Certifikácie Google Ads

Certifikácie Google Ads sú profesionálne akreditácie, ktoré Google ponúka jednotlivcom, ktorí preukážu odborné znalosti základných a pokročilých aspektov služby Google Ads.

Certifikácia Google Ads vám umožňuje preukázať, že Google vás uznáva ako odborníka v oblasti internetovej reklamy. Prístup k certifikáciám Google Ads môžete získať na stránke certifikácie Google Ads na platforme Skillshop.

Skôr než začnete

Ak chcete získať prístup k testom Google Ads potrebným na získanie certifikácie a nemáte účet Skillshop, musíte si ho vytvoriť. Ako si založiť účet Skillshop

Výhody

 • Preukážte svoju odbornosť. Prostredníctvom prispôsobeného certifikátu, ktorý sa dá vytlačiť, môžete súčasným aj potenciálnym klientom ukázať, že ste certifikovaným profesionálom v oblasti online reklamy.
 • Pomôžte svojej firme stať sa certifikovaným partnerom Googlu alebo prémiovým partnerom v programe Google Partners. Ďalšie informácie o požiadavkách

Ako dosiahnuť, aby sa certifikácia započítala v prospech firemného statusu certifikovaného partnera Googlu

Požiadavka na certifikácie v programe Google Partners

Certifikácie sú jednou z troch kategórií požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera alebo prémiového partnera. Do požiadavky na certifikácie sa započítavajú nasledujúce certifikácie:

 • Google Ads – Vyhľadávanie
 • Google Ads – Obsahová sieť
 • Google Ads – Video
 • Nákupné reklamy
 • Google Ads – Aplikácie

Prístup k týmto certifikáciám môžete získať na stránke certifikácií Google Ads na platforme Skillshop.

Poznámka: Profesionálne certifikácie Google Ads sa do splnenia požiadavky na získanie odznaku Google Partner nezapočítavajú. Do požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera Googlu alebo odznaku Premier Google Partner sa nezapočítavajú žiadne iné certifikácie.

Dostupné jazyky

Certifikácie Google Ads sú k dispozícii v 22 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, indonézština, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Príprava na certifikácie Google Ads

Odporúčame, aby ste mali praktické skúsenosti s používaním služby Google Ads. Mali by ste mať prehľad o pojmoch a osvedčených postupoch v oblasti internetovej reklamy. Okrem toho by ste mali mať skúsenosti so správou rôznych typov kampaní Google Ads.

Môžete sa pripraviť aj absolvovaním kurzov v programe Skillshop.

Požadované skóre a časové limity testov

V rámci certifikačného testu musíte dosiahnuť skóre najmenej 80 %. Na test budete mať 75 minút. Ak test neabsolvujete úspešne, o jeden deň si ho môžete zopakovať.

Po začatí testu sa spustí odpočítavanie času na časovači. Časovač sa po spustení nedá pozastaviť. Ak test opustíte (ak napríklad zatvoríte prehliadač alebo sa vám vypne počítač), časovač okamžite vyprší. Test budete môcť znova absolvovať o jeden deň.

Ako si udržať certifikáciu

Vaša certifikácia Google Ads vám bude platiť, kým nevyprší certifikácia v danej oblasti služby (jeden rok). Na obnovenie certifikácie budete musieť opäť úspešne absolvovať certifikačný test v príslušnej oblasti služby.

Pokyny k prezentovaniu stavu certifikácie

Certifikácia Google Ads preukazuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online reklamy. Ďalej sa dozviete, ako môžete o tomto uznaní informovať svojich súčasných a potenciálnych klientov.

 • Certifikácia Google Ads potvrdzuje, že ste certifikovaný profesionál v oblasti online reklamy.
 • Akreditáciu ste získali po úspešnom absolvovaní certifikačného testu Google Ads, ktorý poskytuje Skillshop.

Príklad

O stave svojej certifikácie môžete informovať napríklad takto:

„Google ma uznáva ako certifikovaného profesionálneho partnera Google Ads, pretože som úspešne absolvoval(a) viacero testov, ktoré preverili moje odborné znalosti o tejto službe. Mám kvalifikáciu pomôcť vašej firme presadiť sa na internete prostredníctvom služby Google Ads.“

Tu je niekoľko ďalších pokynov k prezentovaniu vašej certifikácie:

 • Ako certifikovaná osoba sa môžete označovať iba vtedy, ak ste certifikačné testy úspešne absolvovali vy osobne. Nestačí, aby bol certifikovaný váš spolupracovník alebo aby vaša agentúra získala odznak.
 • Ako certifikovaná osoba sa môžete označovať len počas platnosti svojej certifikácie. Po vypršaní jej platnosti sa až do opätovného úspešného absolvovania testov nebudete môcť označovať ako certifikovaná osoba.
 • Svoju certifikáciu môžete uvádzať v životopise, na vizitkách, v profile v službe LinkedIn a v profiloch v iných sociálnych médiách. Pripomíname, že logá programu Google Partners môžete používať iba v súlade s pravidlami používania.

Rozdiel medzi certifikáciami Google Ads a odznakom Google Partner

 • Jednotlivci môžu získať certifikácie Google Ads. Ako certifikovaný profesionál môžete svoje úspechy preukázať prispôsobeným certifikátom, ktorý vydáva Google.
 • Firmy sa môžu stať certifikovaným partnerom Googlu alebo prémiovým partnerom prostredníctvom programu Google Partners. Firma, ktorá spĺňa požiadavky na získanie statusu certifikovaného partnera Googlu, sa bude môcť prezentovať ako firma so statusom certifikovaného partnera Googlu. Upozorňujeme, že firma sa nestane certifikovaným partnerom Googlu len tým, že sa zapojí do programu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka