). Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy thẻ điểm tối ưu hóa trong trang tổng quan về tài khoản cùng với điểm tối ưu hóa cấp tài khoản và cấp chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về các loại nội dung đề xuất khác nhau

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố