Teave poekülastuste konversiooniväärtuse kohta

Google Adsi kampaaniate veebimõju ja võrguühenduseta tegevuse mõju mõõtmine ja jälgimine on oluline tegeliku investeeringutasuvuse mõistmiseks. Kui mõõdate veebikonversioone ja jäädvustate teavet tulude kohta, saate ka hinnata poekülastususi, et prognoosida poes saadavat tulu. Sellisel viisil on võimalik mõõta kogutulu ja reklaamikulude tasuvust.

Poekülastuste konversioonide väärtuse määramine

  1. Kui jälgite veebimüüki konversioonidena ja määratlete need genereeritud tuluna, saate otsustada poekülastuste konversiooniväärtuse üle järgmise valemi abil.
    • Poekülastuse konversiooniväärtus = keskmine poes tehtud toimingute konversioonimäär x poe AOV (tellimuse keskmine väärtus).
  2. Kui teie veebikonversioone ei määratleta tuluna, saate poekülastuste konversiooniväärtuse määrata vastavalt sellele, kuidas te veebikonversioone hindate. Näide
    • Olete autode edasimüüja ja jälgite müügivihjete veebivormide esitamisi. Te loete autokaupluse külastusi neli korda väärtuslikumaks võrreldes müügivihje vormi täitmisega. Määrake poekülastuste väärtuseks üks ja müügivihje vormi väärtuseks 0,25.
    • Olete jaemüüja ja jälgite veebimüüki. Te loete veebimüügi kaks korda väärtuslikumaks võrreldes füüsilise kauplusekülastusega. Määrake poekülastuste väärtuseks pool keskmisest veebimüügi konversiooniväärtusest.
  3. Kui teil aga ei ole veebikonversioone, vaid ainult poekülastuse konversioonid, siis peaks hea tava kohaselt ikkagi sisestama Google Adsis aruande esitamiseks poekülastuse konversiooniväärtused.

Nutika pakkumise head tavad

Kõikide konversiooniväärtuse (st reklaamikulude tasuvuse (ROAS) eesmärk, väärtuste ECPC, konversiooniväärtuse maksimeerimine / SSC) jaoks optimeerivate Shopping- ja otsingukampaaniate puhul on poekülastuse konversiooniväärtus nõutav sisend. Kui soovite saada rohkem poekülastuste konversioone, tõstke nende väärtust võrreldes muude konversioonitoimingutega.

Otsingukampaaniate puhul, mis optimeerivad konversioonide jaoks (st siht-CPA, konversioonide maksimeerimine, ECPC), kaalutakse iga konversioonitoimingut pakkumisel võrdselt. Seetõttu ei võeta konnversiooniväärtusi arvesse. Siiski soovitame teil sisestada Google Adsis aruande esitamiseks poekülastuste täpse väärtuse.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse