Cíle konverzí u kampaní v Nákupech Google

Tento článek se týká standardních kampaní v Nákupech. Pokud chcete maximálně využít AI Google Ads a zobrazovat reklamy ve všech službách Google, můžete místo toho vyzkoušet maximálně výkonné kampaně.

Kampaně v Nákupech Google jsou optimalizovány pro internetový prodej. Pokud chcete svou kampaň optimalizovat i pro další cíle, použijte cíle konverzí. U všech kampaní v Nákupech Google získáte přehledy o vybraných cílech.

Kromě přehledů o stanovených cílech můžete pomocí Chytrých nabídek (Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a Chytré kampaně v Nákupech) ovlivnit výši cenových nabídek stanovením hodnoty jednotlivých cílů. Vzhledem k tomu, že kampaně s Chytrými nabídkami se snaží maximalizovat hodnotu konverze, použije Google k určení nabídky vámi stanovenou hodnotu konverze. Tyto doplňkové hodnoty neovlivní možnost vytvářet přehledy o tržbách (nákupní konverze).

Které hodnoty lze pomocí cílů konverzí měřit?

 • Online prodej novým a stávajícím zákazníkům: jakákoli konverzní akce, u které na stránce Konverze (v oddíle Cíle) vyberete možnost „Zahrnout do sloupce Konverze". Tento způsob započítává tržby bez ohledu na to, zda jde o nového zákazníka nebo zda si od vás už dříve něco koupil.
 • Návštěvy prodejny (kamenný obchod): návštěvy vašeho kamenného obchodu lidmi, kteří klikli na vaši reklamu. Hodnotu jedné návštěvy prodejny nastavujete vy, například podle odhadované výše tržeb.
 • Noví zákazníci: první nákupy na vašem webu nebo v aplikaci. Tento cíl je dostupný pouze pro chytré kampaně v Nákupech. U tohoto cíle nastavujete hodnotu, kterou pro vás představuje nově získaný zákazník. Může být založena například na jeho celkové hodnotě. Další informace o konverzním cíli Nový zákazník

Nastavení cílů konverzí

Pokud chcete cíle konverzí přidat do nové kampaně, nejprve ji vytvořte:

Poté, co v nastavení kampaně určíte cenové nabídky, se zobrazí volba Cíle konverze. Postupujte takto:

 1. V části „Vyberte nastavení konverzí, které chcete pro tuto kampaň použít“ zvolte možnost Cíle konverzí na úrovni kampaně.
 2. V části „Vyberte, na jaké cíle se chcete s touto kampaní zaměřit“ si můžete vybrat z těchto cílů:
  1. Online prodeje novým a stávajícím zákazníkům.
  2. Návštěvy prodejny (kamenného obchodu). Tento cíl umožňuje stanovit hodnotu jedné návštěvy. Kampaň se pak bude snažit dosáhnout co největší celkové hodnoty konverze včetně hodnoty návštěv prodejny. Na návštěvy přitom bude klást větší důraz.
  3. Akvizice nových zákazníků (pouze v chytrých kampaních v Nákupech). U tohoto cíle můžete určit dodatkovou hodnotu každého nově získaného zákazníka. Kampaň se pak bude snažit dosáhnout co největší celkové hodnoty konverze včetně hodnoty nových zákazníků. Na nové zákazníky přitom bude klást větší důraz než na zákazníky stávající.
Tipy k určování hodnoty cíle

Hodnota, kterou přiřadíte návštěvě prodejny nebo nově získanému zákazníkovi, bude používána ve všech kampaních v účtu. Další informace o tom, jak určit hodnotu konverzí z návštěv prodejny, a o konverzním cíli Nový zákazník v chytrých kampaních v Nákupech.

 • Hodnota návštěvy prodejny se zpravidla počítá tak, že vynásobíte průměrný konverzní poměr v prodejně průměrnou hodnotou nákupu v ní provedeného. Tato hodnota bude v přehledech Google Ads přičtena do sloupce hodnoty konverzí. Pokud používáte Cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), dbejte na to, aby váš cíl bral v úvahu i hodnotu návštěvy prodejny. Jinak mohou nastat nežádoucí výkyvy v útratě za reklamu.
 • Při určování dodatkové hodnoty nově získaného zákazníka je doporučeno brát v úvahu jeho celkovou hodnotu.
Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Pokud cíle konverzí přidáváte do existující kampaně, postupujte takto:

 1. V účtu Google Ads vyberte v horní části pracovního prostoru možnost Kampaně v Nákupech.
 2. V navigační nabídce vlevo klikněte na ikonu kampaní Ikona kampaní.
 3. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Kampaně.
 4. Klikněte na Kampaně.
 5. Pod záhlavím stránky Kampaně se zobrazí tři karty. Klikněte na kartu Nastavení.
 6. Zvolte kampaň, v níž chcete nastavit nabídky pro návštěvy prodejny.
 7. V části Nabídky a rozpočet se zobrazí Cíle konverzí.
 8. V části „Vyberte nastavení konverzí, které chcete pro tuto kampaň použít“ zvolte možnost Cíle konverzí na úrovni kampaně.
 9. V části „Vyberte, na jaké cíle se chcete s touto kampaní zaměřit“ je jako požadavek ke spuštění cílů konverzí přednastavena možnost Online prodej novým a stávajícím zákazníkům. Můžete místo ní vybrat Návštěvy prodejny a v případě chytrých kampaní v Nákupech i konverzní cíl Akvizice nových zákazníků.
  1. U cíle Návštěvy prodejny musíte nastavit přehledy konverzí z návštěv prodejny. Každé návštěvě můžete přiřadit hodnotu. Kampaň se pak bude optimalizovat se zaměřením na návštěvy vaší kamenné prodejny. Bude automaticky nastavovat takové nabídky, aby prostřednictvím návštěv prodejny vzrostla hodnota konverze. Další informace o určení hodnoty konverzí z návštěv prodejny
  2. V případě nových zákazníků musíte u nákupní konverzní akce nastavit možnost „Zahrnout do sloupce Konverze“ (díky tomu bude pro tuto konverzní akci možno stanovit nabídku). V některých případech budete muset uvést další informace ohledně toho, kteří zákazníci mají být považováni za stávající. Další informace o cíli konverze Nový zákazník

Kombinace cílů konverze v chytrých kampaních v Nákupech

Existuje několik podporovaných kombinací konverzních cílů, ze kterých můžete vybírat podle toho, co od chytré kampaně v Nákupech požadujete. Cíle lze kombinovat při vytváření a úpravách kampaní.

 • Pouze prodej – klikněte na políčko vedle možnosti „Online prodeje novým a stávajícím zákazníkům“ tak, aby bylo zaškrtnuto a zbarveno modře.
 • Prodeje a Návštěvy prodejny – klikněte na políčko vedle možnosti „Návštěva prodejny (kamenný obchod)“ tak, aby bylo zaškrtnuto a zbarveno modře. U prodejního cíle bude při vybrání automaticky nastaveno šedé zaškrtávací políčko.
 • Prodej a Nový zákazník – klikněte na políčka vedle možností „Akvizice nových zákazníků“ a „Online prodeje novým a stávajícím zákazníkům“ tak, aby byla zaškrtnuta a zbarvena modře.
 • Prodej, Nový zákazník a Návštěvy prodejny – klikněte na políčka vedle možností „Akvizice nových zákazníků“ a „Návštěva prodejny (kamenný obchod)“ tak, aby byla zaškrtnuta a zbarvena modře. U prodejního cíle bude při vybrání automaticky nastaveno šedé zaškrtávací políčko.
Poznámka: Automatické nabízení cen v chytrých kampaních v Nákupech se vašim konverzním cílům přizpůsobí okamžitě poté, co je nastavíte.

Doporučené postupy při změně cílů nebo hodnot

 • Změna cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS): Hodnota konverze zahrnuje hodnotu všech vybraných cílů konverzí. Pokud zvolený cíl změníte, přejdete z cílů na úrovni účtu k cílům na úrovni kampaně nebo naopak, případně změníte hodnoty návštěvy prodejny či nově získaného zákazníka, projeví se změny v přehledech hodnoty konverzí. Je tedy vhodné aktualizovat cílovou ROAS tak, aby tyto úpravy odrážela a nedocházelo k náhlým změnám nabídek.
  • Pokud si nejste jisti, jak cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) správně nastavit, dočasně ji zcela odstraňte. Kampaň můžete i nadále řídit pomocí změn rozpočtu. Sledujte výkon s nově nastaveným cílem konverzí a podle toho nastavte novou cílovou ROAS.
 • Hodnoty konverzí: Hodnoty konverzí z návštěvy prodejny a nových zákazníků můžete sledovat na stránce Kampaně. Stačí přidat příslušné sloupce. Pokud to chcete udělat, klikněte na ikonu Sloupce vpravo nahoře od sloupců metrik. Pak vyberte Konverze, čímž otevřete výběr konverzních metrik. Podle potřeby zaškrtněte políčko vedle možností Hodnota návštěv prodejny a Hodnota nového zákazníka. Nakonec klikněte na tlačítko Použít.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka