Om værdi for konverteringer via butiksbesøg

Måling og sporing af online- og offlineeffektiviteten af dine Google Ads-kampagner er vigtig for at forstå dit reelle investeringsafkast. Hvis du måler onlinekonverteringer og registrerer omsætningsoplysninger, kan du også værdisætte butiksbesøg for at estimere omsætningen i butikken. På denne måde kan du måle den samlede omsætning og annonceafkastet.

Sådan værdisætter du konverteringer via butiksbesøg

  1. Hvis du sporer onlinesalg som konverteringer og værdisætter dem som genereret "omsætning", kan du også bruge denne formel til at vælge konverteringsværdi til butiksbesøg:
    • Værdi for konverteringer via butiksbesøg = gennemsnitlig konverteringsrate i butikken x gennemsnitlig ordreværdi i butikken (AOV, Average Order Value)
  2. Hvis dine onlinekonverteringer ikke værdisættes som "Omsætning", kan du tildele butiksbesøg en konverteringsværdi i forhold til, hvor højt du værdisætter onlinekonverteringer. Eksempelvis:
    • Du er en bilforhandler, og du sporer indsendte onlinekundeformularer. Du vurderer, at besøg hos bilforhandleren er fire gange så værdifulde som udfyldelse af kundeemneformularen. Sæt værdien for butiksbesøg til 1 og værdien for kundeemneformularen til 0,25.
    • Du er detailhandler og sporer onlinesalg. Du vurderer, at onlinesalg er dobbelt så værdifulde som besøg i din butik. Sæt værdien for butiksbesøg til halvdelen af konverteringsværdien for onlinesalg.
  3. Hvis du ikke har onlinekonverteringer og kun har konverteringer via butiksbesøg, er det mest optimalt at indtaste en konverteringsværdi for butiksbesøg for at kunne rapportere i Google Ads.

Optimale løsninger mht. Smart Bidding

For alle Shopping-kampagner og søgekampagner, der er optimeret til konverteringsværdi (dvs. Mål-ROAS, ECPC for værdier, Maksimér konverteringsværdi/SSC), skal der indtastes en konverteringsværdi for butiksbesøg. Hvis du vil øge antallet af konverteringer via butiksbesøg, skal du øge værdien i forhold til andre konverteringshandlinger.

For søgekampagner, der er optimeret til "Konverteringer" (dvs. Mål-CPA, Maks. konverteringer, ECPC), vægtes hver konverteringshandling lige i forhold til budgivning. Derfor tages der ikke højde for konverteringsværdier. Vi anbefaler dog, at du stadig indtaster en nøjagtig værdi for butiksbesøg, der skal rapporteres i Google Ads.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet