O pametnom licitiranju za posjete trgovini

Pametno licitiranje za posjete trgovini, dostupno za pretraživačke i Shopping kampanje, omogućuje vam da optimizirate posjete trgovini pomoću istih strategija licitiranja koje se koriste za online konverzije. Saznajte više o pametnom licitiranju.

Posjeti trgovini trenutačno su podržani u Pametnom licitiranju za kampanje na prikazivačkoj mreži samo za odabrane oglašivače. Ako kampanje na prikazivačkoj mreži prikazujete na istom računu kao i pretraživačke (ili Shopping) kampanje, a ujedno izvješćujete o posjetima trgovini za kampanje na prikazivačkoj mreži, posjete trgovini možete uključiti u strategije licitiranja Ciljani CPA za prikazivačku mrežu, Ciljani ROAS i Povećanje broja konverzija.

Napominjemo da posjeti trgovini još nisu podržani u Pametnom licitiranju za videokampanje. Posjeti trgovini prikazivat će se u konverzijama za videokampanje ako se primijene na razini računa, ali se neće uključivati u optimizaciju licitacija za te kampanje. Da biste zadržali dosljednost u izvješćima o konverzijama, mogli biste pratiti posjete trgovini na razini kampanje ili izraditi prilagođene stupce za videokampanje.

Napomena: za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje posjeti trgovinama prikazat će se u izvješćima, ali neće biti uključeni u licitiranje kada su dodani na razini računa pomoću postavke "Uključi u "Konverzije"". U svrhe izvješćivanja o kampanjama na prikazivačkoj mreži i videokampanjama možete koristiti prilagođene stupce.

O konverzijama posjeta trgovini

Ako su posjeti vašoj fizičkoj trgovini važni za vašu tvrtku, možete upotrijebiti praćenje konverzija da biste uvidjeli kako klikovi oglasa i vidljiva pojavljivanja utječu na posjete trgovini. Saznajte više o konverzijama posjeta trgovini.

Kako vrednovati posjet trgovini

Ako kao konverzije pratite online prodaju i vrednujete je kao generirani "Prihod", tada možete vrednovati i posjete trgovini da biste procijenili prihod u trgovini. Na taj način možete mjeriti ukupan prihod i povrat ulaganja u oglase. Više informacija o tome kako vrednovati posjete trgovini pročitajte u članku O vrijednosti konverzije u vidu posjeta trgovini ili u videozapisu o vrednovanju posjeta trgovini.

Najbolji primjeri iz prakse za vremenski okvir konverzije posjeta trgovini

Preporučujemo upotrebu sedmodnevnog vremenskog okvira konverzije posjeta trgovini za najbolju izvedbu i procjenu pomoću pametnog licitiranja. No za određene poslovne modele za koje je potreban veći vremenski okvir konverzije zbog duljih ciklusa kupnje (npr. autosaloni) može se zadržati 30-dnevni vremenski okvir konverzije. Napominjemo da će prilikom upotrebe 30-dnevnog vremenskog okvira proteći više vremena od implementacije za ispravnu procjenu izvedbe pametnog licitiranja s posjetima trgovini. Više informacija o postavljaju vremenskog okvira konverzije nalazi se u članku O vremenskom okviru konverzije posjeta trgovini.

Postavljanje pametnog licitiranja za posjete trgovini u kampanjama

Pretraživačke kampanje

Strategije licitiranja podržane

Za pretraživačke kampanje pametno licitiranje za konverzije posjeta trgovini podržano je u svim strategijama licitiranja koje se optimiziraju prema konverzijama. Saznajte više o odabiru strategije licitiranja za određene ciljeve.

Uključi u "Konverzije"

Postavka "Uključi u "Konverzije"" omogućuje vam da odlučite želite li uključiti podatke o radnji konverzije u stupac "Konverzije" u izvješću i koristiti ih za optimizaciju u Google Ads pametnom licitiranju. Prema zadanim postavkama, o posjetima trgovini izvješćuje stupac "Sve konverzije", a ne stupac "Konverzije". Nakon ažuriranja postavke "Uključi u '"Konverzije'", posjeti trgovini brojat će se u stupcu "Konverzije" i u stupcu "Sve konverzije". Za pretraživačke kampanje postoje dva načina uključivanja posjeta trgovini u stupac "Konverzije":

1. Uključivanje posjeta trgovini u stupac “Konverzije” na razini računa (zadano, preporučeno)

Uključivanjem radnje konverzije u “Konverzije” na razini računa strategije pametnog licitiranja koje se optimiziraju prema konverzijama na tom računu započet će to optimiziranje. Ako konverziju posjeduje razina računa upravitelja, ta će se postavka primijeniti na sve kampanje koje koriste pametno licitiranje na računima klijenata uključenim u praćenje konverzije pod tim računom upravitelja. Preporučuje se koristiti postavku “Uključi u Konverzije'” na razini računa što je više moguće jer se najbolja cjelokupna izvedba postiže optimiziranjem za isti skup konverzija u svim kampanjama. Posebno preporučujemo upotrebu postavke na razini računa ako:

 • Još ne upotrebljavate strategije licitiranja koje se temelje na konverzijama.
 • Spremni ste uključiti posjete trgovini u sve postojeće strategije licitiranja koje se temelje na konverzijama.
 • Napomena: preporučujemo da za najbolju izvedbu uključite posjete trgovini u sve postojeće strategije licitiranja koje se temelje na konverzijama.

Uključite posjete trgovini u "Konverzije" na razini računa:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu AlatiGoogle Ads | tools [Icon].
 3. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Konverzije.
 4. Na kartici “Radnje konverzija” kliknite radnju konverzije Posjeti trgovini.
 5. Odaberite Uređivanje postavki.
 6. Kliknite okvir pored opcije "Uključi u 'Konverzije'", a zatim kliknite Spremi.

Prilikom uključivanja posjeta trgovini u “Konverzije” na razini računa imajte na umu sljedeće:

 • Svakako ažurirajte ciljani ROAS-e ili CPA-ove za sve postojeće pretraživačke i Shopping kampanje s pametnim licitiranjem koje se temelji na konverzijama kada u "Konverzije" na razini računa uključite posjete trgovini da biste u obzir uzeli dodatne konverzije ili vrijednost konverzije od posjeta trgovini.
 • Strategije pametnog licitiranja u obzir uzimaju sve radnje konverzija koje su označene kao "Uključi u 'Konverzije'". Ako želite izvršiti optimizaciju samo za posjete trgovini, tu postavku postavite na "Ne" za druge radnje konverzija.

2. Uključivanje posjeta trgovini u "Konverzije" na razini kampanje

Ova postavka omogućuje vam odabir radnji konverzija koje će se izvješćivati u odjeljku "Konverzije" i koristiti za optimiziranje licitacija na razini kampanje. Postavka konverzije kampanje omogućuje vam da nadjačate postavku "Uključi u 'Konverzije'"na razini računa. Upotreba postavke konverzije na razini kampanje preporučuje se kao međurješenje ako imate postojeće strategije licitiranja koje se optimiziraju prema konverzijama, a željeli biste testirati i tijekom vremena na računu usvojiti licitiranje za posjete trgovini.

Postavite postavku konverzije na razini kampanje za pretraživačke kampanje:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku odaberite Pretraživačke kampanje.
 3. Na izborniku stranica kliknite Postavke da biste pronašli stranicu "Postavke kampanje".
 4. Odaberite kampanju koju želite uključiti u licitiranje posjeta trgovini.
 5. Kliknite Dodatne postavke.
 6. Na padajućem izborniku "Konverzije" odaberite Odaberi radnje konverzije za ovu kampanju, a zatim kliknite Odaberi radnje konverzije.
 7. Uz ostale radnje za koje biste željeli izvršiti optimizaciju odaberite radnju konverzije Posjeti trgovini, pa kliknite Spremi.

Kad ste spremni opsežno uključiti posjete trgovini, preporučujemo prelazak na upotrebu postavke na razini računa jer optimiziranje za iste ciljeve u svim kampanjama dovodi do najbolje cjelokupne izvedbe. Ako imate druge radnje konverzija za licitiranje (poput kupnji na web-lokaciji, poziva, registracija itd.), preporučujemo njihov odabir uz radnje konverzija posjeta trgovini radi optimiziranja pune vrijednosti koju kampanja generira. Saznajte kako omogućiti postavku konverzije na razini kampanje.

Shopping kampanje

Podržane strategije licitiranja

Pametno licitiranje za konverzije posjeta trgovini podržava licitiranje ciljanog ROAS-a za Shopping i pametne Shopping kampanje.

Uključi u "Konverzije"

Postavka "Uključi u "Konverzije"" omogućuje vam da odlučite želite li uključiti podatke o radnji konverzije u stupac "Konverzije" u izvješću i koristiti ih za optimizaciju u Google Ads pametnom licitiranju. Prema zadanim postavkama, o posjetima trgovini izvješćuje se u stupcu "Sve konverzije", a ne u stupcu "Konverzije". Nakon ažuriranja postavke "Uključi u "Konverzije"", posjeti trgovini brojat će se u stupcu "Konverzije" i u stupcu "Sve konverzije".

1. Uključivanje posjeta trgovini u "Konverzije" na razini računa (zadano)

Uključivanjem radnje konverzije u "Konverzije" na razini računa strategije pametnog licitiranja koje se optimiziraju prema konverzijama na tom računu započet će to optimiziranje. Ako konverziju posjeduje razina računa upravitelja, ta će se postavka primijeniti na sve kampanje koje koriste pametno licitiranje na računima klijenata uključenim u praćenje konverzije pod tim računom upravitelja. Preporučuje se koristiti postavku “Uključi u Konverzije'” na razini računa što je više moguće jer se najbolja cjelokupna izvedba postiže optimiziranjem za isti skup konverzija u svim kampanjama. Posebno preporučujemo upotrebu postavke na razini računa ako:

 • Ne koristite strategije licitiranja koje se temelje na konverzijama.
 • Spremni ste uključiti posjete trgovini u sve postojeće ciljane ROAS-e i pametne Shopping kampanje.
  • Napomena: preporučujemo da za najbolju izvedbu uključite posjete trgovini u sve postojeće ciljane ROAS-e i pametne Shopping kampanje.

Uključite posjete trgovini u "Konverzije" na razini računa:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu Alati Google Ads | tools [Icon] na desnoj strani gornje trake.
 3. U odjeljku "Mjerenje" odaberite Konverzije.
 4. Na kartici “Radnje konverzija” kliknite radnju konverzije Posjeti trgovini.
 5. Odaberite Uređivanje postavki.
 6. Kliknite okvir pored opcije "Uključi u 'Konverzije'", a zatim kliknite Spremi.

Prilikom uključivanja posjeta trgovini u “Konverzije” na razini računa imajte na umu sljedeće:

 • Svakako ažurirajte ciljani ROAS-e ili CPA-ove za sve postojeće pretraživačke i Shopping kampanje s pametnim licitiranjem koje se temelji na konverzijama kada u "Konverzije" na razini računa uključite posjete trgovini da biste u obzir uzeli dodatne konverzije ili vrijednost konverzije od posjeta trgovini.

2. Uključivanje posjeta trgovini u "Konverzije" na razini kampanje putem ciljeva konverzije

Odabir cilja konverzije posjeta trgovini u Shopping kampanji omogućit će vam da uključite licitiranje posjeta trgovini na razini kampanje u postavkama kampanje.

Postavljanje postavke konverzije na razini kampanje za standardne i pametne Shopping kampanje:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Na navigacijskom izborniku odaberite Shopping kampanje.
 3. Na izborniku stranica kliknite Postavke da biste pronašli stranicu "Postavke kampanje".
 4. Odaberite kampanju koju želite uključiti u licitiranje posjeta trgovini.
 5. U odjeljku "Postavke licitacije" kliknite Ciljevi konverzije.
 6. Odaberite Odaberi ciljeve konverzije za ovu kampanju.
  • Napomena: za pametne Shopping kampanje ovaj korak možete preskočiti.
 7. Odaberite Posjeti trgovini.
 8. Pregledajte vrijednost konverzije. Da biste ažurirali vrijednost posjeta trgovini na razini računa, odaberite Promijeni vrijednost posjeta trgovini.
 9. Kliknite Spremi.

Izvršavanje optimizacije za konverzije posjeta trgovini

Ako u svojim pretraživačkim kampanjama želite optimizirati više za konverzije posjeta trgovini, upotrijebite strategiju licitiranja koja se temelji na vrijednosti i pazite da konverzije posjeta trgovini imaju višu relativnu vrijednost u odnosu na ostale radnje konverzije. Strategije licitiranja koje optimiziraju za broj konverzija (poput ciljanog CPA-a ili povećanja broja konverzija) tretiraju svaku radnju konverzije kao radnju jednake važnosti. Saznajte više o prednostima postavljanja vrijednosti konverzija.

Za Shopping oglase samo će licitiranje na temelju vrijednosti (poput ciljanog ROAS-a i pametnih Shopping kampanja) u obzir uzeti posjete trgovini.

Najbolji primjeri iz prakse za identificiranje i ažuriranje ciljeva

Napominjemo da se izmjene postavki konverzije primjenjuju samo od trenutka uvođenja izmjena. Kada prvi put uključite posjete trgovini u "Konverzije", povijesne vrijednosti u stupcima konverzija neće odražavati trenutačnu postavku. Bilo bi najbolje da ručno izračunate ciljane CPA-ove i ROAS-e uključivanjem povijesnih podataka iz vremenskog razdoblja od najmanje posljednjih 30 dana prije vremenskog okvira konverzije prema sljedećim formulama:

 • Ciljani CPA = trošak / (sve konverzije za licitiranje + posjete trgovini)
 • Ciljani ROAS = (vrijednost konverzije svih konverzija za licitiranje + posjete trgovini * trenutačna vrijednost konverzije po posjetu trgovini) * 100 / trošak

Za ciljane ROAS-e u pametnim Shopping kampanjama slijedite prethodni savjet, osim u sljedećim slučajevima:

 • Ne koristite izborni ciljani ROAS: nije potrebno ništa poduzeti.
 • Koristite ciljani ROAS samo kao sigurnosni mehanizam (vaš ciljani ROAS postavljen je na veću vrijednost od ostvarenog ROAS-a): razmislite o postavljanju novog ciljanog ROAS-a koji je viši i od prije preporučene vrijednosti.

Svakako koristite podatke iz posljednjeg razdoblja od najmanje 30 dana prije vremenskog okvira konverzije. Na primjer, ako vremenski okvir konverzija posjeta trgovini i maksimalni online vremenski okvir konverzija iznose 30 dana, postavite povijesno razdoblje na vremenski raspon od posljednjih 60 do 30 dana.

Utjecaj troška na dodavanje konverzija ili vrijednosti konverzije u strategije pametnog licitiranja koje se temelje na cilju

Dodavanje posjeta trgovini u konverzije koje se koriste za licitiranje može uzrokovati da vaše strategije ciljanog CPA-a, ciljanog ROAS-a i pametnih Shopping kampanja (ako se koristi izborni ciljani ROAS) potroše više da bi nastavile ostvarivati vaše ciljeve. Da biste održavali stabilnu potrošnju, slijedite prethodne prijedloge za identificiranje i ažuriranje ciljeva. Ako želite dodatno osigurati stabilnu potrošnju, možete smanjiti ciljani CPA ili povećati ciljani ROAS nakon što posjete trgovini uključite u “Konverzije”.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem