Over 'Slim bieden' voor winkelbezoeken

Met 'Slim bieden' voor winkelbezoeken, beschikbaar voor campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-campagnes, kunt u optimaliseren voor winkelbezoeken met dezelfde biedstrategieën die worden gebruikt voor online conversies. Meer informatie over 'Slim Bieden'.

Winkelbezoeken worden momenteel alleen ondersteund voor bepaalde adverteerders in 'Slim bieden' voor display-campagnes. Als u display-campagnes uitvoert in hetzelfde account als zoekcampagnes of Shopping-campagnes en ook winkelbezoeken voor display-campagnes rapporteert, kunt u winkelbezoeken opnemen in de biedstrategieën 'Display-doel-CPA', 'Doel-ROAS' en 'Aantal conversies maximaliseren'.

Houd er rekening mee dat winkelbezoeken nog niet worden ondersteund in 'Slim bieden' voor videocampagnes. Winkelbezoeken worden weergegeven in conversies voor videocampagnes wanneer deze worden toegepast op accountniveau, maar worden niet opgenomen in bodoptimalisatie voor deze campagnes. U kunt bijvoorbeeld winkelbezoeken op campagneniveau bijhouden of aangepaste kolommen voor videocampagnes maken om conversierapporten consistent te houden.

Opmerking: Voor display- en videocampagnes worden winkelbezoeken wel weergegeven in rapporten, maar niet voor biedingen als u ze op accountniveau toevoegt met de instelling 'Opnemen in 'Conversies''. U kunt aangepaste kolommen gebruiken om rapportages voor display- en videocampagnes samen te stellen.

Over conversies via winkelbezoeken

Als bezoeken aan uw fysieke locaties belangrijk zijn voor uw bedrijf, kunt u 'Conversies bijhouden' gebruiken om na te gaan welke invloed advertentieklikken en zichtbare vertoningen op het aantal winkelbezoeken hebben. Meer informatie over conversies via winkelbezoeken.

Hoe u de waarde van een winkelbezoek kunt bepalen

Als u online verkopen bijhoudt als conversies en ze waardeert als de 'Opbrengst' die wordt gegenereerd, kunt u ook waarde geven aan winkelbezoeken om de winkelopbrengst te schatten. Op deze manier kunt u de totale opbrengst en het rendement op advertentie-uitgaven meten. Voor meer informatie over hoe u een winkelbezoek waardeert, leest u Over de waarde van conversies via winkelbezoeken of bekijkt u onze video over hoe u de waarde van winkelbezoeken bepaalt.

Praktische tips voor de conversieperiode voor winkelbezoeken

We raden u aan een conversieperiode voor winkelbezoeken van zeven dagen te gebruiken voor de beste prestaties en evaluaties met 'Slim bieden'. Voor specifieke bedrijfsmodellen waarvoor een langere conversieperiode is vereist vanwege langere aankoopcycli (bijvoorbeeld autodealers), is het mogelijk om de standaardperiode van dertig dagen te behouden. Houd er rekening mee dat wanneer er een periode van dertig dagen wordt gebruikt, het na de implementatie langer duurt voordat de prestaties van 'Slim bieden' met winkelbezoeken correct zijn geëvalueerd. Lees Conversieperiode voor winkelbezoeken voor meer informatie over hoe u uw conversieperiode in kunt stellen.

'Slim bieden' instellen voor winkelbezoeken in uw campagnes

Campagnes in het zoeknetwerk

Ondersteunde biedstrategieën

Voor campagnes in het zoeknetwerk wordt 'Slim bieden' voor conversies via winkelbezoeken ondersteund in alle biedstrategieën die zijn geoptimaliseerd voor conversies. Meer informatie over hoe u een biedstrategie kiest voor uw specifieke doelen.

Opnemen in 'Conversies'

Met de instelling Opnemen in 'Conversies' kunt u kiezen of u de gegevens van een conversieactie wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies' en deze gegevens wilt gebruiken voor optimalisatie in 'Slim bieden' van Google Ads. Winkelbezoeken worden standaard gerapporteerd in de kolom 'Alle conversies' en niet in de kolom 'Conversies'. Zodra de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' is geüpdatet, worden winkelbezoeken geteld in de kolom 'Conversies', naast de kolom 'Alle conversies'. Voor campagnes in het zoeknetwerk kunt u winkelbezoeken op twee manieren opnemen in de kolom 'Conversies':

1. Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op accountniveau (standaard, aanbevolen)

Door een conversieactie op te nemen in 'Conversies' op accountniveau, wordt die conversieactie geoptimaliseerd door 'Slim bieden'-strategieën die zijn geoptimaliseerd voor conversies in dat account. Als de conversie eigendom is van een manageraccount, wordt die instelling toegepast op alle campagnes met 'Slim bieden' in klantaccounts die onder dat manageraccount zijn aangemeld voor 'Conversies bijhouden'. We raden u aan de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' zo veel mogelijk te gebruiken op accountniveau, omdat de beste algehele prestaties worden behaald door voor alle campagnes voor dezelfde set conversies te optimaliseren. We raden u met name aan de instelling op accountniveau te gebruiken als u:

 • Nog geen gebruikmaakt van biedstrategieën op basis van conversies.
 • Klaar bent om winkelbezoeken op te nemen in alle bestaande op conversies gebaseerde biedstrategieën.
 • Opmerking: Voor de beste prestaties raden we u aan winkelbezoeken op te nemen in alle bestaande op conversies gebaseerde biedstrategieën.

Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op accountniveau:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het GereedschapsicoonGoogle Ads | Gereedschap [icoon].
 3. Selecteer Conversies bij 'Metingen'.
 4. Op het tabblad 'Conversieacties' klikt u op de conversieactie Winkelbezoeken.
 5. Selecteer Instellingen bewerken.
 6. Vink het selectievakje aan naast 'Opnemen in 'Conversies'' en klik op Opslaan.

Houd rekening met het volgende wanneer u winkelbezoeken opneemt in het gedeelte 'Conversies' op accountniveau:

 • Zorg ervoor dat u ROAS- of CPA-doelen van alle bestaande, op campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-conversies gebaseerde, 'Slim bieden'-campagnes updatet wanneer u winkelbezoeken op het niveau van klant-/manageraccounts opneemt in 'Conversies'. Op die manier houdt u rekening met de extra conversies of conversiewaarde van winkelbezoeken.
 • In 'Slim bieden'-strategieën wordt rekening gehouden met alle conversieacties die zijn gemarkeerd als 'Opnemen in 'Conversies''. Als u alleen wilt optimaliseren voor winkelbezoeken, zet u deze instelling op 'Geen' voor andere conversieacties.

2. Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op campagneniveau

Met deze instelling kunt u de conversieacties kiezen die worden gerapporteerd in 'Conversies' en die worden gebruikt voor bodoptimalisatie op campagneniveau. Met de conversie-instelling voor campagnes kunt u de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' op accountniveau overschrijven. Het gebruik van de conversie-instelling op campagneniveau wordt aanbevolen als tussenoplossing als u bestaande biedstrategieën heeft die zijn geoptimaliseerd voor conversies en u de implementatie van bieden voor winkelbezoeken in de loop van de tijd en in het hele account wilt testen en schalen.

De conversie-instelling op campagneniveau instellen voor campagnes in het zoeknetwerk:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Campagnes in het zoeknetwerk in het navigatiemenu.
 3. Klik in het paginamenu op Instellingen om de pagina 'Campagne-instellingen' te openen.
 4. Selecteer de campagne waarvoor u bieden voor winkelbezoeken wilt inschakelen.
 5. Klik op Extra instellingen.
 6. Selecteer in het dropdownmenu 'Conversies' de optie Conversieacties kiezen voor deze campagne en klik op Conversieacties selecteren.
 7. Kies de conversieactie Winkelbezoeken in aanvulling op andere conversieacties die u wilt optimaliseren en klik op Opslaan.

We raden u aan over te schakelen naar het gebruik van de instelling op accountniveau zodra u winkelbezoeken breed wilt inzetten, aangezien optimalisatie voor dezelfde doelen in alle campagnes tot de beste algemene prestaties leidt. Als u andere conversieacties heeft die kunnen worden uitgevoerd, zoals websiteaankopen, gesprekken, aanmeldingen, enzovoort, raden we u aan deze conversieacties te selecteren naast de conversieactie 'Winkelbezoeken' om te optimaliseren voor de volledige waarde die de campagne genereert. Meer informatie over hoe u de conversie-instelling op campagneniveau inschakelt.

Shopping-campagnes

Ondersteunde biedstrategieën

'Slim bieden' voor conversies via winkelbezoeken wordt ondersteund door Doel-ROAS-biedingen voor Shopping-campagnes en slimme Shopping-campagnes.

Opnemen in 'Conversies'

Met de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' kunt u kiezen of u de gegevens van een conversieactie wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies' en deze gegevens wilt gebruiken voor optimalisatie in 'Slim bieden' van Google Ads. Winkelbezoeken worden standaard gerapporteerd in de kolom 'Alle conversies' en niet in de kolom 'Conversies'. Nadat de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' is geüpdatet, worden winkelbezoeken behalve in de kolom 'Alle conversies' ook geteld in de kolom 'Conversies'.

1. Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op accountniveau (standaard)

Door een conversieactie op te nemen in 'Conversies' op accountniveau, wordt die conversieactie geoptimaliseerd door 'Slim bieden'-strategieën die zijn geoptimaliseerd voor conversies in dat account. Als de conversie eigendom is van een manageraccount, wordt die instelling toegepast op alle campagnes met 'Slim bieden' in klantaccounts die onder dat manageraccount zijn aangemeld voor 'Conversies bijhouden'. We raden u aan de instelling 'Opnemen in 'Conversies'' zo veel mogelijk te gebruiken op accountniveau, omdat de beste algehele prestaties worden behaald door voor alle campagnes voor dezelfde set conversies te optimaliseren. We raden u met name aan de instelling op accountniveau te gebruiken als u:

 • Geen gebruikmaakt van biedstrategieën op basis van conversies.
 • Klaar bent om winkelbezoeken op te nemen in alle bestaande campagnes met doel-ROAS en slimme Shopping-campagnes
  • Opmerking: Voor de beste prestaties raden we u aan winkelbezoeken op te nemen in alle bestaande campagnes met doel-ROAS en slimme Shopping-campagnes.

Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op accountniveau:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon] rechts in de navigatiebalk boven.
 3. Selecteer Conversies bij 'Metingen'.
 4. Op het tabblad 'Conversieacties' klikt u op de conversieactie Winkelbezoeken.
 5. Selecteer Instellingen bewerken.
 6. Vink het selectievakje aan naast 'Opnemen in 'Conversies'' en klik op Opslaan.

Houd rekening met het volgende wanneer u winkelbezoeken opneemt in het gedeelte 'Conversies' op accountniveau:

 • Zorg ervoor dat u ROAS- of CPA-doelen van alle bestaande, op campagnes in het zoeknetwerk en Shopping-conversies gebaseerde, 'Slim bieden'-campagnes updatet wanneer u winkelbezoeken op het niveau van klant-/manageraccounts opneemt in 'Conversies'. Op die manier houdt u rekening met de extra conversies of conversiewaarde van winkelbezoeken.

2. Winkelbezoeken opnemen in 'Conversies' op campagneniveau via conversiedoelen

Als u het doel 'Conversie via winkelbezoeken' selecteert in een Shopping-campagne, kunt u zich in de campagne-instellingen aanmelden voor bieden voor winkelbezoeken op campagneniveau.

De conversie-instelling op campagneniveau instellen voor standaard- en slimme Shopping-campagnes:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Selecteer Shopping-campagnes in het navigatiemenu.
 3. Klik in het paginamenu op Instellingen om de pagina 'Campagne-instellingen' te openen.
 4. Selecteer de campagne waarvoor u bieden voor winkelbezoeken wilt inschakelen.
 5. Klik onder 'Biedingsinstellingen' op Conversiedoelen.
 6. Selecteer Conversiedoelen voor deze campagne kiezen.
  • Opmerking: U kunt deze stap overslaan voor slimme Shopping-campagnes.
 7. Select Winkelbezoeken.
 8. Beoordeel de conversiewaarde. Als u de waarde voor winkelbezoeken op accountniveau wilt updaten, selecteert u Waarde voor winkelbezoeken wijzigen.
 9. Klik op Opslaan.

Optimaliseren voor conversies via winkelbezoeken

Als u meer conversies via winkelbezoeken wilt optimaliseren in uw campagnes in het zoeknetwerk, gebruikt u een op waarde gebaseerde biedstrategie en zorgt u ervoor dat conversies via winkelbezoeken een hogere relatieve waarde hebben ten opzichte van andere conversieacties. Biedstrategieën die zijn geoptimaliseerd voor het conversievolume (zoals 'Doel-CPA' of 'Aantal conversies maximaliseren' beschouwen alle conversieacties als even belangrijk. Meer informatie over de voordelen van conversiewaarden instellen.

Voor Shopping-advertenties wordt alleen bij bieden op basis van waarde (zoals 'Doel-ROAS' en 'slimme Shopping-campagnes') rekening gehouden met winkelbezoeken.

Praktische tips om doelen te bepalen en te updaten

Houd er rekening mee dat wijzigingen in conversie-instellingen pas op het moment van de wijziging ingaan. Wanneer u winkelbezoeken voor het eerst opneemt in 'Conversies', geven historische waarden in conversiekolommen niet de huidige instelling weer. U kunt het best handmatig CPA- en ROAS-doelen berekenen door historische gegevens van ten minste dertig dagen voorafgaand aan de conversievertraging op te nemen in de volgende formules:

 • CPA-doel = kosten / (alle conversies die beschikbaar zijn voor bieden + winkelbezoeken)
 • ROAS-doel = (conversiewaarde van alle conversies die beschikbaar zijn voor bieden + winkelbezoeken * huidige conversiewaarde per winkelbezoek) * 100 / kosten

Voor ROAS-doelen in slimme Shopping-campagnes volgt u het bovenstaande advies voor ROAS-doelen, tenzij:

 • u het optionele ROAS-doel niet gebruikt: geen actie vereist.
 • u het ROAS-doel alleen gebruikt als veiligheidsmechanisme (uw ROAS-doel is hoger dan uw behaalde ROAS): u kunt het nieuwe ROAS-doel ook hoger instellen dan het hierboven aanbevolen getal.

Zorg ervoor dat u gegevens gebruikt van ten minste dertig dagen vóór de conversievertraging. Als zowel de conversieperiode voor winkelbezoeken als de maximale online conversievertraging bijvoorbeeld dertig dagen zijn, stelt u de historische periode in van zestig tot dertig dagen geleden.

Kosteneffect wanneer conversies of conversiewaarde wordt toegevoegd aan op doelen gebaseerde 'Slim bieden'-strategieën

Als u winkelbezoeken toevoegt aan de conversies die worden gebruikt voor bieden, wordt er voor uw doel-CPA, doel-ROAS en slimme Shopping-campagnes (als u het optionele ROAS-doel gebruikt) meer uitgegeven om uw doelen te bereiken. Als u de uitgaven stabiel wilt houden, volgt u de bovenstaande suggesties om doelen te identificeren en te updaten. Als u er zeker van wilt zijn dat uw uitgaven stabiel zijn, kunt u uw CPA-doel verlagen of uw ROAS-doel verhogen zodra u winkelbezoeken opneemt in 'Conversies'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false