เกี่ยวกับ Smart Bidding สำหรับการเข้าชมร้านค้า

Smart Bidding สำหรับการเข้าชมร้านค้าใช้ได้กับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและแคมเปญ Shopping และช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเข้าชมร้านค้าได้โดยใช้กลยุทธ์การเสนอราคาเดียวกับที่ใช้สำหรับ Conversion ออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Bidding

ในตอนนี้ Smart Bidding สำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์ยังรองรับการเข้าชมร้านค้าของผู้ลงโฆษณาเพียงบางรายเท่านั้น หากใช้แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์เป็นบัญชีเดียวกันกับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา (หรือ Shopping) และยังมีการายงานการเข้าชมร้านค้าของแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์อีกด้วย คุณจะรวมการเข้าชมร้านค้าของกลยุทธ์การเสนอราคาในเครือข่ายดิสเพลย์ทั้งแบบ CPA เป้าหมาย แบบ ROAS เป้าหมาย และแบบเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุดเข้าไว้ด้วยกันได้

โปรดทราบว่า Smart Bidding ของแคมเปญวิดีโอยังไม่รองรับการเข้าชมร้านค้า การเข้าชมร้านค้าจะแสดงใน Conversion ของแคมเปญวิดีโอเมื่อนำไปใช้ในระดับบัญชี แต่จะไม่รวมอยู่ในการเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอของแคมเปญเหล่านี้ โปรดพิจารณาติดตามการเข้าชมร้านค้าที่ระดับแคมเปญ หรือสร้างคอลัมน์ที่กำหนดเอง สำหรับแคมเปญวิดีโอเพื่อให้การรายงาน Conversion สอดคล้องกัน

หมายเหตุ: การเข้าชมร้านค้าจะแสดงในการรายงานสำหรับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และวิดีโอ แต่จะไม่แสดงในการเสนอราคาเมื่อเพิ่มไว้ที่ระดับบัญชีโดยใช้การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" คุณใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองเพื่อการรายงานแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และวิดีโอได้

เกี่ยวกับ Conversion การเข้าชมร้านค้า

หากการเข้าชมสถานที่ตั้งจริงมีความสำคัญต่อธุรกิจ คุณก็ใช้เครื่องมือวัด Conversion เพื่อให้ทราบอิทธิพลที่การคลิกโฆษณาและการแสดงผลที่ได้แสดงมีผลต่อการเข้าชมร้านค้าได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Conversion การเข้าชมร้านค้า

วิธีประเมินมูลค่าการเข้าชมร้านค้า

หากคุณติดตามยอดขายออนไลน์เป็น Conversion และประเมินว่าเป็น "รายได้" ก็จะประเมินมูลค่าของการเข้าชมร้านค้าเพื่อประมาณรายได้ในร้านค้าได้ด้วย วิธีนี้ช่วยในการวัดรายได้และผลตอบแทนจากค่าโฆษณาทั้งหมด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประเมินมูลค่าการเข้าชมร้านค้า โปรดอ่านเกี่ยวกับมูลค่า Conversion การเข้าชมร้านค้า หรือดูวิดีโอเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าการเข้าชมร้านค้า

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเรื่องกรอบเวลา Conversion การเข้าชมร้านค้า

เราขอแนะนำให้ใช้กรอบเวลา Conversion การเข้าชมร้านค้า 7 วันเพื่อให้ Smart Bidding มีประสิทธิภาพและประเมินผลได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจบางรูปแบบที่ต้องใช้กรอบเวลา Conversion ที่นานขึ้นเนื่องจากมีรอบการซื้อยาวนาน (เช่น ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์) สามารถใช้กรอบเวลา Conversion 30 วัน โปรดทราบว่าการใช้กรอบเวลา 30 วันจะทำให้การประเมินประสิทธิภาพของ Smart Bidding ที่มีการเข้าชมร้านค้าอย่างถูกต้องใช้เวลานานขึ้นหลังจากที่มีการใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ากรอบเวลา Conversion ได้ที่เกี่ยวกับกรอบเวลา Conversion การเข้าชมร้านค้า

ตั้งค่า Smart Bidding สำหรับการเข้าชมร้านค้าในแคมเปญ

แคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

กลยุทธ์การเสนอราคาที่รองรับ

สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา กลยุทธ์การเสนอราคาทั้งหมดที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion รองรับ Smart Bidding เพื่อ Conversion การเข้าชมร้านค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกลยุทธ์การเสนอราคาสำหรับเป้าหมายที่ต้องการ

รวมใน "Conversion"

การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" และใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพใน Smart Bidding ของ Google Ads หรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะรายงานการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" ไม่ใช่คอลัมน์ "Conversion" เมื่อมีการอัปเดตการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระบบจะนับการเข้าชมร้านค้ารวมไว้ใน "Conversion" เพิ่มเติมจาก "Conversion ทั้งหมด" โดยรวมการเข้าชมร้านค้าไว้ในคอลัมน์ "Conversion" สำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. รวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชี (ค่าเริ่มต้นและแนะนำ)

การรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้ใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีจะทำให้กลยุทธ์ Smart Bidding ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion ในบัญชีนั้นเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระทำที่รวมไว้ หาก Conversion นั้นเป็นของระดับบัญชีดูแลจัดการ การตั้งค่านั้นจะมีผลกับทุกแคมเปญที่ใช้ Smart Bidding ในบัญชีลูกค้าที่เลือกใช้การติดตาม Conversion ภายใต้บัญชีดูแลจัดการนั้น เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่า "รวมใน ‘Conversion’" ที่ระดับบัญชีให้มากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion ชุดเดียวกันในทุกแคมเปญจะทำให้มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด การตั้งค่าระดับบัญชีเหมาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้

 • คุณยังไม่ได้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาที่อิงตาม Conversion
 • คุณพร้อมที่จะรวมการเข้าชมร้านค้าในกลยุทธ์การเสนอราคาที่อิงตาม Conversion ทั้งหมดที่มีอยู่
 • หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้รวมการเข้าชมร้านค้าในกลยุทธ์การเสนอราคาที่อิงตาม Conversion ทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด

วิธีรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ
 3. เลือก Conversion ในส่วน "การวัด"
 4. ในแท็บ "การกระทำที่ถือเป็น Conversion" ให้คลิกการกระทำที่ถือเป็น Conversion การเข้าชมร้านค้า
 5. เลือกแก้ไขการตั้งค่า
 6. เลือกช่องข้าง "รวมใน 'Conversion'" และคลิกบันทึก

สิ่งที่ควรทราบเมื่อรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีมีดังนี้

 • โปรดอัปเดตเป้าหมาย ROAS หรือ CPA ของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและแคมเปญ Shopping ที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งใช้ Smart Bidding ที่อิงตาม Conversion เมื่อรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีลูกค้า/บัญชีดูแลจัดการ เพื่อพิจารณา Conversion หรือมูลค่า Conversion เพิ่มเติมจากการเข้าชมร้านค้าด้วย
 • กลยุทธ์ Smart Bidding จะพิจารณาการกระทำที่ถือเป็น Conversion ทั้งหมดที่มีการทำเครื่องหมายว่า "รวมใน 'Conversion'" หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเข้าชมร้านค้าอย่างเดียวเท่านั้น โปรดอัปเดตการตั้งค่านี้เป็น "ไม่" สำหรับการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ

2. รวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับแคมเปญ

การตั้งค่านี้ให้คุณเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion ซึ่งระบบจะรายงานใน "Conversion" และใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพราคาเสนอในระดับแคมเปญ การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญช่วยให้คุณลบล้างการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระดับบัญชีได้ เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวหากคุณมีกลยุทธ์การเสนอราคาที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion อยู่แล้ว และต้องการทดสอบและปรับขนาดการนำการเสนอราคาเพื่อการเข้าชมร้านค้าไปใช้ทั่วทั้งบัญชีเมื่อเวลาผ่านไป

วิธีตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญสำหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาในเมนูการนำทาง
 3. ในเมนูหน้าเว็บ ให้คลิกการตั้งค่าเพื่อหาหน้า "การตั้งค่าแคมเปญ”
 4. เลือกแคมเปญที่ต้องการให้เลือกใช้การเสนอราคาเพื่อการเข้าชมร้านค้า
 5. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม
 6. ในเมนูแบบเลื่อนลง "Conversion" ให้เลือกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion ของแคมเปญนี้ จากนั้นคลิกเลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion
 7. เลือกการกระทำที่ถือเป็น Conversion การเข้าชมร้านค้าเพิ่มจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ และคลิกบันทึก

เราขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าระดับบัญชีเมื่อคุณพร้อมที่จะรวมการเข้าชมร้านค้าในวงกว้าง เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเป้าหมายเดียวกันในทุกแคมเปญทำให้มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด หากคุณมีการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ ที่เสนอราคาได้ (เช่น การซื้อในเว็บไซต์ การโทร การลงชื่อสมัครใช้ ฯลฯ) เราขอแนะนำให้เลือกการกระทำดังกล่าวเพิ่มจากการกระทำที่ถือเป็น Conversion การเข้าชมร้านค้าเพื่อให้แคมเปญสร้างมูลค่าได้อย่างเต็มที่ ดูวิธีเปิดใช้การตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญ

แคมเปญ Shopping

กลยุทธ์การเสนอราคาที่รองรับ

การเสนอราคา ROAS เป้าหมายในแคมเปญ Shopping และ Smart Shopping รองรับ Smart Bidding เพื่อ Conversion การเข้าชมร้านค้า

รวมใน "Conversion"

การตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ช่วยให้คุณเลือกได้ว่าจะรวมข้อมูลของการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้ในคอลัมน์การรายงาน "Conversion" และจะใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพใน Smart Bidding ของ Google Ads หรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะรายงานการเข้าชมร้านค้าในคอลัมน์ "Conversion ทั้งหมด" ไม่ใช่คอลัมน์ "Conversion" เมื่อมีการอัปเดตการตั้งค่า "รวมใน 'Conversion'" ระบบจะนับการเข้าชมร้านค้ารวมไว้ใน "Conversion" เพิ่มเติมจาก "Conversion ทั้งหมด"

1. รวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชี (ค่าเริ่มต้น)

การรวมการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้ใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีจะทำให้กลยุทธ์ Smart Bidding ที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion ในบัญชีนั้นเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกระทำที่รวมไว้ หาก Conversion นั้นเป็นของระดับบัญชีดูแลจัดการ การตั้งค่านั้นจะมีผลกับทุกแคมเปญที่ใช้ Smart Bidding ในบัญชีลูกค้าที่เลือกใช้การติดตาม Conversion ภายใต้บัญชีดูแลจัดการนั้น เราขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่า "รวมใน ‘Conversion’" ที่ระดับบัญชีให้มากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion ชุดเดียวกันในทุกแคมเปญจะทำให้มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด การตั้งค่าระดับบัญชีเหมาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่ได้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาที่อิงตาม Conversion
 • พร้อมรวมการเข้าชมร้านค้าในแคมเปญ ROAS เป้าหมายและ Smart Shopping ที่มีอยู่แล้วทั้งหมด
  • หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้รวมการเข้าชมร้านค้าในแคมเปญ ROAS เป้าหมายและ Smart Shopping ที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

วิธีรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่ด้านขวาของแถบด้านบน
 3. เลือก Conversion ในส่วน "การวัด"
 4. ในแท็บ "การกระทำที่ถือเป็น Conversion" ให้คลิกการกระทำที่ถือเป็น Conversion การเข้าชมร้านค้า
 5. เลือกแก้ไขการตั้งค่า
 6. เลือกช่องข้าง "รวมใน 'Conversion'" และคลิกบันทึก

สิ่งที่ควรทราบเมื่อรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีมีดังนี้

 • โปรดอัปเดตเป้าหมาย ROAS หรือ CPA ของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาและแคมเปญ Shopping ที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งใช้ Smart Bidding ที่อิงตาม Conversion เมื่อรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับบัญชีลูกค้า/บัญชีดูแลจัดการ เพื่อพิจารณา Conversion หรือมูลค่า Conversion เพิ่มเติมจากการเข้าชมร้านค้าด้วย

2. วิธีรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ที่ระดับแคมเปญผ่านเป้าหมาย Conversion

การเลือกเป้าหมาย Conversion การเข้าชมร้านค้าในแคมเปญ Shopping จะช่วยให้คุณเลือกใช้การเสนอราคาการเข้าชมร้านค้าที่ระดับแคมเปญได้ภายในการตั้งค่าแคมเปญ

ตั้งค่า Conversion ระดับแคมเปญสำหรับแคมเปญมาตรฐานและ Smart Shopping

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. เลือกแคมเปญ Shopping ในเมนูการนำทาง
 3. ในเมนูหน้าเว็บ ให้คลิกการตั้งค่าเพื่อหาหน้า "การตั้งค่าแคมเปญ"
 4. เลือกแคมเปญที่ต้องการให้เลือกใช้การเสนอราคาเพื่อการเข้าชมร้านค้า
 5. ในส่วน "การตั้งค่าการเสนอราคา" ให้คลิกเป้าหมาย Conversion
 6. เลือกเป้าหมาย Conversion ของแคมเปญนี้
  • หมายเหตุ: สำหรับแคมเปญ Smart Shopping คุณข้ามขั้นตอนนี้ได้
 7. เลือกการเข้าชมร้านค้า
 8. ตรวจสอบมูลค่า Conversion หากต้องการอัปเดตมูลค่าการเข้าชมร้านค้าระดับบัญชี ให้เลือกเปลี่ยนมูลค่าการเข้าชมร้านค้า
 9. คลิกบันทึก

การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion การเข้าชมร้านค้า

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ Conversion การเข้าชมร้านค้าให้มากยิ่งขึ้นในแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา ให้ใช้กลยุทธ์การเสนอราคาตามมูลค่าและตรวจสอบว่า Conversion การเข้าชมร้านค้ามีมูลค่าสูงกว่าการกระทำที่ถือเป็น Conversion อื่นๆ กลยุทธ์การเสนอราคาที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปริมาณ Conversion (เช่น CPA เป้าหมายหรือเพิ่มจำนวน Conversion สูงสุด) จะพิจารณาการกระทำที่ถือเป็น Conversion แต่ละรายการว่ามีความสำคัญเท่ากัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการกำหนดมูลค่า Conversion

สำหรับโฆษณา Shopping จะมีเฉพาะการเสนอราคาตามมูลค่า (เช่น ROAS เป้าหมายและแคมเปญ Smart Shopping) ที่พิจารณาการเข้าชมร้านค้า

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการระบุและอัปเดตเป้าหมาย

โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Conversion จะไม่มีผลย้อนหลัง เมื่อคุณรวมการเข้าชมร้านค้าใน "Conversion" ครั้งแรก มูลค่าที่ผ่านมาในคอลัมน์ Conversion จะไม่สอดคล้องกับการตั้งค่าปัจจุบัน แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือคำนวณเป้าหมาย CPA และ ROAS ด้วยตนเองโดยนำข้อมูลย้อนหลังจากช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเกิด Conversion มาใช้ในสูตรต่อไปนี้

 • เป้าหมาย CPA = ต้นทุน / (Conversion ทั้งหมดที่เสนอราคาได้ + การเข้าชมร้านค้า)
 • เป้าหมาย ROAS = (มูลค่า Conversion ของ Conversion ทั้งหมดที่เสนอได้ + การเข้าชมร้านค้า * มูลค่า Conversion ปัจจุบันต่อการเข้าชมร้านค้า) * 100 / ต้นทุน

สำหรับเป้าหมาย ROAS ในแคมเปญ Smart Shopping ให้ทำตามคำแนะนำด้านบนสำหรับเป้าหมาย ROAS ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้ใช้เป้าหมาย ROAS ที่ไม่บังคับ: ไม่ต้องดำเนินการใดๆ
 • คุณใช้เป้าหมาย ROAS เป็นกลไกความปลอดภัยเท่านั้น (ตั้งเป้าหมาย ROAS ไว้สูงกว่า ROAS ที่ได้): พิจารณาตั้งค่าเป้าหมาย ROAS ใหม่ให้สูงกว่าจำนวนที่แนะนำข้างต้นด้วย

โปรดใช้ข้อมูลจากช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเกิด Conversion ตัวอย่างเช่น หากกรอบเวลา Conversion การเข้าชมร้านค้าและระยะเวลาสูงสุดก่อนที่จะเกิด Conversion ออนไลน์คือ 30 วัน ให้กำหนดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น 60-30 วัน

กระทบต่อต้นทุนจากการเพิ่ม Conversion หรือมูลค่า Conversion ในกลยุทธ์ Smart Bidding ตามเป้าหมาย

การเพิ่มการเข้าชมร้านค้าใน Conversion ที่ใช้เพื่อการเสนอราคาอาจทำให้กลยุทธ์ของแคมเปญ CPA เป้าหมาย ROAS เป้าหมาย และ Smart Shopping ใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ไปเรื่อยๆ หากต้องการรักษาค่าใช้จ่ายให้คงที่ ให้ทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อระบุและอัปเดตเป้าหมาย หากต้องการให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าการใช้จ่ายจะคงที่ คุณลดเป้าหมาย CPA หรือเพิ่มเป้าหมาย ROAS เมื่อได้รวมการเข้าชมร้านค้าไว้ใน "Conversion" แล้วได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว