Nội dung đề xuất và điểm tối ưu hóa (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Nội dung đề xuất là toàn bộ các nội dung bao gồm trong một mục của tài khoản Google Ads nhằm mục đích giúp bạn cải thiện hiệu quả hoạt động của các chiến dịch. Điểm tối ưu hóa là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của tài khoản Google Ads và giúp bạn ưu tiên các hành động được đề xuất cho chiến dịch của mình. 

Các nội dung đề xuất và điểm tối ưu hóa có trong trang Đề xuất của ứng dụng mà bạn có thể truy cập được qua trình đơn điều hướng ở dưới dùng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy thẻ điểm tối ưu hóa trong trang tổng quan về tài khoản cùng với điểm tối ưu hóa cấp tài khoản và cấp chiến dịch.

Để xem toàn bộ danh sách nội dung đề xuất hiện có, hãy chuyển đến phần Cải thiện tài khoản của bạn thông qua Nội dung đề xuất.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố