Giới thiệu về mục tiêu lượt chuyển đổi trong Chiến dịch mua sắm

Chiến dịch mua sắm sẽ tối ưu hóa cho mục tiêu là số lượt bán hàng trực tuyến. Hãy sử dụng mục tiêu lượt chuyển đổi để tối ưu hóa chiến dịch của bạn cho các mục tiêu khác. Bạn sẽ nhận được báo cáo về các mục tiêu đã chọn cho tất cả các Chiến dịch mua sắm.

Với chiến lược Đặt giá thầu thông minh (Chiến dịch ROAS mục tiêu và Chiến dịch mua sắm thông minh), bạn không chỉ nhận được báo cáo về các mục tiêu đã chọn mà còn có thể kiểm soát giá thầu bằng cách đặt giá trị cho từng mục tiêu. Vì chiến dịch Đặt giá thầu thông minh tối đa hóa giá trị chuyển đổi, nên Google sẽ sử dụng giá trị chuyển đổi để xác định giá thầu của bạn. Các giá trị bổ sung này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc báo cáo lượt bán hàng (lượt chuyển đổi giao dịch mua).

Bạn có thể theo dõi mục tiêu lượt chuyển đổi bằng các biện pháp đo lường nào?

 • Lượt bán hàng trực tuyến cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại: mọi hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn để "Bao gồm trong Lượt chuyển đổi" trên trang "Lượt chuyển đổi" (trong mục "Công cụ và cài đặt" > "Đo lường"). Biện pháp đo lường này sẽ tính cả khách hàng mới lẫn khách hàng đã từng mua hàng từ doanh nghiệp của bạn vào số lượt bán hàng.
 • Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế: số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của bạn sau khi khách hàng nhấp vào quảng cáo. Bạn đặt giá trị cho một lượt ghé thăm cửa hàng thực tế (có thể dựa trên doanh thu ước tính tại cửa hàng thực tế).
 • Khách hàng mới: lượt mua hàng đầu tiên trên trang web hoặc trong ứng dụng của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mục tiêu này cho Chiến dịch mua sắm thông minh. Bạn đặt giá trị cho một lượt thu nạp khách hàng mới (có thể dựa trên giá trị lâu dài dự kiến của khách hàng đó). Tìm hiểu thêm về mục tiêu lượt chuyển đổi của khách hàng mới

Cách thiết lập mục tiêu lượt chuyển đổi

Nếu bạn thêm mục tiêu lượt chuyển đổi vào chiến dịch mới, hãy bắt đầu bằng cách tạo chiến dịch:

Sau khi xác định các tùy chọn "Đặt giá thầu" trong mục "Cài đặt chiến dịch", bạn sẽ thấy các bộ chọn cho "Mục tiêu lượt chuyển đổi" và có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong mục "Chọn các tùy chọn cài đặt lượt chuyển đổi mà bạn muốn sử dụng cho chiến dịch này", hãy chọn Mục tiêu lượt chuyển đổi cấp chiến dịch.
 2. Trong mục "Chọn các mục tiêu mà bạn muốn tập trung triển khai ở chiến dịch này", bạn sẽ thấy các mục tiêu sau để chọn:
  1. "Lượt bán hàng trực tuyến cho khách hàng mới và khách hàng hiện có". 
  2. “Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế”. Đối với mục tiêu này, bạn có thể chỉ định giá trị cho mỗi lượt ghé thăm. Sau đó, chiến dịch của bạn sẽ tối đa hóa tổng giá trị chuyển đổi (bao gồm cả giá trị của các lượt ghé thăm cửa hàng thực tế). Chiến dịch của bạn sẽ tăng cường tập trung vào lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
  3. "Lượt thu nạp khách hàng mới" (chỉ sử dụng trong Chiến dịch mua sắm thông minh). Đối với mục tiêu này, bạn có thể chỉ định thêm giá trị cho mỗi lượt thu nạp khách hàng mới. Sau đó, chiến dịch của bạn sẽ tối đa hóa tổng giá trị chuyển đổi (bao gồm cả giá trị của khách hàng mới). Chiến dịch của bạn sẽ tăng cường tập trung vào khách hàng mới thay vì khách hàng hiện có.
Mẹo về cách đánh giá mục tiêu

Giá trị mà bạn chỉ định cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hoặc cho lượt thu nạp khách hàng mới sẽ là giá trị cho tất cả các chiến dịch trong tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về cách đánh giá lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tếgiới thiệu về mục tiêu lượt chuyển đổi của khách hàng mới cho Chiến dịch mua sắm thông minh.

 • Để chọn giá trị cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, cách thông thường là nhân tỷ lệ chuyển đổi trung bình tại cửa hàng thực tế với giá trị đơn hàng trung bình tại cửa hàng. Hệ thống sẽ thêm giá trị này vào cột giá trị chuyển đổi trong báo cáo Google Ads. Nếu bạn đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, thì hãy đảm bảo mục tiêu của bạn có tính đến giá trị lượt ghé thăm cửa hàng thực tế để tránh những thay đổi không mong muốn trong chi tiêu.
 • Bạn nên xem xét giá trị lâu dài dự kiến của khách hàng khi chọn mức giá trị để thêm cho lượt thu nạp khách hàng mới.

Để thêm mục tiêu lượt chuyển đổi vào chiến dịch hiện tại, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Chọn Chiến dịch mua sắm trong trình đơn điều hướng.
 3. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào mục Cài đặt để tìm trang “Cài đặt chiến dịch”.
 4. Chọn chiến dịch mà bạn muốn đặt giá thầu cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 5. Trong mục "Đặt giá thầu và ngân sách", bạn sẽ thấy "Mục tiêu chuyển đổi"
 6. Trong mục "Chọn các tùy chọn cài đặt lượt chuyển đổi mà bạn muốn sử dụng cho chiến dịch này", hãy chọn Mục tiêu lượt chuyển đổi cấp chiến dịch.
 7. Trong mục "Chọn các mục tiêu mà bạn muốn tập trung triển khai ở chiến dịch này", bạn sẽ thấy Lượt bán hàng trực tuyến cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại đã được chọn trước theo yêu cầu để khởi chạy mục tiêu lượt chuyển đổi, và bạn có thể chọn tùy chọn Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Thông qua Chiến dịch mua sắm thông minh, bạn cũng sẽ có tùy chọn để chọn mục tiêu thu nạp khách hàng mới.
  1. Đối với Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn cần phải thiết lập tính năng báo cáo Lượt chuyển đổi từ lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Bạn có thể chỉ định giá trị cho mỗi lượt ghé thăm. Sau đó, chiến dịch của bạn sẽ tối ưu hóa cho các lượt ghé thăm cửa hàng thực tế nhờ tính năng đặt giá thầu tự động, từ đó giúp giá trị chuyển đổi tăng theo số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Tìm hiểu thêm về cách định giá trị cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế
  2. Đối với khách hàng mới, bạn cần phải có hành động chuyển đổi giao dịch mua "Bao gồm trong Lượt chuyển đổi" (điều này sẽ làm cho hành động chuyển đổi có thể đặt giá thầu) và trong một số trường hợp, bạn cần phải cung cấp thêm thông tin về những khách hàng đang là khách hàng hiện có. Hãy tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng báo cáo khách hàng mớimục tiêu lượt chuyển đổi khách hàng mới.

Kết hợp các mục tiêu lượt chuyển đổi cho Chiến dịch mua sắm thông minh

Bạn có thể sử dụng một số tổ hợp mục tiêu lượt chuyển đổi được hỗ trợ dựa trên mục tiêu Chiến dịch mua sắm thông minh tổng thể. Hãy kết hợp các mục tiêu khi tạo hoặc chỉnh sửa chiến dịch.

 • Chỉ lượt bán hàng – đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lượt bán hàng trực tuyến cho khách hàng mới và khách hàng hiện có", đồng thời đảm bảo rằng hộp đó đã được đánh dấu và có màu xanh dương.
 • Lượt bán hàng và Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế – đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", đồng thời đảm bảo rằng hộp đó đã được đánh dấu và có màu xanh dương. Mục tiêu lượt bán hàng sẽ tự động được chọn với hộp đánh dấu màu xám.
 • Mục tiêu lượt bán hàng và khách hàng mới – đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lượt thu hạp khách hàng mới" và "Lượt bán hàng trực tuyến cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại", đồng thời đảm bảo rằng hộp đó đã được đánh dấu và có màu xanh dương.
 • Mục tiêu lượt bán hàng, khách hàng mới và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế – đánh dấu vào hộp bên cạnh "Lượt thu nạp khách hàng mới" và "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", đồng thời đảm bảo rằng các hộp đó đã được đánh dấu và có màu xanh dương. Mục tiêu lượt bán hàng sẽ tự động được chọn với hộp đánh dấu màu xám.
Lưu ý: Chiến lược đặt giá thầu tự động cho Chiến dịch mua sắm thông minh sẽ lập tức sẽ phù hợp với mục tiêu lượt chuyển đổi ngay khi bạn chọn.

Các phương pháp hay nhất khi thay đổi mục tiêu hoặc giá trị

 • Cập nhật các mục tiêu ROAS: Giá trị chuyển đổi bao gồm giá trị của tất cả các mục tiêu lượt chuyển đổi mà bạn chọn. Khi bạn thay đổi lựa chọn mục tiêu, hãy di chuyển giữa mục tiêu cấp tài khoản và cấp chiến dịch hoặc thay đổi giá trị lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và/hoặc giá trị lượt thu nạp khách hàng mới, thì báo cáo giá trị chuyển đổi sẽ phản ánh các thay đổi này. Bạn sẽ phải cập nhật mục tiêu ROAS để phản ánh các thay đổi này và tránh các thay đổi đột ngột trong chiến lược đặt giá thầu.
  • Nếu bạn không chắc chắn về cách điều chỉnh hiệu quả mục tiêu ROAS, hãy tạm thời xóa mục tiêu đó. Bạn vẫn có thể kiểm soát chiến dịch bằng cách thay đổi ngân sách. Theo dõi hiệu quả hoạt động bằng cách lựa chọn mục tiêu lượt chuyển đổi mới và sử dụng mục tiêu đó để thông báo lựa chọn của bạn về mục tiêu ROAS mới.
 • Giá trị chuyển đổi: Bạn có thể theo dõi giá trị chuyển đổi cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và cho khách hàng mới trên trang "Chiến dịch". Hãy thêm các cột thích hợp bằng cách chọn biểu tượng "Cột" ở phía trên cùng bên phải của các cột chỉ số. Sau đó, hãy chọn Lượt chuyển đổi để mở bộ chọn chỉ số lượt chuyển đổi. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "giá trị lượt ghé thăm cửa hàng thực tế" và/hoặc "giá trị khách hàng mới" và nhấp vào "Áp dụng".

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false