Identyfikatory urządzeń mobilnych w remarketingu

Dzięki identyfikatorom urządzeń mobilnych możesz prowadzić remarketing na podstawie aktywności użytkowników w Twojej aplikacji i docierać do swoich klientów z przekazem reklamowym w wyszukiwarce Google, Zakupach i YouTube, by zachęcać ich do ponownego zaangażowania. List identyfikatorów urządzeń mobilnych możesz też używać w jeden z tych sposobów:

 • Przesyłać na konto Google Ads identyfikatory MDID zebrane od klientów za ich zgodą, by później za pomocą tak uzyskanej listy docierać do użytkowników z przekazem reklamowym i zachęcać ich do ponownego zaangażowania.
 • Zbierać identyfikatory MDID za pomocą pakietu SDK Google i narzędzia analitycznego Firebase lub zewnętrznego narzędzia do analityki aplikacji, które wywołuje zdarzenia na podstawie działań klienta w Twojej aplikacji. Możesz następnie skonfigurować reguły tworzenia list na podstawie konkretnych zdarzeń, które Cię interesują.

Uwaga: kierowanie lub wykluczanie listy identyfikatorów urządzeń mobilnych działa tylko w przypadku wyszukiwań w aplikacji Google.

Zalety

Oto zalety użycia list identyfikatorów urządzeń mobilnych do prowadzenia remarketingu:

 • Przewaga list remarketingowych z identyfikatorami MDID nad kierowaniem na listę klientów:
  • Poszerzenie zasięgu kampanii Google Ads o użytkowników, którzy bezpośrednio korzystają z Twojej aplikacji.
 • Przewaga nad listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce (RLSA):
  • Korzystając z Firebase lub zewnętrznego narzędzia do analityki aplikacji, możesz tworzyć listy na podstawie określonych działań wykonywanych przez użytkowników w Twojej aplikacji.
  • Możesz docierać z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy nie odwiedzają Twojej witryny, a korzystają tylko z Twojej aplikacji mobilnej.
  • Możesz przesłać na konto Google Ads listę identyfikatorów MDID klientów, którym chcesz wyświetlać reklamy z tej usługi.

Używanie identyfikatorów urządzeń mobilnych w remarketingu

Reklamodawcy, którzy chcą używać identyfikatorów urządzeń mobilnych do remarketingu, muszą wykonać te dwie czynności:

 1. Zebrać identyfikatory MDID na liście, którą mogą przesłać do Google Ads.
 2. Na podstawie zebranych identyfikatorów MDID utworzyć listę użytkowników do zastosowania w kampaniach Google Ads.

Jak to działa

Gromadzenie identyfikatorów urządzeń mobilnych na liście

Załóżmy, że jesteś reklamodawcą i właścicielem aplikacji mającym stronę https://www.example.com/jakies_zasoby.

 • Schemat adresu URL = https
 • Ścieżka = www.example.com/jakies_zasoby

Dla przykładu możesz użyć projektu demonstracyjnego.

 • Android – https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Gdy użytkownik kliknie link https://www.example.com/jakies_zasoby z poziomu aplikacji, dostawca analityki poda wartości zmiennych {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} i {CAMPAIGN_NAME}. Precyzyjny link będzie wyglądać tak: https://www.example.com/jakies_zasoby?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Jako właściciel aplikacji możesz teraz zobaczyć w dziennikach strony internetowej, że na urządzeniu o identyfikatorze „testAAID” wykonano określoną czynność w Twojej aplikacji. Możesz dodać ten identyfikator urządzenia do „Listy identyfikatorów urządzeń do przesłania”, by móc docierać z przekazem reklamowym do tego użytkownika i zachęcać go do ponownego zaangażowania.

Aby usprawnić eksportowanie identyfikatorów urządzeń, możesz skorzystać z narzędzia BigQuery. Więcej informacji o schemacie BigQuery Export

Uwaga: możesz też korzystać z usług firm zewnętrznych, np. Emma, Appsflyer czy Adjust.

Przesyłanie list identyfikatorów urządzeń przez Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu, a następnie w sekcji „Zasoby wspólne” kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Listy odbiorców.
 4. Kliknij przycisk plusa , by utworzyć nową listę odbiorców.
 5. Kliknij Lista klientów.
 6. Nadaj nazwę liście odbiorców.
 7. W sekcji „Dane do przesłania” kliknij kolejno strzałkę w dółPrześlij identyfikatory urządzeń mobilnych.
 8. Wybierz platformę aplikacji mobilnych i odszukaj nazwę swojej aplikacji. Możesz wybrać tylko po jednej aplikacji na przesyłaną listę. Aplikacja musi odpowiadać rodzajowi przekazywanych identyfikatorów. Uwaga: pojedyncza przesyłana lista nie może zawierać obu rodzajów identyfikatorów wyświetlania reklam (Apple IDFA i Android AdID).
 9. Utwórz plik z identyfikatorami urządzeń mobilnych, używając typowych identyfikatorów wyświetlania reklam: albo Apple IDFA, albo Android AdID, ale nie obu rodzajów naraz. Możesz użyć tego szablonu lub przesłać niezaszyfrowany plik tekstowy w formacie CSV zawierający jedną kolumnę oznaczoną etykietą „Identyfikator urządzenia mobilnego”. Identyfikatorów urządzeń mobilnych nie można łączyć z żadnym innym rodzajem danych klientów (np. adresami e-mail, numerami telefonów czy kodami pocztowymi).
 10. Kliknij Wybierz plik i prześlij listę identyfikatorów użytkowników zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi formatowania. Po wybraniu pliku danych kliknij pole wyboru, by potwierdzić, że zgadzasz się z zasadami Google dotyczącymi kierowania na listę klientów.
 11. Kliknij kółko, by dostosować okres członkostwa i opis.
 12. Kliknij Prześlij i zapisz listę. Po zapisaniu listy pojawi się komunikat: „Lista klientów została zapisana”. Jeśli w pliku wystąpiły błędy formatowania, otrzymasz powiadomienie.
 13. Po zapisaniu listy będzie ona mieć stan „W toku”, dopóki nie zakończy się jej przesyłanie, które może potrwać do 24 godzin. Gdy plik zostanie przesłany, dopasowany i uznany za nadający się na potrzeby wyświetlania reklam (czyli spełnia warunek minimalnego rozmiaru), nastąpi zmiana stanu listy w interfejsie Google Ads. Jeśli stan „W toku” utrzymuje się dłużej niż 24 godziny lub widoczny jest komunikat „Błąd podczas ostatniego przesyłania” oznacza to, że upłynął limit czasu na przesłanie pliku. Aby rozwiązać problem, poproś klienta o ponowne przesłanie listy.

Przesyłanie list identyfikatorów urządzeń za pomocą interfejsu Google Ads API

Jeśli chcesz przesyłać listy za pomocą interfejsu Google Ads API, musisz użyć wersji 201708 lub nowszej.

 • Pole mobile Id jest elementem klasy Member w usłudze AdwordsUserListService, który umożliwia kwalifikującym się użytkownikom przesyłanie list członków grupy z zastosowaniem identyfikatorów AAID i IDFA.
 • Pole upload Key Type tylko do odczytu w klasie CrmBasedUserList wskazuje rodzaj danych o członkach grupy, które są zawarte na poszczególnych listach. Wartość w tym polu jest ustawiana automatycznie przy pierwszym zdarzeniu przesyłania. W przypadku list identyfikatorów urządzeń mobilnych pole upload Key Type otrzymuje automatycznie wartość MOBILE_ADVERTISING_ID.

Więcej informacji o remarketingu i kierowaniu reklam na odbiorców za pomocą interfejsu API.

Zarówno interfejs Google Ads, jak i interfejs Google Ads API obsługuje też dodawanie klientów do bieżącej listy, usuwanie określonych klientów i zastępowanie listy klientów nową listą.

Zbieranie danych do tworzenia list użytkowników

Dane do list możesz zbierać na wiele sposobów w zależności od Twoich interakcji z użytkownikami.

 1. Poprzez skanowanie urządzeń klientów podczas odwiedzin w sklepie stacjonarnym lub zbieranie informacji offline w inny sposób przy zachowaniu zgodności z zasadami Google dotyczącymi danych własnych. Aby utworzyć listę na podstawie zgromadzonych tak informacji, możesz przesłać zebrane identyfikatory MDID za pomocą interfejsu Google Ads lub interfejsu API.
 2. Za pomocą Firebase lub innego narzędzia analitycznego firmy zewnętrznej do rejestrowania zdarzeń wywoływanych w aplikacji przez użytkowników. Aby utworzyć taką listę odbiorców, możesz skonfigurować reguły dotyczące zdarzeń w aplikacji, które Cię interesują.

Po zebraniu danych i utworzeniu listy odbiorców możesz jej używać w Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem