Tietoja kaupassa käyntien konversioarvosta

Google Ads ‑kampanjoidesi online- ja offline-vaikutusten mittaaminen ja seuraaminen on tärkeää, jotta voit selvittää sijoittamasi pääoman todellisen tuoton. Jos mittaat online-konversioita ja keräät tulotietoja, voit määrittää myös kaupassa käyntien arvon ja arvioida niiden tuottamat tulot. Näin voit mitata kokonaistulosi ja mainostuottosi.

Kaupassa käynnin konversioarvon määrittäminen

  1. Jos seuraat verkkomyyntiä konversioina ja määrität myynnin arvon kertyneiden tulojen perusteella, voit määrittää myös kaupassa käynnin konversioarvon seuraavan kaavan avulla:
    • Kaupassa käynnin konversioarvo = Kaupassa käyntien keskimääräinen konversioprosentti x Kaupassa käyntien keskimääräinen tilauksen arvo
  2. Jos online-konversioidesi arvoa ei määritetä tulojen perusteella, voit määrittää kaupassa käynnin konversioarvon suhteessa siihen, kuinka arvokkaina pidät online-konversioita. Esimerkki:
    • Olet autokauppias ja seuraat verkossa täytettyjä liidien luontilomakkeita. Pidät kaupassa käyntiä neljä kertaa arvokkaampana kuin liidien luontilomakkeen täyttämistä. Määritä kaupassa käynnin arvoksi 1 ja liidien luontilomakkeen arvoksi 0,25.
    • Olet vähittäiskauppias ja seuraat verkkomyyntiä. Pidät verkkomyyntiä kaksi kertaa arvokkaampana kuin kaupassa käyntiä. Määritä kaupassa käynnin arvoksi puolet keskimääräisen verkkomyynnin konversioarvosta.
  3. Jos sinulla on vain käynti kaupassa ‑konversioita eikä lainkaan online-konversioita, kaupassa käynnille kannattaa silti määrittää konversioarvo Google Adsin raportointia varten.

Smart Biddingia koskevat parhaat käytännöt

Kaupassa käynnin konversioarvo on määritettävä kaikissa Shopping- ja Hakukampanjoissa, joissa optimoinnin tavoitteena on konversioarvon kasvattaminen (eli Älykkäissä Shopping-kampanjoissa sekä kampanjoissa, joissa käytetään Tavoiteltu mainostuotto ‑strategiaa, arvopohjaista Tehostettu klikkauskohtainen hinta ‑strategiaa tai Maksimoi konversioarvo ‑strategiaa). Jos haluat saada lisää käynti kaupassa ‑konversioita, määritä niille suhteellisesti suurempi arvo kuin muille konversiotapahtumille.

Hakukampanjoissa, joissa optimoinnin tavoitteena on konversiomäärän kasvattaminen (eli kampanjoissa, joissa käytetään CPA-tavoite-, Maksimoi konversiot- tai Tehostettu klikkauskohtainen hinta ‑strategiaa), kaikille konversiotapahtumille annetaan sama painoarvo hintatarjousta tehtäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että konversioarvoja ei oteta huomioon. Suosittelemme kuitenkin, että määrität kaupassa käynneille tarkan arvon Google Adsin raportointia varten.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun