Om datasegment som använder id:n för mobila enheter

Vi har gjort förbättringar i Google Ads för att ge en omfattande och samlad överblick över dina målgrupper och göra det enklare att hantera och ordna dem.

 • Ny målgruppsrapportering
  Detaljerade rapporter om målgruppsdemografi, segment och uteslutningar finns nu samlade på ett ställe, fliken Målgrupper på den vänstra sidnavigeringsmenyn. Du kan enkelt hantera dina målgrupper från den här rapportsidan. Läs mer om målgruppsrapportering
 • Nya termer
  Vi använder nya termer i målgruppsrapporten och i Google Ads. Målgruppstyper (som liknande, anpassade, med köpavsikt och inom intressegrupp) kallas nu för målgruppssegment och remarketing får benämningen Din data. Läs mer om uppdateringar av termer och fraser för målgrupper

Med datasegment som skapas med id:n för mobila enheter (MDID) kan du på nytt nå kunder som har varit aktiva i din app på Sök, Shopping och YouTube. Du kan skapa dessa datasegment med någon av följande metoder:

 • Ladda upp MDID-informationen som du har samlat in från dina kunder med deras samtycke och använd den uppladdade listan för att nå dem på nytt.
 • Samla in MDID med hjälp av Googles app-SDK och analysverktyget Firebase eller ett tredjeparts appanalysverktyg som utlöser händelser baserat på kundernas aktivitet i din app. Sedan kan du ange regler för att skapa datasegment utifrån de händelser du är intresserad av.

Obs! Inriktning eller uteslutning av ett segment med id: n för mobila enheter fungerar bara för sökningar som görs i Google-appen.

Fördelar

Detta är några av fördelarna med att använda datasegment som innehåller id:n för mobila enheter:

 • Fördel med att använda datasegment med MDID framför Kundmatchning:
  • Utvidga Google Ads-kampanjernas täckning till användare som interagerar direkt med din app.
 • Fördelar framför datasegment för sökannonser:
  • Du kan skapa datasegment baserat på användarnas specifika åtgärder i din app när du använder Firebase eller ett appanalysverktyg från tredje part.
  • Du kan nå personer som inte besöker din webbplats utan enbart använder din app.
  • Ladda upp listan över kundernas MDID för att nå dem i Google Ads.

Använda datasegment som innehåller id:n för mobila enheter

Annonsörer kan inrikta sig på datasegment som innehåller id:n för mobila enheter genom att följa dessa två steg:

 1. Samla in MDID för listan du vill ladda upp till Google Ads.
 2. Skapa användarlistan för listinsamling som ska användas för Google Ads-kampanjer baserat på insamlade MDID.

Så fungerar det

Sammanställa listan över id:n för mobila enheter

Anta att du är annonsör och appägare för webbplatsen https://www.example.com/someresource.

 • Webbadresschema = https
 • Sökväg = www.example.com/someresource

Du kan använda demoprojektet som exempel.

 • Android – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

När en användare klickar på länken https://www.example.com/someresource i appen fyller analyspartnern värdena för {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} och {CAMPAIGN_NAME}. Djuplänken ser ut så här: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Du som appägare kan nu granska dina webbloggar och se att enhets-id ”testAAID” slutförde en specifik åtgärd i appen. Du kan lägga till detta enhets-id på en uppladdningslista för enhets-id:n för att nå användaren igen.

Du kan exportera enhets-id:t via Big Query för att eskalera åtgärden. Läs mer om exportschema för Big Query.

Obs! Du kan använda andra tredjepartsleverantörer än GA4F, som Emma, Appsflyer eller Adjust.

Ladda upp listor över enhets-id:n via Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger och klicka på Målgruppshantering under Delat bibliotek.
 3. Klicka på Målgruppslistor i sidmenyn till vänster.
 4. Skapa en ny målgruppslista genom att klicka på plusknappen .
 5. Välj Kundlista.
 6. Ge målgruppslistan ett namn.
 7. Klicka på rullgardinspilen under Listmedlemmar och välj Ladda upp id:n för mobila enheter.
 8. Välj app-plattformen och leta reda på ditt appnamn. Du kan välja en app per uppladdad lista som matchar den typ av id:n som laddas upp. Obs! En enskild uppladdad lista kan inte innehålla båda annonserings-id:n (Apple IDFA/Android AdID).
 9. Skapa en fil för id:n för mobila enheter. Använd ett vanligt annonserings-id, antingen Apple ADFA eller Android AdID. Du kan inte använda båda i en och samma fil. Du kan använda den här mallen eller ladda upp en ohashad CSV-fil (vanlig text) med en enda kolumn med rubriken Mobile Device ID. Id:n för mobila enheter kan inte kombineras med andra typer av kunddata (till exempel e-postadresser, telefonnummer och postnummer).
 10. Välj Välj fil och ladda upp en lista över användar-id:n som följer formateringsriktlinjerna. När du har valt en datafil markerar du kryssrutan för att ange att du godkänner Googles policyer för Kundmatchning.
 11. Markera alternativknappen för att anpassa medlemskapets varaktighet och beskrivning.
 12. Klicka på Ladda upp och Spara lista. När du har sparat listan visas meddelandet ”Din kundlista har sparats”. Om filen innehåller formateringsfel visas ett meddelande om detta.
 13. När listan har sparats visas statusen Pågår tills den har laddats upp, vilket kan ta upp till ett dygn. Listans status ändras i Google Ads-gränssnittet när filen har laddats upp, matchats och kan visa annonser (uppfyller kraven på minimistorlek). Om statusen Pågår visas längre än 24 timmar eller om du ser meddelandet ”Fel i den senaste uppladdningen” betyder det att systemets tidsgräns har löpt ut. För att åtgärda problemet måste du be kunden ladda upp listan igen.

Ladda upp listor över enhets-id:n via Google Ads-API:et

 • Fältet mobile ID är en del av typen UserIdentifier i OfflineUserDataJobService, vars funktion är att tillåta att användare på listan laddar upp användaruppgifter baserat på AAID (annons-id:n för Android) och IDFA (Identifier For Advertisers).
 • I UserList måste upload_key_type vara inställd på MOBILE_ADVERTISING_ID när du laddar upp mobil-id:n.

Läs mer om målgruppsinriktning med API:et.

Både Google Ads-gränssnittet och Google Ads-API:et har stöd för att lägga till kunder i ett aktuellt segment, ta bort specifika kunder och ersätta ett befintligt kundsegment med ett nytt.

Samla in och skapa användarlistor

Listinsamlingen kan ske på flera sätt beroende på hur du kommunicerar med dina användare.

 1. Du kan skanna kundernas enheter vid besök i butik eller samla in information offline på något annat sätt, förutsatt att du följer Googles policy för data från första part. För att skapa ett segment baserad på denna insamlade information kan du ladda upp insamlade MDID:n via Google Ads-gränssnittet eller API:et.
 2. Du kan använda Firebase eller ett annat analysverktyg från tredje part för att samla in apphändelser baserat på användarnas aktivitet i appen. För att skapa en lista baserat på denna insamlade information kan du ange regler för särskilda apphändelser för att skapa målgruppslistor utifrån dessa regler.

När du har samlat in id:n och skapat segment har du ett målgruppssegment med användare som du kan använda i Google Ads.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false