Over 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen)

De 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) is het gemiddelde aantal keren dat een persoon een videoadvertentie uit uw campagne heeft gezien in de afgelopen zeven of dertig dagen (voor één dag of voor meerdere dagen). De 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) geeft u inzicht in hoe uw wekelijkse of maandelijkse gemiddelde frequentieprestaties veranderen in de loop der tijd door voor elke datum een overzichtsperiode van zeven of dertig dagen te maken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) wordt berekend voor uw videoadvertenties.

'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) versus 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker'

Statistieken voor uniek bereik geven het totale aantal mensen weer aan wie een advertentie is getoond. In Google Ads kunt u aanvullende bereikstatistieken toevoegen aan de tabel met statistieken via de kolommen 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker', 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (zeven dagen)', of 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (dertig dagen)'.Als u wilt zien hoe vaak uw advertenties gedurende een bepaalde periode aan dezelfde gebruiker zijn weergegeven, kiest u 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker' in Google Ads. Als u voor uw advertenties wekelijks of maandelijks wilt zien hoe de frequentie verandert, kiest u 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (zeven dagen)' of 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (dertig dagen)' in Google Ads.

Voorbeeld

U wilt weten aan hoeveel mensen uw advertentie is weergegeven gedurende een periode van negen dagen. Als u de kolom 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker' bekijkt voor die periode, ziet u de gemiddelde frequentie voor alle negen dagen. Als u de kolom 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (zeven dagen)' of de 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (dertig dagen)' bekijkt voor die periode, ziet u hoe de gemiddelde frequentie van zeven of dertig dagen verandert voor elk van die negen dagen in de periode.

Hoe de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) wordt berekend

Afhankelijk van het feit of u in Google Ads één of meerdere dagen selecteert, wordt de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) anders weergegeven in de tabel met Google Ads-statistieken. Als u de geselecteerde dag of dagen wilt wijzigen, klikt u op de periodekiezer boven het prestatiediagram in Google Ads.

Opmerking: Indien beschikbaar, wordt informatie over de dagelijkse frequentie na drie dagen weergegeven in Google Ads.

Berekening voor één dag

Als u één dag selecteert in de periodekiezer, wordt de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) in een campagne berekend als het totale aantal vertoningen in een overzichtsperiode van zeven of dertig dagen gedeeld door het totale aantal unieke gebruikers van de campagne in dezelfde overzichtsperiode.

Voorbeeld

In Google Ads wilt u de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker (zeven dagen)' bekijken van 30 januari 2020 voor een geselecteerde campagne. Google Ads kijkt naar het totale aantal vertoningen in de campagne van 24 januari 2020 tot en met 30 januari 2020 en deelt het aantal door het totale aantal unieke gebruikers tijdens de geselecteerde periode.

Stel dat u in de afgelopen zeven dagen duizend vertoningen en tweehonderd unieke gebruikers voor uw campagne heeft gegenereerd. Uw 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' in de afgelopen zeven dagen is dan 5 (1000 ÷ 200 = 5).

Berekening voor meerdere dagen

Als u een periode selecteert in de periodekiezer, wordt de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) in een campagne berekend als de som van het totale aantal vertoningen voor elke dag in de periode van een overzichtsperiode van zeven of dertig dagen gedeeld door de som van het totale aantal unieke gebruikers in dezelfde overzichtsperiode, voor elke dag in de periode.

Voorbeeld

In Google Ads wilt u de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven dagen) bekijken van 29 januari 2020 en 30 januari 2020 voor een geselecteerde campagne. Google Ads kijkt naar de som van het totale aantal vertoningen in de overzichtsperioden voor 29 januari 2020 en 30 januari 2020 en deelt het aantal door de som van het totale aantal unieke gebruikers voor elke dag in de periode.

Stel dat u het volgende aantal vertoningen en unieke gebruikers heeft voor uw campagne:

  • In de zeven dagen tot en met 29 januari 2020: 1400 vertoningen en 700 unieke gebruikers.
  • In de zeven dagen tot en met 30 januari: 1000 vertoningen en 200 unieke gebruikers.

Uw 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' in de afgelopen zeven dagen wordt dan 2,7 ([1400 + 1000] ÷ [700 + 200] = 2,7).

Als gevolg van de overzichtsperiode ziet u mogelijk frequentiegegevens na de einddatum van de campagne als uw campagne in de afgelopen zeven of dertig dagen vertoningen heeft gegenereerd. Als uw campagne bijvoorbeeld is beëindigd op 30 januari 2020 en u de frequentiegegevens voor 3 februari 2020 bekijkt, ziet u nog steeds frequentiegegevens voor de campagne als gevolg van de overzichtsperiode.

Rapportagegegevens zoeken voor de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen)

In Google Ads kunt u rapportagegegevens voor deze statistiek vinden onder 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (zeven dagen)' en 'Gem. vertoningsfreq. / gebruiker' (dertig dagen)' in de statistiekentabel 'Campagne' en de statistiekentabel 'Video's'. De kolommen aan de tabel met statistieken toevoegen:

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes om de tabel met statistieken te bekijken.
  3. Klik boven de tabel met statistieken op de filterknop Filter.
  4. Selecteer Statistieken voor bereik en vervolgens op Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (zeven dagen) of Gem. vertoningsfreq. / gebruiker (dertig dagen). Als er voldoende rapportagegegevens beschikbaar zijn, wordt 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) weergegeven onder de kolommen.

Rapportagegegevens voor meerdere dagen

Als u een periode selecteert in de periodekiezer, ziet u onder 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' een bereik dat de minimale en maximale frequentiewaarde aangeeft voor de geselecteerde dagen

Voor een gedetailleerd overzicht van hoe de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' (zeven of dertig dagen) verandert in de loop van de tijd, plaatst u de muisaanwijzer op een waarde in de kolom om een lijndiagram weer te geven. U kunt vervolgens de muisaanwijzer op het lijndiagram plaatsen om de 'Gem. vertoningsfreq. per gebruiker' in de afgelopen zeven of dertig dagen te zien, terugkijkend vanaf die specifieke dag.


Opmerking: Het lijndiagram kan alleen dagelijkse waarden rapporteren voor een periode van dertig dagen of minder. Als de geselecteerde periode meer dan dertig dagen is, ziet u gegevens van de afgelopen dertig dagen binnen die periode.

Zowel met de minimale als maximale frequentiewaarden en het lijndiagram kunt u controleren of de campagneprestaties in de geselecteerde dagen aanzienlijk zijn veranderd.

Gerelateerde link

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen