Giới thiệu về bảng Người dùng trong Google Partners

Để đạt được huy hiệu Đối tác mới năm 2021, công ty của bạn cần có ít nhất 50% người dùng đủ điều kiện đạt được giấy chứng nhận Tìm kiếm, Hiển thị, Video hoặc Quảng cáo mua sắm của Google Ads. Danh sách người dùng hiển thị từng người dùng trong công ty và trạng thái giấy chứng nhận của họ.

Lưu ý: Bảng giấy chứng nhận của người dùng hiển thị tất cả người dùng đủ điều kiện trong phần đầu tiên, không chỉ người dùng ở cấp người quản lý Google Ads (đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners).

Xem Danh sách người dùng

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Trong trình đơn phía bên trái, hãy di chuyển xuống thẻ "Chương trình Partners".
  3. Nhấp vào đường liên kết Xem chi tiết trong thẻ Trạng thái huy hiệu để xem bảng Trạng thái huy hiệu.
  4. Trong bảng Trạng thái huy hiệu, hãy tìm hàng Chứng nhận và cột 2021, rồi nhấp vào dòng chữ có chứa đường liên kết bên dưới trạng thái đó.

Cách hoạt động

Danh sách người dùng cung cấp cho bạn một số thông tin chính về người dùng và trạng thái giấy chứng nhận của họ, bao gồm:

Người dùng

Địa chỉ email tài khoản người quản lý Google Ads của người dùng.

Đã liên kết trong Skillshop?

Trong cột Đã liên kết trong Skillshop, ngoài tên của mình, người dùng sẽ thấy chữ Có trong bảng Người dùng nếu đã liên kết tài khoản này với tài khoản Google Ads trong hồ sơ người dùng trên Skillshop. Nếu trường này hiển thị câu Đã chia sẻ với 1 người dùng khác, thì nghĩa là có 2 người dùng được liên kết với cùng một tài khoản Skillshop.

Xin lưu ý rằng bạn không nên chia sẻ cùng một tài khoản Skillshop với nhiều người dùng. Google có thể sẽ không tính giấy chứng nhận của những người dùng có tài khoản được chia sẻ vào huy hiệu.

Giấy chứng nhận (Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, Quảng cáo hiển thị hình ảnh, Quảng cáo video, Quảng cáo mua sắm)

Trạng thái giấy chứng nhận của người dùng trong từng dòng sản phẩm có sẵn. Nếu người dùng đó đã vượt qua bài đánh giá, trạng thái đó sẽ hiển thị ngày hết hạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố