Giới thiệu về chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) cho quảng cáo khách sạn

Phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) (trước đây là GHACP – Chương trình Phí hoa hồng của Google Quảng cáo khách sạn, còn được gọi là Phí mỗi lượt lưu trú) là một chiến lược đặt giá thầu cho các chiến dịch khách sạn. Chiến lược đặt giá thầu này cho phép đối tác chỉ thanh toán khi khách thực sự lưu trú, qua đó giúp đối tác tránh được rủi ro khi khách hủy phòng.

Cách hoạt động của chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú)

Chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) giúp đối tác khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ máy học của Google để có được khách lưu trú.

Đối tác đặt tỷ lệ phí hoa hồng (% giá trị đặt phòng) bằng cách sử dụng chiến lược giá thầu Phí hoa hồng ở cấp chiến dịch.

Sau đó, thuật toán đặt giá thầu của Google sẽ tính toán giá thầu Chi phí mỗi lượt nhấp (CPC) tối đa nhằm đạt được mức phí hoa hồng trung bình bằng với mục tiêu của đối tác.

Để cải thiện hiệu suất trong phiên đấu giá quảng cáo, chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) sẽ điều chỉnh giá thầu bằng cách sử dụng những thông tin theo thời gian thực, chẳng hạn như thiết bị và vị trí của người dùng cuối, sản phẩm của Google, vị trí địa lý, lịch trình và giá khách sạn.

Tối thiểu mỗi tháng trước khi kết thúc chu kỳ thanh toán (ngày 17 hằng tháng), đối tác phải tải báo cáo đối chiếu lên, trong đó có thông tin về lượng khách lưu trú thực tế. Google tính phí đối tác dựa trên tỷ lệ phí hoa hồng mà đối tác đã đặt cho các lượt khách lưu trú.

Lưu ý: Các chiến dịch sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) sẽ không báo cáo chi phí trong Google Ads và các chiến dịch này sẽ được lập hóa đơn theo quy trình thanh toán của Hotel Center.

Yêu cầu

Để thiết lập chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú), tài khoản của bạn phải được chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí sau. Sau khi được chấp thuận, bạn có thể di chuyển chiến dịch của mình.

Lưu ý: Tài khoản của bạn phải được Google chấp thuận thì mới có quyền tạo chiến dịch.
 1. Hoàn tất hồ sơ thanh toán của bạn trong Google AdsHotel Center. Các khoản chi phí của tài khoản sẽ được tính trong Hotel Center.
 2. Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi với các giá trị theo giao dịch cụ thể.
 3. Đặt danh mục hành động chuyển đổi thành “Mua hàng”.
 4. Định kỳ gửi báo cáo đối chiếu.
Lưu ý: Khách hàng có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ phải được tính phí bằng đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Bắt đầu

Chấp thuận

Để sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), bạn phải được Google chấp thuận. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản về bán hàng của Google hoặc nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Thiết lập giá trị giao dịch cho tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Gửi dữ liệu giao dịch của bạn bằng cách sử dụng thẻ toàn trang web với các tham số bắt buộc sau:

"start_date"
'end_date'
'id'
'value'
'currency'

'value' dùng để tính chi phí cho mỗi lượt chuyển đổi. Nếu bạn không cung cấp tham số 'value' và tham số 'currency' tương ứng, Google sẽ sử dụng giá trị mặc định trong phần cài đặt lượt chuyển đổi và trình đặt giá thầu sẽ điều chỉnh giá thầu theo giá trị đó.

Lưu ý: Giá trị giao dịch chuyển đổi chỉ dành cho chiến dịch khách sạn.

Thiết lập URL trang đích của bạn (không bắt buộc)

Để hỗ trợ cho chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), quảng cáo khách sạn cung cấp các tham số mới sau đây cho URL trang đích:

(PAYMENT-ID): Chuyển thành một chuỗi được xác định sẵn là “commission” hoặc số IATA do Google chỉ định (ví dụ: "01234567") nếu bạn sử dụng một đại lý thu phí hoa hồng. Để thay đổi định dạng của số IATA hoặc chuỗi được xác định sẵn, hãy liên hệ với chuyên gia kỹ thuật của Google.

(IF-PAYMENT-ID): Chuyển thành "true" đối với những khách sạn sử dụng chiến lược đặt giá thầu phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú); nếu không thì chuyển thành "false". Nếu "true", thì các giá trị theo điều kiện này sẽ được chèn vào URL. Nếu không, các giá trị theo lệnh ELSE sẽ được chèn vào.

Để biết thêm thông tin về cách tạo đường liên kết đến trang đích, hãy tham khảo bài viết Tạo URL động.

Ví dụ 1

Ví dụ sau đây cho thấy các tham số mới trong phần định nghĩa URL trang đích:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&checkinDay=(CHECKINDAY)&checkinMonth=(CHECKINMONTH)&checkinYear=(CHECKINYEAR)&nights=(LENGTH)(IF-PAYMENT-ID)&bookingSource=(PAYMENT-ID)(ELSE)(ENDIF)

Đối với khách sạn sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này sẽ chuyển thành:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3&bookingSource=123456789

Đối với khách sạn không sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này sẽ chuyển thành:
http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3

Ví dụ 2

<URL>http://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&checkinDay=(CHECKINDAY)&checkinMonth=(CHECKINMONTH)&checkinYear=(CHECKINYEAR)&nights=(LENGTH)&bookingSource=(IF-PAYMENT-ID)commissions(ELSE)GoogleCPC(ENDIF)</URL>

Đối với khách sạn sử dụng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), URL này sẽ chuyển thành:

http://www.partnerdomain.com?hotelID=ABCDEF&checkinDay=15&checkinMonth=07&checkinYear=2015&nights=3&bookingSource=commissions

Thiết lập chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú)

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng chiến dịch có sẵn cho chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) mà phải tạo chiến dịch mới.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng plus, sau đó chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu.
 5. Chọn loại chiến dịch là Khách sạn.
 6. Nhấp vào Tiếp tục.
 7. Thiết lập các chế độ cài đặt cho chiến dịch. Tìm hiểu về từng chế độ cài đặt của chiến dịch
 8. Trong mục "Cài đặt giá thầu", hãy chọn Phí hoa hồng làm chiến lược giá thầu của bạn.
 9. Trong mục "Trả tiền cho", hãy chọn Lượt khách lưu trú.
 10. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Sử dụng API Quảng cáo khách sạn

Việc tạo chiến dịch Phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) bằng cách sử dụng API Google Ads tương tự như việc tạo các loại chiến dịch khác trong Google Ads. Các thông tin khác có trong hướng dẫn của chúng tôi dành cho nhà phát triển.

PaymentMode, BudgetTypeBiddingStrategyType cần có một số chế độ cài đặt cụ thể. Hãy xem API Google Ads để biết các chế độ cài đặt này.

Tạo báo cáo đối chiếu

Bạn có thể tạo báo cáo đối chiếu và tải báo cáo này lên bằng cách sử dụng Hotel Center. Các báo cáo này đối chiếu tài khoản của bạn với Google để thanh toán hóa đơn của bạn và tải tệp CSV ("báo cáo đối chiếu") lên Google hằng tháng, hằng tuần hoặc hai tuần một lần.

Để tránh bị tính phí hai lần, khi bạn tải tệp đối chiếu mới lên, hãy đảm bảo rằng tệp này không chứa bất kỳ lượt khách lưu trú nào đã được đối chiếu trong tệp trước đó.

Tải báo cáo đối chiếu lên

Sau khi tạo báo cáo đối chiếu, bạn có thể sử dụng Hotel Center để tải báo cáo đối chiếu lên hoặc sử dụng API báo cáo đối chiếu.

Nếu cho rằng báo cáo của bạn không chính xác, thì trong ít nhất 7 ngày kể từ ngày ra thông báo và dựa trên lý do hợp lý, Google có thể yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ hoặc hồ sơ cần thiết để xác định xem tại thời điểm đó báo cáo hoặc các khoản thanh toán của bạn có chính xác hay không. Nếu bạn không thể cung cấp các giấy tờ hoặc hồ sơ đó hoặc nếu Google thấy rằng các giấy tờ hoặc hồ sơ đó không chứng minh được báo cáo của bạn là chính xác, Google có thể ngừng đăng quảng cáo cho khách sạn của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Lượng dữ liệu: Để chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) hoạt động hiệu quả nhất, mỗi chiến dịch cần có ít nhất 10 lượt chuyển đổi/tuần. Hãy xem xét việc hợp nhất các chiến dịch nếu bạn có một chiến dịch dự kiến chỉ nhận được dưới 10 lượt chuyển đổi/tuần.

Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi hoạt động tốt: Tính năng theo dõi lượt chuyển đổi phải được triển khai trên tất cả các thiết bị và điểm bán hàng. Việc tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ngừng hoạt động có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của chiến dịch. Đừng xóa mã theo dõi lượt chuyển đổi khỏi trang web hay chuyển mã đó đến một vị trí khác trong khi chiến dịch đang chạy. Nếu bạn thay đổi mã theo dõi lượt chuyển đổi, hãy đợi ít nhất 2 tuần để thuật toán của chúng tôi có thể điều chỉnh.

Đặt mục tiêu về tỷ lệ phần trăm phí hoa hồng: Để xác định đúng tỷ lệ phần trăm giá trị lượt đặt phòng cho chiến dịch, hãy xem xét hiệu suất trước đây của cơ sở lưu trú dựa trên tỷ lệ nhấp, tỷ lệ chuyển đổi và ROI. Bạn có thể đặt mục tiêu trong khoảng 0% – 100%.

Đối chiếu nhất quán: Bạn có thể gửi báo cáo đối chiếu cho Google ít nhất 30 ngày/lần và trễ nhất vào ngày 17 của tháng. Bạn nên đối chiếu thường xuyên hơn (nếu có thể).

Thời gian tăng tốc và hiệu suất của chiến dịch: Cho phép mỗi chiến dịch chạy trong ít nhất 7 ngày trước khi đánh giá hiệu quả hoạt động và điều chỉnh bất kỳ thông tin nào. Cố gắng tránh thay đổi thường xuyên và thay đổi quá lớn trong khi chiến dịch đang chạy (bao gồm cả tỷ lệ phí hoa hồng, chế độ nhắm mục tiêu và các cơ sở lưu trú đang hoạt động trong chiến dịch) để tránh biến động về hiệu quả hoạt động.

Nhóm cơ sở lưu trú: Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) có thể hoạt động hiệu quả hơn khi các cơ sở lưu trú có hiệu suất dự kiến tương tự nhau được nhóm lại với nhau. Bạn nên xem xét dữ liệu trước đây và so sánh tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ nhấp để xác định cách tối ưu để nhóm các cơ sở lưu trú.

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) và chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi) là gì?

Có 2 điểm khác biệt chính:

 1. Không giống như chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú), chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi) sẽ tối ưu hóa để thu được giá trị của các lượt đặt phòng mà không xét đến khả năng khách hủy yêu cầu.
 2. Khi dùng chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi), bạn sẽ trả một phần giá trị đặt phòng cho các lượt chuyển đổi, chứ không phải lượt lưu trú.

Có mức điều chỉnh giá thầu nào phù hợp với chiến lược phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) không?

Hiện tại, chiến lược phí hoa hồng (mỗi lần lưu trú) chỉ có mức điều chỉnh giá thầu thiết bị là -100%. Bạn có thể đặt riêng chế độ nhắm mục tiêu theo quốc gia cho chiến dịch này.

Tại sao đường liên kết đặt phòng của Quảng cáo khách sạn không xuất hiện ở vị trí cao hơn?

Giống như các chiến lược giá thầu khác, vị trí đặt quảng cáo của bạn phụ thuộc vào giá thầu của bạn so với giá thầu của các đối thủ cạnh tranh trong cùng một phiên đấu giá. Nếu có nhiều đối tác đặt giá thầu để được xuất hiện trong Quảng cáo khách sạn cho một cơ sở lưu trú phổ biến, thì giá thầu của bạn có thể không đủ sức cạnh tranh để được xếp hạng cao hơn những người khác trong phiên đấu giá. Theo đó, đường liên kết đặt phòng của Quảng cáo khách sạn có thể xuất hiện ở vị trí đặt quảng cáo thấp hơn hoặc có thể không được xuất hiện.

Tôi có thể làm gì để cải thiện vị trí đặt quảng cáo của mình?

Khi tham gia mỗi phiên đấu giá, bạn dùng giá thầu CPC được tính toán dựa trên tỷ lệ phí hoa hồng cố định mà bạn đưa ra. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phí hoa hồng này và tham gia phiên đấu giá với CPC được tính toán theo cách khác.

Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) được tính phí như thế nào?

Chiến dịch phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú) được tính phí vào ngày 18 hằng tháng dựa trên số lượng khách lưu trú trong báo cáo đối chiếu mà đối tác tải lên.

Một chiến dịch mất bao lâu thì bắt đầu phân phát, tính từ thời điểm tạo chiến dịch đến thời điểm phân phát?

Những quảng cáo đủ điều kiện sẽ bắt đầu phân phát gần như ngay lập tức sau khi chiến dịch hoạt động. Có thể cần đến 4 giờ thì lượt hiển thị mới xuất hiện trong các bản báo cáo về chiến dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về độ mới của dữ liệu chiến dịch khách sạn

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false