Displayannonser: en guide med rekommenderade metoder för annonsmaterial

Rekommenderade metoder för displayannonsmaterial [hero_image]

Googles displayannonser visas på över tre miljoner webbplatser, i över 650 000 appar och på Googles tjänster som Gmail och YouTube. I den här guiden visar vi hur du skapar tillgångar för displayannonser med fokus på responsiva displayannonser.

Responsiva displayannonser är en typ av tillgångsbaserade annonser. En tillgång är helt enkelt en del av en annons, som en rubrik, beskrivning, bild eller logotyp. När du skapar tillgångsbaserade annonser anger du rubriker, beskrivningar, bilder och logotyper. Google använder maskininlärningsalgoritmer för att kombinera dessa tillgångar i oräkneliga varianter på webben och optimerar kontinuerligt för bästa resultat.

Eftersom tillgångar kombineras utan mänsklig hjälp behöver du vara särskilt noggrann redan från början. I den här guiden kan du få hjälp att se till att dina tillgångar fungerar tillsammans i ett mycket stort antal konfigurationer.

Använd följande riktlinjer för att skapa responsiva displayannonser som når användare och ger bättre resultat för ditt företag. Förbättrad bildkvalitet kan i sin tur förbättra räckvidden och resultatet genom att se till att dina annonser kan visas i alla tillgängliga annonsutrymmen. Dessa riktlinjer är rekommendationer, och därför inte obligatoriska, men alla annonser och tillgångar måste följa Googles Google Ads-policy.

Marknadsföringsbilder

Bilder är det viktigaste elementet i responsiva displayannonser. Den här vägledningen hjälper dig att strategiskt förstå vad som är en bra respektive dålig bild för responsiva displayannonser och hur du undviker vanliga misstag och fallgropar som kan skada resultatet. Du kan ladda upp dina egna bilder eller välja från Googles bibliotek.

För responsiva displayannonser kan du ladda upp högst 15 bilder med två bildproportioner: 1,91:1 för liggande och 1:1 för kvadratiska bilder. Minimiantalet är två bilder där minst en bild har bildproportionen 1,91:1 (liggande).

Display_Creative_BP_logo_specs

Bilder som laddas upp kan visas i olika storlekar beroende på layouten. Bildernas storlek ändras för att passa vissa annonsstorlekar.

Använd bilder med hög kvalitet

Bilder hjälper användarna att förstå ditt företag, dina produkter och ditt varumärke. De är avgörande för annonser som ger bra resultat.

För bästa resultat bör du undvika bilder som är suddiga, skeva, upp och ned, otydliga samt bilder med en ram och färginverterade eller överdrivet filtrerade bilder.

Använd de naturliga linjerna i en bild. Använd inte visuellt skeva bilder.
Display_Creative_BP_Image_1
Använd bilder med skärpa. Använd inte suddiga bilder.
Display_Creative_BP_Image_2
Använd bilder som är lätta att se och i fullfärg. Använd inte bilder som är svåra att se eller som är bleka.
Display_Creative_BP_Image_3
Använd bilder som innehåller en enda, icke-duplicerad komposition av motivet. Använd inte bilder som innehåller en spegelvänd bild.
Display_Creative_BP_Image_3
Använd kvadratiska kanter och genomskinliga ramar så att bilderna visas i sin helhet i hela utrymmet. Använd inte bilder med rundade kanter eller ramar.
Display_Creative_BP_Image_5
Använd den ursprungliga, naturliga kompositionen av foton. Använd inte inverterade färger eller överdrivet många filter.

Överlagra inte en logotyp ovanpå en bild eftersom den kan visas upprepade gånger i vissa annonslayouter. Det går bra att använda bilder där logotypen är integrerad i fotot.

Inga överlagrade logotyper

Överlagra inte en logotyp ovanpå en bild eftersom den kan visas upprepade gånger i vissa annonslayouter. Det går bra att använda bilder där logotypen är integrerad i fotot.

Behåll originalbilden och säkerställ att den har bra skärpa. Överlagra inte logotyper eller annan grafik på bilder.
Display_Creative_BP_overlaid_logos

Undvik överlagrad text

Undvik att infoga text ovanpå en bild. Tänk på att när du kombinerar tillgångar kan meddelandet upprepas om överlagrad text exempelvis är för lik en rubrik. Överlagrad text kan vara oläslig i mindre annonsstorlekar. Det går bra att använda bilder med text som är naturligt inbäddad eller integrerad. Ett foto av en textskylt skulle till exempel vara naturligt inbäddad text.

Behåll originalbilden och säkerställ att den har bra skärpa. Överlagra inte logotyper eller annan grafik på bilder.
Display_Creative_BP_overlaid_text

Överlagra inte knapparna

Knappar (som utlovar funktioner som inte finns, t.ex. Spela upp, Ladda ned eller Stäng) bryter mot Googles Google Ads-policy.

Använd originalbilden utan knappgrafik som visar vilseledande funktioner. Lägg inte till knappar i bilden eftersom de inte är klickbara element.
Display_Creative_BP_Buttons

Se till att din produkt eller tjänst är i fokus på bilden

Tomt utrymme får inte uppta mer än 80 % av bilden Din produkt eller tjänst bör vara i fokus.

Display_Creative_BP_Focus

Undvik collagebilder

Använd enskilda bilder. Collage rekommenderas inte.

Display_Creative_BP_Collague

Undvik digitalt sammansatta bakgrunder

Undvik att visa produkter över digitalt sammansatta bakgrunder, inklusive helvita bakgrunder. Använd i stället foton av hög kvalitet som har fysiska miljöer med organiska skuggor och belysning.

Display_Creative_BP_Focuscomposite_BKGs

Logotyp

Display_Creative_BP_images_BP

Automatiskt genererade videor

Vissa särskilda överväganden gäller för tillgångar som används för videor:

  • Använd inte logotyper i bildens ram
  • Använd inte text i bildens ram
  • Använd inte flera bilder som ser likadana ut – välj bara en

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt