Всичко за стойността на реализация от посещение на магазина

Измерването и проследяването на онлайн и офлайн въздействието на кампаниите Ви в Google Ads е важно, за да разберете истинската възвръщаемост на инвестициите си. Ако измервате онлайн реализации и отчитате информация за приходите, можете също така да оценявате посещенията на магазина, за да получавате прогноза за приходите в магазина. По този начин можете да измервате общите приходи и възвръщаемостта на разходите за реклама.

Как да оценявате реализациите от посещения на магазина

  1. реализации и ги оценявате като генерираните „Приходи“, можете да използвате тази формула, за да вземете решение за стойността на реализацията за посещенията на магазина:
    • Стойност на реализация от посещение на магазина = средния процент на реализация в магазина x средната стойност на поръчката в магазина.
  2. Ако онлайн реализациите Ви не се оценяват като „Приходи“, можете да определите стойността на реализацията от посещение на магазина спрямо това доколко цените онлайн реализациите. Например:
    • Вие имате автокъща и проследявате подадените онлайн формуляри за възможни клиенти. Смятате посещенията на автокъщата за четири пъти по-ценни от попълването на формуляра. Задайте стойността на посещенията в магазина на 1, а тази на формуляра за възможни клиенти на 0,25.
    • Вие сте търговец и проследявате онлайн продажбите. Считате онлайн продажбата за два пъти по-ценна от нечие посещение на магазина. Задайте стойността на посещенията в магазина на половината от средната стойност на онлайн продажба.
  3. Ако нямате онлайн реализации, а само реализации от посещения на магазина, най-добрата практика си остава въвеждането на стойност на реализацията за посещения на магазина за отчитане в Google Ads.

Най-добри практики за Интелигентно офериране

За всички кампании за Пазаруване и кампании в мрежата за търсене оптимизирането по стойност на реализацията (т.е. целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), подобрена цена на кликване (ECPC) за стойности, постигане на максимална стойност на реализациите/SSC), стойността на реализация от посещение на магазина е задължителна. Ако искате да стимулирате повече реализации от посещение на магазина, увеличете тази стойност спрямо други действия, водещи до реализация.

За кампании в мрежата за търсене оптимизирането по стойност на реализацията (т.е. целева CPA, постигане на максимална стойност на реализациите, ECPC), всяко действие, водещо до реализация, се претегля еднакво за офериране. Поради това стойностите на реализациите не се взимат под внимание. Препоръчваме обаче да въведете точна стойност за посещенията на магазина за отчитане в Google Ads.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си