Giới thiệu về giá trị chuyển đổi lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Bạn cần phải đo lường và theo dõi tác động trực tuyến và ngoại tuyến của các chiến dịch Google Ads để hiểu được lợi tức đầu tư thực sự. Nếu bạn đang đo lường các lượt chuyển đổi trực tuyến và thu thập thông tin doanh thu, thì bạn cũng có thể định giá các lượt ghé qua cửa hàng để ước tính doanh thu tại cửa hàng. Nhờ đó, bạn có thể đo lường tổng doanh thu và lợi tức trên chi tiêu quảng cáo.

Cách định giá chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng

  1. Nếu bạn đang theo dõi lượt bán hàng trực tuyến dưới dạng lượt chuyển đổi và đánh giá lượt chuyển đổi này là “Doanh thu” đã tạo, thì bạn có thể sử dụng công thức này để quyết định Giá trị chuyển đổi cho các lượt ghé qua cửa hàng:
    • Giá trị chuyển đổi lượt ghé thăm cửa hàng thực tế = Tỷ lệ chuyển đổi trong cửa hàng trung bình x AOV (Giá trị trung bình mỗi đặt đơn hàng) tại cửa hàng
  2. Nếu không định giá các lượt chuyển đổi trực tuyến là “Doanh thu”, thì bạn có thể chỉ định Giá trị chuyển đổi lượt ghé thăm cửa hàng thực tế tương ứng với số tiền mà bạn định giá lượt chuyển đổi trực tuyến. Ví dụ:
    • Bạn là một đại lý ô tô và bạn theo dõi hành động gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng trực tuyến. Bạn cho rằng các lượt ghé qua đại lý ô tô có giá trị gấp 4 lần hành động hoàn thành biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Trong trường hợp này, hãy đặt giá trị lượt ghé qua cửa hàng là 1 và giá trị biểu mẫu khách hàng tiềm năng là 0,25.
    • Bạn là một nhà bán lẻ và bạn theo dõi lượt bán hàng trực tuyến. Bạn cho rằng lượt bán hàng trực tuyến có giá trị gấp đôi lượt ghé qua cửa hàng. Trong trường hợp đó, hãy đặt giá trị lượt ghé qua cửa hàng bằng nửa giá trị chuyển đổi lượt bán hàng trực tuyến trung bình.
  3. Nếu bạn không có lượt chuyển đổi trực tuyến và chỉ có lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng, thì phương pháp hay nhất là nhập giá trị chuyển đổi cho lượt ghé qua cửa hàng để báo cáo trong Google Ads.

Các phương pháp hay nhất cho chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Để tối ưu hóa giá trị chuyển đổi cho tất cả các Chiến dịch mua sắm và Chiến dịch tìm kiếm (ví dụ: ROAS mục tiêu, ECPC cho các giá trị, Tối đa hóa giá trị chuyển đổi/SSC), bạn phải nhập giá trị chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng. Nếu bạn muốn có thêm nhiều lượt chuyển đổi ghé qua cửa hàng hơn, thì hãy tăng giá trị của lượt ghé qua cửa hàng so với các hành động chuyển đổi khác.

Để tối ưu hóa các “Lượt chuyển đổi” (tức là CPA mục tiêu, Số lượt chuyển đổi tối đa, ECPC) cho các Chiến dịch tìm kiếm, thì mỗi hành động chuyển đổi để đặt giá thầu sẽ có giá trị tương đương. Do đó, phương pháp này không xem xét đến giá trị chuyển đổi. Tuy nhiên, bạn vẫn nên nhập một giá trị chính xác cho các lượt ghé qua cửa hàng để báo cáo trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố