Всичко за Интелигентно офериране за посещения на магазина

Интелигентното офериране за посещения на магазина е налице за кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване и Ви дава възможност да оптимизирате за посещения на магазина, като използвате същите стратегии за офериране, които използвате за онлайн реализации. Научете повече за Интелигентно офериране.

Понастоящем посещенията на магазина се поддържат в Интелигентно офериране за кампании в дисплейната мрежа само за избрани рекламодатели. Ако провеждате кампании в дисплейната мрежа в същия профил като кампаниите в мрежата за търсене (или за Пазаруване) и също така отчитате посещения на магазина за кампании в дисплейната мрежа, можете да включите посещенията на магазина в стратегиите за офериране за целева CPA, целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и постигане на максимален брой реализации.

Имайте предвид, че посещения на магазина все още не се поддържат в Интелигентно офериране за видеокампании. Посещенията на магазина ще се показват в реализациите за видеокампаниите, когато се прилагат на ниво профил, но няма да бъдат включени в оптимизирането на офертите за тези кампании. Обмислете да проследявате посещенията на магазина на ниво кампания или да създадете персонализирани графи за видеокампании, за да поддържате еднородността при отчитането на реализациите.

Забележка: За кампании в дисплейната мрежа и видеокампании посещенията на магазина ще се показват в отчитането, но не и в оферирането, когато са добавени на ниво профил посредством настройката „Включване в „Реализации“. Можете да използвате персонализирани графи за целите на отчитането на кампании в дисплейната мрежа и видеокампании.

Всичко за реализациите от посещения на магазина

Ако посещенията на физическите Ви местоположения са важни за бизнеса Ви, можете да използвате проследяване на реализациите, за да виждате как кликванията върху рекламите Ви и видимите импресии влияят върху посещенията на магазина. Научете повече за реализациите от посещение на магазина.

Как да оценявате посещение на магазина

Ако проследявате онлайн продажбите като реализации и ги оценявате като генерирани „Приходи“, можете също така да оценявате посещенията на магазина, за да получавате прогноза за приходите в магазина. По този начин можете да измервате общите приходи и възвръщаемостта на разходите за реклама. За повече информация относно това, как да оценявате посещението на магазина, прочетете Всичко за стойността на реализация от посещение на магазина или гледайте видеоклипа ни за оценяване на посещения на магазина.

Най-добри практики за прозореца на реализациите от посещения на магазина

За постигане на максимална ефективност и оценка с Интелигентно офериране препоръчваме използването на прозорец на реализациите от посещение на магазина от 7 дни. Но за специфични бизнес модели, които изискват по-дълъг прозорец на реализациите поради по-дългите цикли на пазаруване (напр. автокъщи), възможно е да се запази стойността на прозореца от 30 дни. Имайте предвид, че при прозорец от 30 дни ще отнеме повече време след прилагане да се изчисли правилно ефективността на Интелигентно офериране с посещения на магазина. За повече информация относно това как да зададете прозореца на реализациите, прочетете Всичко за прозореца на реализациите от посещения на магазина.

Настройване на Интелигентно офериране за посещения на магазина в кампаниите

Кампании в мрежата за търсене

Поддържани стратегии за офериране

За кампании в мрежата за търсене Интелигентно офериране за реализации от посещения на магазина се поддържа във всички стратегии за офериране, които оптимизират за реализации. Научете повече за избора на стратегия за офериране спрямо конкретните цели.

Включване в „Реализации“

Настройката Включване в „Реализации“ Ви дава възможност да изберете дали да включвате данните за действие, водещо до реализация, в графата за отчитане „Реализации“ и да ги използвате за оптимизиране в Интелигентно офериране на Google Ads. По подразбиране посещенията на магазина се отчитат в графата „Всички реализации“, а не в „Реализации“. След актуализиране на настройката „Включване в „Реализации“ освен в графата „Всички реализации“, посещенията на магазина ще се отчитат и в графата „Реализации“. Има два начина да включите посещенията в магазина в графата „Реализации“ за кампании в мрежата за търсене:

1. Включване на посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил (по подразбиране, препоръчително)

Когато включите посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил, стратегиите за Интелигентно офериране, които оптимизират за реализации в този профил, ще започнат да оптимизират спрямо това. Ако реализацията е собственост на ниво профил на мениджър, тази настройка ще се прилага за всички кампании, които използват Интелигентно офериране в клиентски профили, които са включени в проследяване на реализациите в този профил на мениджър. Препоръчително е да използвате настройката „Включване в „Реализации“ на ниво профил колкото се може по-често, тъй като най-добрата обща ефективност се постига чрез оптимизиране за същия набор от реализации във всички кампании. Особено препоръчваме да използвате настройката на ниво профил, ако:

 • Вече не използвате стратегии за офериране, основани на реализации.
 • Сте готови да включите посещения на магазина във всички стратегии за офериране, основани на реализации.
 • Забележка: За постигане на максимална ефективност препоръчваме да включите посещения на магазина във всички стратегии за офериране, основани на реализации.

Включете посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти .
 3. Под „Измерване“ изберете Реализации.
 4. В раздел „Действия, водещи до реализация“ кликнете върху действието Посещения на магазина.
 5. Изберете Редактиране на настройките.
 6. Поставете отметка в квадратчето до „Включване в „Реализации“ и кликнете върху Запазване.

Когато включвате посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил, имайте предвид следното:

 • Когато включвате посещения на магазина в „Реализации“ на ниво клиентски профил/профил на мениджър, не забравяйте да актуализирате целите за възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) или за цена на действие (CPA) на всички съществуващи кампании за Интелигентно офериране в мрежата за търсене и за Пазаруване, които са основани на реализации. По този начин ще се вземат предвид допълнителните реализации или стойността на реализация от посещения на магазина.
 • Стратегиите за Интелигентно офериране отчитат всички действия, водещи до реализация, отбелязани като „Включване в „Реализации“. Ако искате да оптимизирате само за посещения на магазина, актуализирайте тази настройка на „Не“ за други действия, водещи до реализация.

2. Включване на посещения на магазина в „Реализации“ на ниво кампания

Тази настройка Ви дава възможност да изберете действията, водещи до реализация, които ще бъдат отчитани в „Реализации“ и използвани за оптимизиране на офертите на ниво кампания. Настройката за реализации на ниво кампания Ви дава възможност да отмените настройката „Включване в „Реализации“ на ниво профил. Използването на тази настройка е препоръчително като междинно решение, ако имате съществуващи стратегии за офериране, които оптимизират за реализации и бихте предпочели да тествате и мащабирате корекциите на офертите спрямо посещенията на магазина в целия профил с течение на времето.

Настройване на реализации на ниво кампания за кампании в мрежата за търсене:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете кампании в мрежата за търсене в менюто за навигация.
 3. В страничното меню кликнете върху Настройки, за да отворите страницата „Настройки на кампанията“.
 4. Изберете кампанията, която искате да включите в оферирането за посещения на магазина.
 5. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 6. В падащото меню „Реализации“ изберете Избор на действия, водещи до реализация, за тази кампания, след което кликнете върху Избор на действия, водещи до реализация.
 7. Изберете действието, водещо до реализация, Посещения на магазина в допълнение към останалите действия, за които искате да оптимизирате, и кликнете върху Запазване.

Препоръчваме да преминете към използването на настройката на ниво профил, веднага щом сте готови навсякъде да включите посещения на магазина, тъй като оптимизирането за едни и същи цели във всички кампании води до най-добрата обща ефективност. Ако имате други действия, водещи до реализация, с възможност за офериране (като например покупки на уебсайта, обаждания, регистрации и др.), препоръчваме да ги изберете в допълнение към действието, водещо до реализации от посещения на магазина, за да оптимизирате за пълната стойност, стимулирана от кампанията. Научете как да активирате настройката за реализации на ниво кампания.

Кампании за Пазаруване

Поддържани стратегии за офериране

Интелигентно офериране за реализации от посещения на магазина се поддържа от офериране за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) за кампании и интелигентни кампании за Пазаруване.

Включване в „Реализации“

Настройката „Включване в „Реализации“ Ви дава възможност да изберете дали да включвате данните за действие, водещо до реализация, в графата за отчитане „Реализации“ и да ги използвате за оптимизиране в Интелигентно офериране на Google Ads. По подразбиране посещенията на магазина се отчитат в графата „Всички реализации“, а не в „Реализации“. След актуализиране на настройката „Включване в „Реализации“ освен в графата „Всички реализации“, посещенията на магазина ще се отчитат и в графата „Реализации“.

1. Включване на посещенията на магазина в „Реализации“ на ниво профил (по подразбиране)

Когато включите посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил, стратегиите за Интелигентно офериране, които оптимизират за реализации в този профил, ще започнат да оптимизират спрямо това. Ако реализацията е собственост на ниво профил на мениджър, тази настройка ще се прилага за всички кампании, които използват Интелигентно офериране в клиентски профили, които са включени в проследяване на реализациите в този профил на мениджър. Препоръчително е да използвате настройката „Включване в „Реализации“ на ниво профил колкото се може по-често, тъй като най-добрата обща ефективност се постига чрез оптимизиране за същия набор от реализации във всички кампании. Особено препоръчваме да използвате настройката на ниво профил, ако:

 • Не използвате стратегии за офериране въз основа на реализации.
 • Готови сте да включите посещенията на магазина във всички съществуващи кампании за целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и интелигентни кампании за Пазаруване
  • Забележка: За постигане на максимална ефективност препоръчваме да включите посещения на магазини във всички съществуващи кампании с целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) и интелигентни кампании за Пазаруване.

Включете посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата Инструменти  в дясната част на горната лента.
 3. Под „Измерване“ изберете Реализации.
 4. В раздел „Действия, водещи до реализация“ кликнете върху действието Посещения на магазина.
 5. Изберете Редактиране на настройките.
 6. Поставете отметка в квадратчето до „Включване в „Реализации“ и кликнете върху Запазване.

Когато включвате посещения на магазина в „Реализации“ на ниво профил, имайте предвид следното:

 • Когато включвате посещения на магазина в „Реализации“ на ниво клиентски профил/профил на мениджър, не забравяйте да актуализирате целите за възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) или за цена на действие (CPA) на всички съществуващи кампании за Интелигентно офериране в мрежата за търсене и за Пазаруване, които са основани на реализации. По този начин ще се вземат предвид допълнителните реализации или стойността на реализация от посещения на магазина.

2. Включване на посещения на магазина в „Реализации“ на ниво кампания посредством цели на реализациите

Избирането на посещения на магазина като цел на реализациите в кампания в Пазаруване ще Ви даде възможност да включите оферирането за посещения на магазини на ниво кампания в настройките на кампанията.

Задайте настройката за реализации на ниво кампания за стандартни и интелигентни кампании за Пазаруване:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Изберете Кампании за Пазаруване в менюто за навигация.
 3. В страничното меню кликнете върху Настройки, за да отворите страницата „Настройки на кампанията“.
 4. Изберете кампанията, която искате да включите в оферирането за посещения на магазина.
 5. Под „Настройки за офериране“ кликнете върху Цели на реализациите.
 6. Маркирайте Избиране на целите на реализациите за тази кампания.
  • Забележка: За интелигентните кампании за Пазаруване можете да пропуснете тази стъпка.
 7. Изберете Посещения на магазина.
 8. Прегледайте стойността на реализациите. За да актуализирате стойността на посещенията на магазина на ниво профил, изберете Промяна на стойността на посещения на магазина.
 9. Кликнете върху Запазване.

Оптимизиране за реализации от посещения на магазина

Ако искате да оптимизирате повече за реализации от посещения на магазина в кампаниите в мрежата за търсене, използвайте основана на стойност стратегия за офериране и се уверете, че реализациите от посещения на магазина имат висока относителна стойност в сравнение с други действия, водещи до реализация. Стратегии за офериране, които оптимизират за обем на реализациите (като целева CPA или постигане на максимален брой реализации) разглеждат всяко действие, водещо до реализация, като еднакво важно. Научете повече за предимствата от задаването на стойности на реализациите.

За реклами за Пазаруване, само основаното на стойност офериране (като целева ROAS и Интелигентни кампании за Пазаруване) ще отчита посещенията на магазина.

Най-добри практики за определяне и актуализиране на целите

Имайте предвид, че промените в настройките за реализациите се прилагат само за бъдещи периоди. Когато за първи път включите посещенията на магазина в „Реализации“, данните за минали периоди в графите за реализациите няма да отразяват текущата настройка. Най-добрата практика е целите за CPA и ROAS да се изчисляват ръчно чрез включване на данни от минали периоди от поне 30 дни преди забавянето на реализациите в следните формули:

 • Цел за CPA = цена / (всички реализации с възможност за офериране + посещения на магазина)
 • Цел за ROAS = (стойност на реализацията за всички реализации с възможност за офериране + посещения на магазина * текуща стойност на реализацията на посещение на магазина) * 100 / цена

За целите за ROAS в Интелигентни кампании за Пазаруване следвайте съвета по-горе за целите за ROAS освен ако:

 • Не използвате незадължителната цел за ROAS: Не са необходими никакви действия от Ваша страна.
 • Използвате целта за ROAS само като предпазен механизъм (зададената цел за ROAS е по-висока от постигнатата ROAS): Обмислете да зададете нова цел за ROAS, също по-висока от препоръчаната по-горе.

Уверете се, че използвате данни от период от поне 30 дни преди забавянето на реализациите. Например, ако прозорецът за реализации от посещение на магазина и максималното забавяне на онлайн реализациите е 30 дни, задайте период от преди 60 до 30 дни.

Въздействие върху разходите за добавяне на реализации или стойност на реализация към стратегии за Интелигентно офериране, основани на цели

Добавянето на посещения от магазина към реализациите, използвани за офериране, може да доведе до това кампаниите с целева CPA, целева ROAS и Интелигентните кампании за Пазаруване (ако се използва незадължителната цел за ROAS) да изразходват повече, за да продължат да постигат целите Ви. За да поддържате разходите си стабилни, изпълнете предложенията по-горе за определяне и актуализиране на целите. Ако искате допълнително да се уверите в стабилността на разходите, можете да намалите целта за CPA или да увеличите тази за ROAS, след като включите посещения на магазина в „Реализации“.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си