Segmenty danych korzystające z identyfikatorów urządzeń mobilnych

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

 • Nowe raporty o odbiorcach
  Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu. Kliknij kolejno ikonę Kampanie Ikona Kampanie, kartę „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść” oraz Odbiorcy. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Dowiedz się więcej na temat raportów o odbiorcach.
 • Nowe terminy
  W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Dowiedz się więcej o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców.

Segmenty danych utworzone z użyciem identyfikatorów urządzeń mobilnych (MDID) ułatwiają ponowne zaangażowanie klientów, którzy aktywnie korzystają z Twojej aplikacji. Możesz angażować ich ponownie w sieci wyszukiwania, Zakupach i YouTube. Aby utworzyć segmenty danych, możesz stosować następujące metody:

 • Przesyłać na konto Google Ads identyfikatory MDID zebrane od klientów za ich zgodą, by później za pomocą uzyskanej tak listy docierać do użytkowników z przekazem reklamowym i zachęcać ich do ponownego zaangażowania.
 • Zbierać identyfikatory MDID za pomocą pakietu SDK Google i narzędzia analitycznego Firebase lub zewnętrznego narzędzia do analityki aplikacji, które wywołuje zdarzenia na podstawie działań klienta w Twojej aplikacji. Możesz następnie skonfigurować reguły tworzenia segmentów danych na podstawie konkretnych zdarzeń, które Cię interesują.

Uwaga: kierowanie lub wykluczanie segmentów identyfikatorów urządzeń mobilnych działa tylko w przypadku wyszukiwań w aplikacji Google.

Zalety

Oto niektóre z korzyści, jakie zapewnia używanie segmentów danych zawierających identyfikatory urządzeń mobilnych:

 • Przewaga segmentów danych zawierających identyfikatory MDID nad kierowaniem na listę klientów:
  • Poszerzenie zasięgu kampanii Google Ads o użytkowników, którzy bezpośrednio korzystają z Twojej aplikacji.
 • Zalety w porównaniu z segmentami danych dla reklam w wyszukiwarce:
  • Korzystając z Firebase lub zewnętrznego narzędzia do analityki aplikacji, możesz tworzyć segmenty danych na podstawie określonych działań wykonywanych przez użytkowników w Twojej aplikacji.
  • Możesz docierać z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy nie odwiedzają Twojej witryny, a korzystają tylko z Twojej aplikacji mobilnej.
  • Możesz przesłać na konto Google Ads listę identyfikatorów MDID klientów, którym chcesz wyświetlać reklamy z tej usługi.

Korzystanie z segmentów danych zawierających identyfikatory urządzeń mobilnych

Reklamodawcy, którzy chcą kierować reklamy na segmenty danych zawierające identyfikatory urządzeń mobilnych, muszą wykonać te 2 czynności:

 1. Zebrać identyfikatory MDID na liście, którą mogą przesłać do Google Ads.
 2. Na podstawie zebranych identyfikatorów MDID utworzyć listę użytkowników do zastosowania w kampaniach Google Ads.

Jak to działa

Gromadzenie identyfikatorów urządzeń mobilnych na liście

Załóżmy, że jesteś reklamodawcą i właścicielem aplikacji mającym stronę https://www.example.com/jakies_zasoby.

 • Schemat adresu URL = https
 • Ścieżka = www.example.com/jakies_zasoby

Dla przykładu możesz użyć projektu demonstracyjnego.

 • Android – https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Gdy użytkownik kliknie link https://www.example.com/jakies_zasoby z poziomu aplikacji, dostawca analityki poda wartości zmiennych {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} i {CAMPAIGN_NAME}. Precyzyjny link będzie wyglądać tak: https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Jako właściciel aplikacji możesz teraz zobaczyć w dziennikach strony internetowej, że na urządzeniu o identyfikatorze „testAAID” wykonano określoną czynność w Twojej aplikacji. Możesz dodać ten identyfikator urządzenia do „Listy identyfikatorów urządzeń do przesłania”, by móc docierać z przekazem reklamowym do tego użytkownika i zachęcać go do ponownego zaangażowania.

Aby usprawnić eksportowanie identyfikatorów urządzeń, możesz skorzystać z narzędzia BigQuery. Więcej informacji o schemacie BigQuery Export

Uwaga: możesz też korzystać z usług firm zewnętrznych, np. Emma, Appsflyer czy Adjust.

Przesyłanie list identyfikatorów urządzeń przez Google Ads

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Ikona narzędzi.
 2. W menu sekcji kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 4. Kliknij kartę Odbiorcy u góry strony.
 5. Kliknij przycisk plusa , aby utworzyć nową listę odbiorców.
 6. Nadaj nazwę liście odbiorców.
 7. W sekcji „Dane do przesłania” kliknij kolejno strzałkę w dół i Prześlij identyfikatory urządzeń mobilnych.
 8. Wybierz platformę aplikacji mobilnych i odszukaj nazwę swojej aplikacji. Możesz wybrać tylko po jednej aplikacji na przesyłaną listę. Aplikacja musi odpowiadać rodzajowi przekazywanych identyfikatorów. Uwaga: pojedyncza przesyłana lista nie może zawierać obu rodzajów identyfikatorów wyświetlania reklam (Apple IDFA i Android AdID).
 9. Utwórz plik z identyfikatorami urządzeń mobilnych, używając typowych identyfikatorów wyświetlania reklam: albo Apple IDFA, albo Android AdID, ale nie obu rodzajów naraz. Możesz użyć tego szablonu lub przesłać niezaszyfrowany plik tekstowy w formacie CSV zawierający jedną kolumnę oznaczoną etykietą „Identyfikator urządzenia mobilnego”. Identyfikatorów urządzeń mobilnych nie można łączyć z żadnym innym rodzajem danych klientów (np. adresami e-mail, numerami telefonów czy kodami pocztowymi).
 10. Kliknij Wybierz plik i prześlij listę identyfikatorów użytkowników zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi formatowania. Po wybraniu pliku danych kliknij pole wyboru, by potwierdzić, że zgadzasz się z zasadami Google dotyczącymi kierowania na listę klientów.
 11. Kliknij kółko, by dostosować okres członkostwa i opis.
 12. Kliknij Prześlij i zapisz listę. Po zapisaniu listy pojawi się komunikat: „Lista klientów została zapisana”. Jeśli w pliku wystąpiły błędy formatowania, otrzymasz powiadomienie.
 13. Po zapisaniu listy będzie ona mieć stan „W toku”, dopóki nie zakończy się jej przesyłanie, które może potrwać do 24 godzin. Gdy plik zostanie przesłany, dopasowany i uznany za nadający się na potrzeby wyświetlania reklam (czyli spełnia warunek minimalnego rozmiaru), nastąpi zmiana stanu listy w interfejsie Google Ads. Jeśli stan „W toku” utrzymuje się dłużej niż 24 godziny lub widoczny jest komunikat „Błąd podczas ostatniego przesyłania” oznacza to, że upłynął limit czasu na przesłanie pliku. Aby rozwiązać problem, poproś klienta o ponowne przesłanie listy.

Przesyłanie list identyfikatorów urządzeń za pomocą interfejsu Google Ads API

 • Pole identyfikatora urządzenia mobilnego jest elementem klasy UserIdentifier w usłudze OfflineUserDataJobService, który umożliwia kwalifikującym się użytkownikom przesyłanie danych użytkowników na podstawie identyfikatorów AAID (identyfikatorów wyświetlania reklam na Androidzie) i IDFA (identyfikatora dla reklamodawców).
 • Podczas przesyłania identyfikatorów urządzeń mobilnych parametr UserList w polu upload_key_type musi mieć wartość MOBILE_ADVERTISING_ID.

Więcej informacji o kierowaniu reklam na odbiorców przy użyciu interfejsu API.

Zarówno interfejs Google Ads, jak i interfejs Google Ads API obsługuje też dodawanie klientów do bieżącego segmentu, usuwanie określonych klientów i zastępowanie segmentu klientów nowym.

Zbieranie danych do tworzenia list użytkowników

Dane do list możesz zbierać na wiele sposobów w zależności od Twoich interakcji z użytkownikami.

 1. Poprzez skanowanie urządzeń klientów podczas odwiedzin w sklepie stacjonarnym lub zbieranie informacji offline w jakiś inny sposób przy zachowaniu zgodności z zasadami Google dotyczącymi danych własnych. Aby utworzyć segment na podstawie zgromadzonych tak informacji, możesz przesłać zebrane identyfikatory MDID za pomocą interfejsu Google Ads lub interfejsu API.
 2. Za pomocą Firebase lub innego narzędzia analitycznego firmy zewnętrznej do rejestrowania zdarzeń wywoływanych w aplikacji przez użytkowników. Aby utworzyć taki segment, możesz skonfigurować reguły dotyczące zdarzeń w aplikacji, które Cię interesują.

Po zebraniu danych i utworzeniu segmentu możesz go używać w Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne