Giới thiệu về Mã thiết bị di động để tiếp thị lại

Mã thiết bị di động để tiếp thị lại cho phép bạn sử dụng thông tin về hoạt động của khách hàng trong ứng dụng của mình để tiếp cận và tương tác lại với những khách hàng đó trên Mạng tìm kiếm, Mạng mua sắm và YouTube. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách Mã thiết bị di động bằng một trong các phương pháp sau:

 • Tải thông tin MDID mà bạn đã thu thập từ khách hàng của mình lên sau khi được khách hàng đồng ý, đồng thời sử dụng danh sách đã tải lên để tiếp cận và thu hút lại họ.
 • Thu thập MDID bằng cách sử dụng bộ phát triển phần mềm (SDK) của Google và công cụ phân tích Firebase hoặc công cụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba kích hoạt các sự kiện dựa trên hành động của khách hàng trong ứng dụng của bạn. Sau đó, bạn có thể thiết lập các quy tắc để tạo danh sách dựa trên các sự kiện cụ thể mà bạn quan tâm.

Lưu ý: Tính năng nhắm mục tiêu hoặc loại trừ danh sách mã thiết bị di động chỉ hoạt động đối với các nội dung tìm kiếm được thực hiện trong ứng dụng Google.

Lợi ích

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng danh sách Mã thiết bị di động để tiếp thị lại:

 • Ưu điểm của việc sử dụng danh sách tiếp thị lại MDID so với phương pháp Đối sánh khách hàng:
  • Tăng mức độ phù hợp của chiến dịch Google Ads đối với người dùng tương tác trực tiếp với ứng dụng của bạn.
 • Ưu điểm so với danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA):
  • Bạn có thể tạo danh sách dựa trên các hành động cụ thể do người dùng thực hiện trong ứng dụng khi bạn sử dụng Firebase hoặc công cụ phân tích ứng dụng của bên thứ ba.
  • Bạn có thể tiếp cận những người dùng không truy cập trang web mà chỉ tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.
  • Tải danh sách MDID của khách hàng lên để tiếp cận họ trong Google Ads.

Sử dụng Mã thiết bị di động để tiếp thị lại

Các nhà quảng cáo muốn sử dụng Mã thiết bị di động để tiếp thị lại cần làm theo hai bước sau:

 1. Thu thập MDID cho danh sách mà bạn có thể tải lên Google Ads.
 2. Tạo Danh sách người dùng cho bộ sưu tập danh sách sẽ được sử dụng trong các chiến dịch Google Ads dựa trên MDID được thu thập.

Cách hoạt động

Thu thập danh sách Mã thiết bị di động

Giả sử bạn là nhà quảng cáo và chủ sở hữu ứng dụng của trang web https://www.example.com/someresource.

 • Lược đồ URL = https
 • Đường dẫn = www.example.com/someresource

Bạn có thể sử dụng Dự án minh họa làm ví dụ.

 • Android - https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS - https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Khi người dùng nhấp vào đường liên kết https://www.example.com/someresource từ trong ứng dụng, đối tác phân tích sẽ đưa ra các giá trị cho {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} và {CAMPAIGN_NAME}. Đường liên kết sâu sẽ có dạng tương tự như sau: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Với tư cách là chủ sở hữu ứng dụng, bây giờ bạn có thể kiểm tra nhật ký web của mình và thấy rằng mã thiết bị “testAAID” đã hoàn thành một hành động cụ thể trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể thêm mã thiết bị này vào “Danh sách tải lên mã thiết bị” để tiếp cận và thu hút lại người dùng này.

Bạn có thể xuất Mã thiết bị bằng kho dữ liệu Big Query để báo cáo quy trình. Tìm hiểu thêm về lược đồ xuất kho dữ liệu big query.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các bên thứ ba không phải GA4F như Emma, AppsflyerAdjust.

Tải danh sách Mã thiết bị lên qua Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào phần Công cụ quản lý đối tượng trong mục “Thư viện chia sẻ”.
 3. Nhấp vào phần Danh sách đối tượng từ trình đơn trang ở bên trái.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng để tạo danh sách đối tượng mới.
 5. Chọn Danh sách khách hàng.
 6. Nhập tên danh sách đối tượng.
 7. Trong mục “Danh sách thành viên”, hãy nhấp vào biểu tượng mũi tên thả xuống và chọn Tải Mã thiết bị di động lên.
 8. Chọn nền tảng ứng dụng dành cho thiết bị di động và duyệt qua tên ứng dụng cụ thể của bạn. Bạn chỉ có thể chọn một ứng dụng cho mỗi danh sách tải lên trùng khớp với loại mã nhận dạng được tải lên. Lưu ý: Một danh sách tải lên không thể bao gồm cả 2 loại mã nhận dạng cho quảng cáo (Apple IDFA/Android AdID).
 9. Tạo tệp Mã thiết bị di động của bạn bằng mã nhận dạng cho quảng cáo thông thường; có thể bằng Apple ADFA hoặc Android AdID, nhưng không phải bằng cả hai loại trong một tệp. Bạn có thể sử dụng mẫu này hoặc tải một văn bản thuần túy lên (chưa bị băm). Tệp CSV có một cột có gắn nhãn "Mã thiết bị di động". Bạn không thể kết hợp Mã thiết bị di động với bất kỳ loại dữ liệu khách hàng nào khác (địa chỉ email, số điện thoại, mã zip, v.v.).
 10. Chọn Chọn tệp và tải danh sách Mã người dùng của bạn lên theo các nguyên tắc định dạng. Khi bạn đã chọn tệp dữ liệu của mình, hãy nhấp vào hộp kiểm để cho biết rằng bạn đồng ý với các Chính sách đối sánh khách hàng của Google.
 11. Chọn vòng tròn để điều chỉnh Thời hạn thành viên và Nội dung mô tả.
 12. Nhấp vào mục Tải lênLưu danh sách. Bạn sẽ thấy thông báo này sau khi lưu danh sách: “Danh sách khách hàng của bạn đã được lưu thành công”. Nếu có bất kỳ lỗi định dạng nào trong tệp của bạn, thì bạn sẽ nhận được thông báo về lỗi đó.
 13. Sau khi bạn lưu danh sách, trạng thái của danh sách sẽ là “Đang tiến hành” cho đến khi quá trình tải lên hoàn thành. Việc này có thể mất tới 24 giờ. Bạn sẽ thấy trạng thái danh sách thay đổi trong Giao diện người dùng Google Ads khi tệp đã được tải lên, so khớp thành công và đủ điều kiện để phân phát (đáp ứng kích thước tối thiểu). Nếu sau hơn 24 giờ mà bạn vẫn thấy trạng thái “Đang tiến hành” hoặc nếu bạn thấy thông báo “Đã xảy ra lỗi khi tải lên lần cuối”, thì điều đó có nghĩa là hệ thống đã hết giờ. Bạn cần yêu cầu khách hàng tải danh sách lên lại để khắc phục vấn đề.

Tải danh sách mã thiết bị lên thông qua API Google Ads

 • Trường mã thiết bị di động là một phần của loại UserIdentifier trong OfflineUserDataJobService để cho phép người dùng trong danh sách tải dữ liệu người dùng lên dựa trên AAID (Giá trị nhận dạng cho quảng cáo Android) và IDFA (Giá trị nhận dạng cho nhà quảng cáo).
 • Danh sách người dùng phải đặt upload_key_type thành MOBILE_ADVERTISING_ID khi tải các mã thiết bị di động lên.

Tìm hiểu thêm về tính năng tiếp thị lại và nhắm mục tiêu theo đối tượng bằng API.

Cả Giao diện người dùng trên Google Ads và API Google Ads đều hỗ trợ việc thêm khách hàng vào danh sách hiện tại, xóa khách hàng cụ thể và thay thế danh sách khách hàng bằng danh sách mới.

Thu thập và tạo danh sách người dùng

Bạn có thể thu thập danh sách theo nhiều cách, tùy thuộc vào mức độ gắn kết của bạn với người dùng.

 1. Bạn có thể quét các thiết bị của khách hàng trong các lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hoặc thu thập thông tin ngoại tuyến theo một cách khác, trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ chính sách của Google về dữ liệu của bên thứ nhất. Để tạo danh sách dựa trên nội dung thu thập này, bạn có thể tải các MDID được thu thập lên thông qua giao diện Google Ads hoặc API.
 2. Bằng cách sử dụng Firebase hoặc một công cụ phân tích của bên thứ ba khác để thu thập Sự kiện ứng dụng dựa trên hành động của người dùng trong ứng dụng. Để tạo danh sách dựa trên nội dung thu thập này, bạn có thể tạo quy tắc về Sự kiện ứng dụng để tạo danh sách đối tượng dựa trên quy tắc về các sự kiện mà bạn quan tâm.

Khi việc thu thập và tạo danh sách hoàn tất, bạn có thể sử dụng danh sách đối tượng người dùng trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố