Bannerannonser: en veiledning for gode fremgangsmåter når du skal lage annonser

Display_Creative_BP_hero_image

Google-bannerannonser blir vist på over tre millioner nettsteder, i over 650 000 apper samt i Google-tjenester som Gmail og YouTube. Hensikten med denne veiledningen er å vise deg hvordan du kan opprette elementer du skal bruke i bannerannonser – med fokus på responsive bannerannonser.

Responsive bannerannonser er en type elementbaserte annonser som kalles ressursannonser. Med elementer mener vi rett og slett de ulike delene av en annonse, for eksempel bilder eller logoer, overskrifter og beskrivelser. Når du skal lage ressursannonser, må du legge inn nettopp dette: bilder, logoer, overskrifter og beskrivelser. Ved hjelp av maskinlæringsalgoritmer kan Google sette sammen disse elementene i utallige kombinasjoner som kan vises på nettet, og kontinuerlig optimalisere resultatene.

Elementene kombineres helt uten menneskelig assistanse, så funksjonen må brukes med omhu. Når du har satt deg inn i innholdet i denne veiledningen, kan du påse at elementene dine fungerer godt sammen i et potensielt sett svært høyt antall konfigurasjoner.

Bruk retningslinjene nedenfor som rettesnor når du skal opprette responsive bannerannonser du både kan nå ut til kundene og oppnå gode resultater med. Jo bedre bildekvaliteten er, dess bedre kan rekkevidden og resultatene bli, fordi annonsene dine kan vises i all tilgjengelig beholdning. Selv om vi anser disse retningslinjene som anbefalte fremgangsmåter heller enn krav skrevet i stein, må alle annonser og elementer overholde Googles retningslinjer for Google Ads.

Markedsføringsbilder

I responsive bannerannonser kan vi nesten si at alt står og faller med bildene. I veiledningen nedenfor skal vi hjelpe deg med å forstå hva som rent teknisk er forskjellen mellom et godt og et dårlig bilde i responsive bannerannonser, så du kan unngå vanlige feil og fallgruver som kan føre til dårlige resultater. Du kan laste opp bilder du selv har tatt, eller velge fra Googles bibliotek.

Med responsive bannerannonser kan du laste opp opptil 15 bilder i to høyde/bredde-forhold: 1,91:1 for bilder i liggende format og 1:1 for kvadratiske bilder. Du må bruke minst to bilder, hvorav minst ett skal ha høyde/bredde-forholdet 1,91:1 (liggende format).

Display_Creative_BP_logo_specs

Bilder som lastes opp, kan vises i ulike størrelser avhengig av utformingen. Størrelsen på bildene endres slik at de passer inn i bestemte annonsestørrelser.

Bruk bilder av høy kvalitet

Med bilder blir det enklere for brukerne å forstå bedriften og merkevaren din samt hvilke produkter du tilbyr. Annonser som oppnår gode resultater, har alltid gode bilder.

For å oppnå best mulig resultater bør du styre unna bilder som er forvridde, opp-ned, utydelige, uskarpe eller overdrevent filtrerte, bilder med inverterte farger samt bilder omsluttet av kantlinjer.

Bruk de naturlige linjene i et bilde. Ikke bruk visuelt forvridde bilder.
Display_Creative_BP_Image_1
Bruk bilder som er i fokus. Ikke bruk bilder som er uskarpe.
Display_Creative_BP_Image_2
Bruk tydelige bilder i fullfarge. Ikke bruk utydelige bilder eller bilder med utvaskede farger.
Display_Creative_BP_Image_3
Bruk bilder som omfatter én enkelt, ikke-duplisert gjengivelse av det aktuelle objektet. Ikke bruk bilder med speilbilder.
Display_Creative_BP_Image_3
Sørg for at kantene er kvadratiske og kantlinjene gjennomsiktige, så bildene kan fylle hele den tilgjengelige plassen. Ikke avrund kanter eller bruk kantlinjer.
Display_Creative_BP_Image_5
Bruk den rå, naturlige bildekomposisjonen. Ikke bruk inverterte farger eller overdriv bruken av filtre.

Ikke legg logoer oppå bilder, da dette kan bli repetitivt i visse annonseutforminger. Bilder der logoen er integrert i selve bildet, er greit.

Ingen logoer som overlegg

Ikke legg logoer oppå bilder, da dette kan bli repetitivt i visse annonseutforminger. Bilder der logoen er integrert i selve bildet, er greit.

Sørg for at du holder deg til det originale bildet, og at bildet er i fokus. Ikke legg logoer eller annen grafikk oppå bilder.
Display_Creative_BP_overlaid_logos

Unngå tekst som overlegg

Unngå å sette inn tekst oppå et bilde. Du bør ha i bakhodet at når elementer kombineres, kan budskapet ditt bli repetitivt dersom den overlagte teksten for eksempel er for lik en overskrift. Overlagt tekst kan bli uleselig i mindre annonsestørrelser. Bilder der teksten er naturlig innebygd eller integrert, er greit. Eksempel: Et bilde av et skilt med tekst er naturlig innebygd tekst.

Sørg for at du holder deg til det originale bildet, og at bildet er i fokus. Ikke legg logoer eller annen grafikk oppå bilder.
Display_Creative_BP_overlaid_text

Ikke bruk knapper som overlegg

I henhold til retningslinjene for Google Ads er det ikke tillatt med knapper (som lover ikke-eksisterende funksjonalitet som «spill av», «last ned» eller «lukk»).

Bruk originalbildet – uten knappegrafikk med villedende informasjon om funksjonalitet. Ikke legg til knapper i bildet ettersom de ikke er klikkbare elementer.
Display_Creative_BP_Buttons

Sørg for at produktet eller tjenesten er i fokus på bildet

Det tomme området (rundt selve bildet) skal ikke oppta mer enn 80 % av bildet. Fokus skal være på produktet ditt eller tjenesten din.

Display_Creative_BP_Focus

Unngå kollasjbilder

Bruk enkeltbilder. Kollasjer anbefales ikke.

Display_Creative_BP_Collague

Unngå digitalt sammensatte bakgrunner

Du bør ikke vise produkter over bakgrunner som er digitalt sammensatte, selv ikke om bakgrunnen er helhvit. Bruk i stedet kvalitetsbilder som har fysiske omgivelser med naturlig lys og naturlige skygger.

Display_Creative_BP_Focuscomposite_BKGs

Logoer

Display_Creative_BP_images_BP

Videoer generert automatisk

Du må ta visse spesielle hensyn når du skal bruke elementer i videoer:

  • Ikke plassér logoer ut mot kantlinjen i bilder.
  • Ikke bruk tekst på kantlinjene rundt bilder.
  • Ikke bruk flere bilder som ser like ut – velg ett av dem.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt