Obsahové reklamy: průvodce doporučenými postupy pro kreativy

Doporučené postupy pro kreativy obsahových reklam [hero_image]

Obsahové reklamy Google se zobrazují na více než třech milionech webů, ve více než 650 000 aplikacích a v nejrůznějších službách Googlu (například v Gmailu nebo na YouTube). Tento průvodce vám pomůže vytvořit podklady pro obsahové reklamy se zaměřením na responzivní obsahové reklamy.

Image ad example for Google Display Network adObsahové reklamy vám pomohou firmu propagovat, když lidé procházejí internet, sledují videa na YouTube, kontrolují si poštu v Gmailu nebo používají mobilní aplikace.

Responzivní obsahové reklamy jsou formou reklam z podkladů. Podklad je jednoduše součást reklamy. Může to být například nadpis, popis, obrázek nebo logo. K vytváření reklam z podkladů potřebujete nadpisy, popisy, obrázky a loga. Google AI tyto podklady uspořádá v různých kombinacích na internetu a průběžně optimalizuje výkon reklam.

Vzhledem k tomu, že se podklady kombinují bez lidské pomoci, je při nastavování potřeba zvláštní péče. Tento průvodce vám pomůže zajistit, aby podklady mohly spolupracovat ve velkém počtu konfigurací.

Podle níže uvedených pokynů můžete vytvořit responzivní obsahové reklamy, kterými oslovíte uživatele a podpoříte tak růst své firmy. Lepší kvalita obrázků může zvýšit váš zásah a výkon, aby se reklamy mohly zobrazovat na všech dostupných reklamních plochách. Tyto pokyny jsou považovány za doporučené postupy a proto nejsou povinné. Všechny reklamy a podklady ale musí splňovat zásady Google Ads.

Pokyny k obrázkům

Obrázky jsou nejdůležitějším prvkem responzivních obsahových reklam. Tyto pokyny vám pomohou pochopit, jaký obrázek je pro responzivní obsahové reklamy ideální, a vyhnout se běžným chybám, které mohou zhoršovat výkon. Můžete nahrát vlastní obrázky nebo si je vybrat z knihovny Google. Přečtěte si níže uvedené pokyny a zajistěte, aby vaše obrázky splňovaly pokyny společnosti Google.

Poznámka: Responzivní obsahové reklamy umožňují nahrát až 15 obrázků ve třech poměrech stran: na šířku, čtverec a na výšku. Maximální velikost všech obrázků je 5 120 kB. Přečtěte si další informace o tom, jak responzivní obsahové reklamy vytvořit.

Obrázek na šířku (1,91 : 1)

 • Doporučená velikost: 1200 × 628
 • Minimální velikost: 600 × 314

Čtverec (1 : 1)

 • Doporučená velikost: 1200 × 1200
 • Minimální velikost: 300 × 300

Na výšku (9 : 16)

 • Doporučená velikost: 900 × 1600
 • Minimální velikost: 600 x 1067
 
 

Na šířku

Tato ikona představuje doporučení pro orientaci na šířku pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.

Čtverec

Tato ikona představuje doporučení pro čtvercový formát pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.

Na výšku

Tato ikona představuje doporučení pro orientaci na výšku pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.

Poměr

Tato ikona představuje doporučení pro poměry stran pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
1,91:11:19:16

Minimální počet obrázků

Tato ikona představuje doporučení minimálního počtu obrázků pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
1 obrázek1 obrázek0 obrázků

Maximální počet obrázků

Tato ikona představuje doporučení maximálního počtu obrázků pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
15 obrázků15 obrázků15 obrázků

Doporučené velikosti

Tato ikona představuje doporučení velikostí obrazovky pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
1200x6281200x1200900x1600

Minimální velikosti

Tato ikona představuje doporučení minimální velikosti obrazovky pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
600x314300x300600x1067

Maximální velikost nahraného souboru v kB

Tato ikona představuje doporučení maximální velikosti nahraného souboru v kB pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.
5120 KB5120 KB5120 KB

Počet obrázků na jeden poměr stran

Tato ikona představuje doporučení 5–10 obrázků na jeden poměr stran pro kampaně s responzivními obsahovými reklamami.5–10 obrázků na jeden poměr stran


5–10 obrázků na jeden poměr stran


5–10 obrázků na jeden poměr stran

V závislosti na rozvržení se nahrané obrázky mohou zobrazovat v různých velikostech. Velikost obrázku se přizpůsobí různým velikostem reklam.

Používejte obrázky vysoké kvality.

Obrázky uživatelům pomáhají porozumět vaší firmě, produktům a značce. Jsou zásadní pro dobrý výkon reklam.

Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, nepoužívejte obrázky, které:

 • Jsou neostré
 • Mají převrácené barvy
 • Jsou příliš filtrované
 • Jsou ohraničené rámečkem
 • Jsou nesrozumitelné
 • Jsou vzhůru nohama
 • Jsou vizuálně zkreslené
Používejte obrázky s přirozenými liniemi. Nepoužívejte vizuálně zkreslené obrázky.
Display_Creative_BP_Image_1
Používejte ostré obrázky. Nepoužívejte rozmazané obrázky.
Display_Creative_BP_Image_2
Používejte obrázky, které jsou zřetelně viditelné a plně barevné. Nepoužívejte obrázky, které jsou nejasné nebo vypadají vybledle.
Display_Creative_BP_Image_3
Používejte obrázky, na kterých se nachází jeden neduplikovaný objekt. Nepoužívejte obrázky zahrnující zrcadlový obraz.
Display_Creative_BP_Image_4
Používejte obrázky s pravoúhlými okraji a průhlednými rámečky, aby obrázky mohly přecházet do plného poměru stran. Nepoužívejte rámečky a zaoblené hrany.
Display_Creative_BP_Image_5
Používejte neupravovanou, přirozenou kompozici fotek. Nepoužívejte převrácené barvy ani přehnané filtry.

Žádná překryvná loga

Nepřekrývejte obrázek logem, protože by se mohlo v některých rozvrženích reklam opakovat. Povoleny jsou obrázky, do kterých je logo začleněno.

Zachovejte původní obrázek a ujistěte se, že je ostrý. Nepoužívejte na obrázcích překryvná loga ani jinou grafiku.
Display_Creative_BP_overlaid_logos

Nepoužívejte překryvný text.

Neumisťujte na obrázek text. Pamatujte, že pokud se překryvný text například příliš podobá nadpisu, mohou se vaše sdělení při zkombinování podkladů opakovat. U menších velikostí reklam může být překryvný text nečitelný. Obrázky, u kterých je text vložen nebo začleněn přirozeně, jsou povoleny. Příkladem přirozeně vloženého textu je například fotografie cedule s textem.

Zachovejte původní obrázek a ujistěte se, že je ostrý. Nepoužívejte na obrázcích překryvná loga ani jinou grafiku.
Display_Creative_BP_overlaid_text

Nepoužívejte překryvná tlačítka

Tlačítka, která slibují neexistující funkce, jako například tlačítka Přehrát, Stáhnout nebo Zavřít, porušují zásady Google Ads.

Použijte původní obrázek bez grafiky představující tlačítka, která klamavě naznačuje funkci. Nepřidávejte na obrázek tlačítka, protože se nejedná o klikatelný prvek.
Display_Creative_BP_Buttons

Váš produkt nebo služba by měly být hlavní náplní obrázku.

Prázdný prostor by neměl zabírat více než 80 % obrázku. Váš produkt nebo služba by měly být jeho hlavní náplní.

Display_Creative_BP_Focus

Nepoužívejte koláže obrázků.

Použijte jednotlivé obrázky. Koláže se nedoporučují.

Display_Creative_BP_Collague

Vyhněte se složenému digitálnímu pozadí

Nezobrazujte produkty na složeném digitálním pozadí včetně zcela bílého pozadí. Místo toho použijte kvalitní fotografie fyzických scén s přirozenými stíny a osvětlením.

Display_Creative_BP_Focuscomposite_BKGs

Loga

Nepoužívejte loga s nepodporovanými poměry stran, nepřirozeným prostředím nebo barevným pozadím. Raději použijte loga vysoké kvality, která byla náležitě oříznuta a upravena.

Display_Creative_BP_images_BP

Přidávání textů a reklamních sestav

Používejte jasné a působivé nadpisy a texty

V nadpisu použijte jasný a jednoduchý text, který zákazníkům přiblíží váš produkt, službu nebo značku. Text popisu by měl být srozumitelný (povoleno je maximálně 80 znaků). Nepoužívejte sdělení, která jsou příliš obecná, ani taková, která vybízejí uživatele ke kliknutí (clickbait). Používejte větnou formu a nepište VELKÝMI PÍSMENY.

Dobré příklady Špatné příklady

Nadpis: „Naše nové vlněné ponožky jsou hřejivé a příjemné”

Text: „Všechny ponožky šijeme přímo na objednávku a dodáme až k vám domů!“

Nadpis: „Naše nové vlněné ponožky“

Text: „Klikněte sem a dozvíte se víc.“

Nadpis: „Sindibádovo velké dobrodružství – od 22. července v kinech“

Text: „Nenechte si ujít nejdobrodružnější film léta.“

Nadpis: „SINDIBÁDOVO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“

Text: „TENHLE ZÁBAVNÝ LETNÍ FILM VÁS ZARUČENĚ PŘEKVAPÍ.“

Uveďte ceny, propagační akce a mimořádné nabídky

Pokud nabízíte něco výjimečného, nezapomeňte o tom zákazníky informovat. Když se lidé o něčem rozhodují, obvykle se snaží vyhledat maximum informací. Nabídněte jim takové informace, které jim jejich rozhodnutí usnadní.

Na svou nabídku můžete lidi upozornit pomocí výrazů, jako jsou speciální nabídka, kupón, sleva, propagační kód, výprodej apod.

Uveďte relevantní vstupní stránku

Zkontrolujte stránku na webu, na kterou uživatele odkazujete (tzv. vstupní stránku). Nezapomeňte v reklamě uvést jasnou výzvu k akci, která uživatele přímo na tuto stránku zavede. Pokud se například v reklamě objevuje text „Zavolejte nám“, zkontrolujte, zda vstupní stránka uvádí telefonní číslo vaší firmy. Pokud se v textu reklamy objevuje sousloví „Časově omezená nabídka“, upozorněte uživatele na vstupní stránce právě na tuto akci. Do cílové URL zadejte úplnou adresu URL.

Vytvořte tři až čtyři reklamy na reklamní sestavu

Pro každou reklamní sestavu vytvořte tři až čtyři reklamy (vyzkoušejte různá sdělení s různými obrázky) a zjistěte, která z nich se zákazníkům líbí nejvíc. Služba Google Ads může v rámci reklamní sestavy zobrazovat častěji ty reklamy, které si vedou lépe. Takže se už nemusíte spoléhat na pouhé odhady a můžete uplatnit přímo poznatky získané během experimentů.

Automaticky generovaná videa

Na podklady používané u videí se vztahují určitá zvláštní pravidla:

 • Nepoužívejte na rámečcích obrázků loga.
 • Nepoužívejte více podobných obrázků.
 • Nepoužívejte na rámečcích obrázků text.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
13756335956836142588
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true