Certifikácia Google Ads

Certifikácia Google Ads je profesionálna akreditácia od Googlu ponúkaná jednotlivcom, ktorí preukážu svoje odborné znalosti základných a pokročilých aspektov služby Google Ads. Certifikácia Google Ads umožňuje jednotlivcom preukázať, že Google ich uznáva ako odborníkov v oblasti online inzercie. Túto certifikáciu môžete získať cez online školiaci program Googlu Skillshop. Ďalšie informácie o Skillshope
V tomto článku sú vysvetlené výhody získania certifikácie, postup jej získania a spôsob, akým možno o stave certifikácie informovať ostatných.

Skôr ako začnete

Ak nemáte účet Skillshop, musíte si ho vytvoriť, aby ste mali prístup k testom Google Ads potrebným na získanie certifikácie. Zistite, ako vytvoriť účet Skillshop.

Výhody

  • Preukážte svoju odbornosť. Prostredníctvom prispôsobeného certifikátu, ktorý sa dá vytlačiť, môžete súčasným aj potenciálnym klientom ukázať, že ste certifikovaným profesionálom v oblasti online inzercie.
  • Pomôžte svojej firme získať odznak Google Partner alebo Premier Google Partner. Na získanie jedného z týchto odznakov firma potrebuje (okrem splnenia ďalších požiadaviek), aby bol aspoň jeden z jej pridružených členov certifikovaným partnerom Google Ads. Prečítajte si viac o požiadavkách na získanie odznaku Google Partner.
  • Zistite, ako dosiahnuť, aby sa vaša certifikácia započítala do stavu partnera vašej firmy.

Ako funguje certifikácia Google Ads

Po vytvorení účtu Skillshop získate prístup k bezplatným certifikačným testom Google Ads a k príslušným sériám kurzov, ktoré môžete využiť pri príprave na testy.

Ak chcete získať certifikáciu Google Ads pre niektorú oblasť služby Google Ads, musíte úspešne absolvovať test týkajúci sa danej oblasti služby, ktorý je k dispozícii v Skillshope. Certifikácie sú k dispozícii pre nasledujúce oblasti služby Google Ads: Google Ads – Vyhľadávanie, Google Ads – Obsahová sieť, Google Ads – Video a Nákupné reklamy.

Certifikácie Google Ads

Dostupné certifikácie

Certifikácia Opis
Certifikácia Google Ads pre Vyhľadávaciu sieť Preukážte, že dokonale ovládate vytváranie a optimalizáciu kampaní vo Vyhľadávaní Google. Certifikovaní používatelia preukážu schopnosť zvýšiť výkonnosť kampaní automatickými riešeniami (ako sú inteligentné ponuky a riešenia publík) a dosiahnuť tak konkrétne marketingové ciele.
Certifikácia Google Ads pre Obsahovú sieť Potvrďte svoju odbornosť pri dosahovaní výsledkov pomocou Obsahovej siete Google, ktoré najlepšie zhodnocujú vašu investíciu do obsahových reklám. Certifikovaní používatelia preukážu schopnosť vytvárať účinné stratégie a kampane v Obsahovej sieti, ktorými dosiahnu konkrétne marketingové ciele.
Certifikácia Google Ads Video Preukážte svoju schopnosť dosiahnuť výsledky reklamnými riešeniami služieb YouTube a Google Video. Certifikovaní používatelia vedia preukázateľne rozpovedať pôsobivé príbehy na YouTube a osloviť tak potenciálnych zákazníkov v rámci celej nákupnej cesty na rôznych úrovniach.
Certifikácia Reklamy v Nákupoch Overte svoje odborné znalosti používaním a optimalizovaním reklám v Nákupoch. Certifikovaní používatelia tiež preukážu znalosti týkajúce sa vytvorenia a optimalizácie kampaní v Nákupoch, ktoré maximalizujú dosah a konverzie.

Dostupné jazyky

Certifikácie Google Ads sú k dispozícii v 22 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, indonézština, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Príprava na certifikácie Google Ads

Odporúčame, aby ste mali praktické skúsenosti s používaním služby Google Ads. Mali by ste mať prehľad o koncepciách a osvedčených postupoch online reklamy. Okrem toho by ste mali mať skúsenosti so správou rôznych typov kampaní služby Google Ads.

Môžete sa pripraviť aj absolvovaním kurzov v programe Skillshop.

Požadované skóre a časové limity testov

V rámci certifikačného testu musíte dosiahnuť skóre najmenej 80 %. Na test budete mať 75 minút. Ak test neabsolvujete úspešne, o jeden deň si ho môžete zopakovať.

Po začatí testu sa spustí odpočítavanie času na časovači. Časovač sa po spustení nedá pozastaviť. Ak stránky testu opustíte (napríklad ak zatvoríte prehliadač alebo sa vám vypne počítač), platnosť časovača okamžite vyprší. Test budete môcť znova absolvovať po jednom dni.

Ako si udržať certifikáciu

Vaša certifikácia Google Ads vám bude platiť, kým nevyprší platnosť certifikácie danej oblasti služby. Certifikácie majú platnosť jeden rok. Na obnovenie certifikácie budete musieť opäť úspešne absolvovať certifikačný test v príslušnej oblasti služby.

Pravidlá informovania ostatných o stave vašej certifikácie

Vaša certifikácia Google Ads preukazuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie. O tomto uznaní môžete svojim súčasným a potenciálnym klientom poskytnúť tieto informácie:

  • Vaša certifikácia Google Ads potvrdzuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online inzercie.
  • Akreditáciu ste získali po úspešnom absolvovaní certifikačného testu Google Ads, ktorý poskytuje platforma Skillshop.

Príklad

Tu je príklad, ako môžete informovať o stave svojej certifikácie:

„Google ma uznáva ako certifikovaného profesionálneho partnera Google Ads, pretože som úspešne absolvoval(a) viacero testov, ktoré preverili moje odborné znalosti o tejto službe. Mám kvalifikáciu pomôcť vašej firme presadiť sa na internete prostredníctvom služby Google Ads.“

Tu je niekoľko ďalších pravidiel informovania o vašej certifikácii:

  • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba vtedy, ak ste certifikačný test úspešne zložili vy osobne. Nestačí, aby bol certifikovaný váš spolupracovník alebo aby vaša agentúra získala logo certifikátu.
  • Ako na certifikovanú osobu môžete na seba odkazovať iba dovtedy, kým bude vaša certifikácia platná. Keď jej platnosť vyprší, nebudete na seba môcť odkazovať ako na certifikovanú osobu, až kým znova úspešne neabsolvujete testy.
  • Svoju certifikáciu môžete uvádzať v životopise, na vizitkách, v profile v službe LinkedIn a v profiloch v ďalších sociálnych médiách. Pripomíname, že logá Google Partners môžete používať iba v súlade s pravidlami používania.

Bežné otázky o certifikáciách

Rozdiel medzi certifikáciami Google Ads a odznakom Google Partner

  • Jednotlivci získavajú certifikáciu. Certifikáciu Google Ads môže získať ktorýkoľvek člen programu Partners. Ako certifikovaný profesionál môžete získané ocenenie preukázať prispôsobeným certifikátom, ktorý vydáva Google.
  • Agentúry získavajú odznaky a špecializácie. Firma, ktorá splní požiadavky na dosiahnutie stavu partnera, získa odznak Google Partner alebo Premier Google Partner a oprávnenie propagovať sa ako certifikovaný partner Googlu. Upozorňujeme, že agentúra sa nestáva certifikovaným partnerom Googlu iba na základe zapojenia do programu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory