Over Slim bieden voor winkelbezoeken

Met Slim bieden voor winkelbezoeken, beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en voor Shopping- en videocampagnes, kunt u optimaliseren voor winkelbezoeken met dezelfde biedstrategieën die u gebruikt voor online conversies. Lees meer informatie over Slim bieden.

Winkelbezoeken worden nu alleen ondersteund voor bepaalde adverteerders in Slim bieden voor display-campagnes. Als u display-campagnes laat lopen in hetzelfde account als campagnes in het zoeknetwerk (of Shopping-campagnes) en ook winkelbezoeken voor display-campagnes rapporteert, kunt u winkelbezoeken opnemen in de biedstrategieën Doel-CPA, Doel-ROAS, Aantal conversies maximaliseren en Conversiewaarde maximaliseren voor display.

Over conversies via winkelbezoeken

Als bezoeken aan uw fysieke locaties belangrijk zijn voor uw bedrijf, kunt u Conversies bijhouden gebruiken om inzicht te krijgen in de invloed die advertentieklikken en zichtbare vertoningen hebben op het aantal winkelbezoeken. Meer informatie over conversies via winkelbezoeken

De waarde van een winkelbezoek bepalen

Als u online verkopen bijhoudt als conversies en ze waardeert als de Opbrengst die wordt gegenereerd, kunt u ook waarde geven aan winkelbezoeken om de winkelopbrengst te schatten. Op deze manier kunt u de totale opbrengst en het rendement op advertentie-uitgaven meten. Voor meer informatie over hoe u de waarde van een winkelbezoek kunt bepalen, leest u Over de waarde van conversies via winkelbezoeken of bekijkt u onze video over de waarde van uw winkelbezoeken bepalen.

Opmerking: U kunt waarderegels gebruiken voor extra flexibiliteit en controle voor conversies via winkelbezoeken. Zo kunt u een hogere bezoekwaarde instellen voor specifieke campagnes voor dure artikelen die beter worden verkocht in de winkel. Meer informatie over conversiewaarderegels

Praktische tips voor de conversieperiode voor winkelbezoeken

We raden u aan een conversieperiode voor winkelbezoeken van 7 dagen te gebruiken voor optimale prestaties en evaluaties met Slim bieden. Voor specifieke bedrijfsmodellen waarvoor een langere conversieperiode is vereist wegens langere aankoopcycli (bijvoorbeeld voor autodealers), is het mogelijk de conversieperiode van 30 dagen te behouden. Als u een periode van 30 dagen gebruikt, kan het na de implementatie langer duren voordat de prestaties van Slim bieden met winkelbezoeken correct zijn geëvalueerd. Meer informatie over de conversieperiode voor winkelbezoeken

Slim bieden instellen voor winkelbezoeken in uw campagnes

Volg de onderstaande stappen om te bepalen wanneer u Slim bieden kunt gebruiken voor winkelbezoeken en hoe u uw slimme biedstrategie kunt instellen.

Ondersteunde biedstrategieën

Slim bieden voor winkelbezoeken wordt ondersteund in de volgende campagnetypen en biedstrategieën:

Campagnetype Biedstrategieën
Performance Max-campagnes
 • Conversiewaarde maximaliseren (met optionele doel-ROAS)*
 • Aantal conversies maximaliseren (met optionele doel-CPA)
Campagnes in het zoeknetwerk
 • Aantal conversies maximaliseren
 • Conversiewaarde maximaliseren
 • Doel-CPA
 • Doel-ROAS
 • ECPC
Shopping-campagnes
 • Doel-ROAS
Videocampagnes
 • Aantal conversies maximaliseren
 • Doel-CPA
 • *Conversiewaarde maximaliseren (met optionele doel-ROAS) wordt aanbevolen voor Performance Max-campagnes voor adverteerders met winkelbezoeken.

Lees meer informatie over hoe u een biedstrategie bepaalt op basis van uw doelen.

1. Het conversiedoel Winkelbezoeken instellen als standaarddoel voor uw account (aanbevolen)

Door het conversiedoel Winkelbezoeken in te stellen als standaarddoel voor uw account, worden Slim bieden-strategieën die optimaliseren voor conversies in dat account, geoptimaliseerd voor dat doel. Als de conversie eigendom is van een manageraccount, wordt die instelling toegepast op alle campagnes met Slim bieden in klantaccounts die onder dat manageraccount zijn aangemeld voor Conversies bijhouden. We raden u aan het conversiedoel Winkelbezoeken waar mogelijk in te stellen als standaarddoel voor uw account, omdat de beste algehele prestaties worden behaald door voor alle campagnes voor dezelfde set conversies te optimaliseren.

Opmerking: De instructies hieronder maken deel uit van het nieuwe ontwerp van de Google Ads-gebruikerservaring. Als u het vorige ontwerp wilt gebruiken, klikt u op het icoon Weergave en selecteert u Vorig ontwerp gebruiken. Als u nog steeds de vorige versie van Google Ads gebruikt, kunt u met de snelle referentiekaart of de zoekbalk in het navigatievenster bovenaan Google Ads de pagina vinden die u zoekt.

Als u het conversiedoel Winkelbezoeken wilt instellen als standaarddoel voor uw account, doet u het volgende:

 1. Klik in uw Google Ads-account op het icoon Doelen Icoon Doelen.
 2. Klik in het sectiemenu op het dropdownmenu Conversies.
 3. Klik op Overzicht.
 4. Identificeer het conversiedoel Winkelbezoeken.
 5. Klik op Doel bewerken.
 6. Kies Gebruiken als accountdoel.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.

Houd rekening met het volgende als u het conversiedoel Winkelbezoeken instelt:

 • Zorg ervoor dat u ROAS- of CPA-doelen updatet van alle bestaande, op conversies in het zoeknetwerk en Shopping-conversies gebaseerde Slim bieden-campagnes als u het conversiedoel Winkelbezoeken instelt op het niveau van het klant- of manageraccount. Op die manier worden ook de extra conversies of conversiewaarde van winkelbezoeken geteld.
 • Bij Slim bieden-strategieën wordt rekening gehouden met alle conversieacties die zijn gemarkeerd als Primair. Zorg ervoor dat de conversieacties waarvoor u wilt optimaliseren in uw doel Winkelbezoeken zijn gemarkeerd als Primair.

2. Het conversiedoel Winkelbezoeken instellen op campagneniveau

Met deze instelling kunt u kiezen welke conversieacties worden gerapporteerd in Conversies en worden gebruikt voor bodoptimalisatie op campagneniveau. Met de conversie-instelling voor campagnes kunt u de standaarddoelen voor uw account overschrijven en opgeven welke doelen u in uw conversierapporten wilt bijhouden en wilt gebruiken voor biedingen in een bepaalde campagne. Het gebruik van de conversie-instelling op campagneniveau wordt als tussenoplossing aanbevolen als uw bestaande biedstrategieën zijn geoptimaliseerd voor conversies en u de implementatie van bieden voor winkelbezoeken in de loop van de tijd en in het hele account wilt testen en schalen.

Als u de conversie-instelling op campagneniveau wilt instellen voor campagnes in het zoeknetwerk, doet u het volgende:

Opmerking: De instructies hieronder maken deel uit van het nieuwe ontwerp van de Google Ads-gebruikerservaring. Als u het vorige ontwerp wilt gebruiken, klikt u op het icoon Weergave en selecteert u Vorig ontwerp gebruiken. Als u nog steeds de vorige versie van Google Ads gebruikt, kunt u met de snelle referentiekaart of de zoekbalk in het navigatievenster bovenaan Google Ads de pagina vinden die u zoekt.

 

 1. Klik in uw Google Ads-account op het icoon Campagnes Icoon Campagnes.
 2. Klik in het gedeeltemenu op het dropdownmenu Campagnes.
 3. Klik op Campagnes.
 4. Selecteer Instellingen in de balk bovenaan.
 5. Selecteer de campagne waarvoor u bieden voor winkelbezoeken wilt inschakelen.
 6. Klik op het dropdownmenu Doelen.
 7. Klik op Campagnespecifieke doelinstellingen gebruiken.
 8. Kies het conversiedoel Winkelbezoeken als aanvulling op andere conversiedoelen waarvoor u wilt optimaliseren en klik op Opslaan.

Tip: We raden u aan over te schakelen naar de instelling op accountniveau nadat u het conversiedoel Winkelbezoeken heeft ingesteld, omdat optimalisatie voor alle campagnes in het algemeen leidt tot optimale prestaties. Als u andere conversieacties heeft die beschikbaar zijn voor bieden (zoals websiteaankopen, telefoongesprekken en aanmeldingen), raden we u aan deze conversieacties te kiezen in combinatie met de conversieactie Winkelbezoeken om te optimaliseren voor de totale waarde die de campagne kan behalen. Lees meer informatie over hoe u de conversie-instelling op campagneniveau aanzet.

Optimaliseren voor conversies via winkelbezoeken

Als u meer conversies via winkelbezoeken wilt optimaliseren in uw campagnes in het zoeknetwerk, gebruikt u een op waarde gebaseerde biedstrategie en zorgt u ervoor dat de waarde van conversies via winkelbezoeken hoger is ten opzichte van andere conversieacties. In biedstrategieën die zijn geoptimaliseerd voor het conversievolume (zoals Doel-CPA of Aantal conversies maximaliseren) worden alle conversieacties als even belangrijk beschouwd. Lees meer informatie over conversiewaarden.

Opmerking: Voor Shopping-advertenties wordt alleen bij bieden op basis van waarde (zoals bij Doel-ROAS- en Slimme Shopping-campagnes) rekening gehouden met winkelbezoeken.

Best practices om doelen te bepalen en te updaten

Wijzigingen in conversie-instellingen gaan pas in op het moment van de wijziging. Als u voor het eerst winkelbezoeken opneemt in Conversies, komen de historische waarden in de conversiekolommen niet overeen met de huidige instelling. U kunt CPA- en ROAS-doelen het best handmatig berekenen door historische gegevens van ten minste 30 dagen voorafgaand aan de conversievertraging op te nemen in de volgende formules:

 • CPA-doel = kosten / (alle conversies die beschikbaar zijn voor bieden + winkelbezoeken)
 • ROAS-doel = (conversiewaarde van alle conversies die beschikbaar zijn voor bieden + winkelbezoeken * huidige conversiewaarde per winkelbezoek) * 100 / kosten

Voor ROAS-doelen in Slimme Shopping-campagnes volgt u het bovenstaande advies voor ROAS-doelen, behalve in de volgende gevallen:

 • U gebruikt het optionele ROAS-doel niet: er is geen actie vereist.
 • U gebruikt het ROAS-doel alleen als veiligheidsmechanisme (uw ROAS-doel is hoger dan uw behaalde ROAS): u kunt het nieuwe ROAS-doel ook hoger instellen dan het hierboven aanbevolen getal.

Zorg ervoor dat u gegevens gebruikt van ten minste 30 dagen vóór de conversievertraging. Als zowel de conversieperiode voor winkelbezoeken als de maximale online conversievertraging bijvoorbeeld 30 dagen is, stelt u de historische periode in van 60 tot 30 dagen geleden.

Kosteneffect bij toevoeging van conversies of conversiewaarde aan op doelen gebaseerde Slim bieden-strategieën

Als u winkelbezoeken toevoegt aan de conversies die worden gebruikt voor bieden, wordt er voor uw doel-CPA, doel-ROAS en Slimme Shopping-campagnes (als u het optionele ROAS-doel gebruikt) meer uitgegeven om uw doelen te bereiken. Als u de uitgaven stabiel wilt houden, volgt u de bovenstaande suggesties om doelen vast te stellen en te updaten. Als u er zeker van wilt zijn dat uw uitgaven stabiel zijn, kunt u uw CPA-doel verlagen of uw ROAS-doel verhogen zodra u winkelbezoeken opneemt in Conversies.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu