Om datasegmenter hvor mobilenhets-ID-er benyttes

Vi ønsker å gi deg en samlet og omfattende oversikt over målgruppene dine og sørge for at optimalisering og administrering av målgrupper skal bli enklere. Derfor har vi finstemt disse områdene i Google Ads:

 • Ny målgrupperapportering
  Vi har nå samlet all rapportering om målgrupper, ekskluderinger og demografisk informasjon på ett og samme sted: Målgrupper-fanen i sidenavigeringsmenyen på venstre side. Du kan også enkelt administrere målgruppene dine fra denne rapportsiden. Finn ut mer om målgrupperapportering
 • Nye termer
  Vi bruker nå nye termer i målgrupperapportene og generelt i Google Ads. Nå omtaler vi «målgruppetyper» (omfatter lignende og egendefinerte målgrupper samt intensjons- og interessemålgrupper) som «målgruppesegmenter», mens «remarketing» omtales som «dataene dine». Finn ut mer om de oppdaterte termene og uttrykkene vi bruker i forbindelse med målgrupper

Med datasegmenter som er basert på mobilenhets-ID-er, kan du gjenoppta kontakten med kunder som tidligere har brukt appen din, og oppmuntre dem til ny aktivitet via Søk, YouTube og Shopping. Slike datasegmenter kan du opprette via disse metodene:

 • Last opp mobilenhets-ID-ene du har samlet inn fra kundene dine med deres samtykke, og bruk den opplastede listen for å nå ut til disse kundene og oppmuntre dem til ny aktivitet.
 • Samle inn informasjon om mobilenhets-ID-er via Googles utviklingssett for programvare (SDK) for apper og analyseverktøyet Firebase, eller via et tredjepartsverktøy for appanalyser som utløser hendelser basert på kundens handlinger i appen din. Konfigurer så regler for å opprette datasegmenter basert på de spesifikke hendelsene du er interessert i.

Merk: Det er bare i forbindelse med søk i Google-appen du kan målrette annonser mot eller ekskludere et segment basert på mobilenhets-ID-er.

Fordeler

Nedenfor ser du noen av fordelene ved å bruke datasegmenter som inneholder mobilenhets-ID-er:

 • Fordelene du oppnår ved å bruke datasegmenter som inneholder mobilenhets-ID-er, sammenlignet med å bruke Kundematch:
  • Oppnå økt dekning med Google Ads-kampanjer ved også å henvende deg til brukere som har direkteinteraksjoner med appen din.
 • Fordelene sammenlignet med datasegmenter for søkeannonser:
  • Du kan opprette datasegmenter basert på spesifikke handlinger som utføres av brukerne i appen din, hvis du bruker Firebase eller et tredjepartsverktøy for appanalyser.
  • Du kan nå ut til brukere som ikke besøker nettstedet ditt, men bare har interaksjoner med mobilappen din.
  • Last opp listen over mobilenhets-ID-ene til kundene dine for å nå ut til dem i Google Ads.

Bruk av datasegmenter som inneholder mobilenhets-ID-er

Annonsører som ønsker å målrette annonser mot datasegmenter som inneholder mobilenhets-ID-er, må følge disse to trinnene:

 1. Utarbeid en liste over de aktuelle mobilenhets-ID-ene, og last opp listen til Google Ads.
 2. Opprett brukerlisten for listesamlingen som skal benyttes for Google Ads-kampanjer basert på de innsamlede mobilenhets-ID-ene.

Slik fungerer de

Samle inn mobilenhets-ID-ene for listen

La oss si at du er annonsør og appeier for nettstedet https://www.example.com/someresource.

 • Nettadresseskjema = https
 • Bane = www.example.com/someresource

Du kan bruke demoprosjektet som et eksempel.

 • Android – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Når en bruker klikker på linken https://www.example.com/someresource fra appen, fyller analysepartneren ut verdier for {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} og {CAMPAIGN_NAME}. Dyplinken ser slik ut: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Som appeier kan du nå undersøke nettloggene dine og se at enhets-ID-en «testAAID» fullførte en spesifikk handling i appen din. Du kan legge til denne enhets-ID-en i en «Liste for opplasting av enhets-ID-er», slik at du kan nå ut til denne brukeren og skape nytt engasjement.

Du kan eksportere enhets-ID-en ved hjelp av BigQuery for å eskalere prosessen. Finn ut mer om oppsettet for BigQuery-eksport.

Merk: Du kan bruke andre tredjeparter enn GA4F, for eksempel Emma, Appsflyer og Adjust.

Opplasting av lister med enhets-ID-er via Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre, og klikk så på Målgruppestyring under Delt bibliotek.
 3. Klikk på Målgruppelister i sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på plussknappen for å opprette en ny målgruppeliste.
 5. Velg Kundeliste.
 6. Gi målgruppelisten et navn.
 7. Klikk på rullegardinpilen og velg Last opp mobilenhets-ID-er under «Listemedlemmer».
 8. Velg plattformen for mobilapper og finn navnet på den bestemte appen din. Du kan bare velge én app per listeopplasting som samsvarer med typen ID-er som lastes opp. Merk: Én listeopplasting kan ikke inneholde begge annonserings-ID-ene (Apple IDFA / Android AdID).
 9. Opprett filen med mobilenhets-ID-er ved å bruke en typisk annonserings-ID: enten Apple ADFA eller Android AdID, men ikke begge i samme fil. Du kan bruke denne malen eller laste opp en CSV-fil med ren tekst (ikke hash-kodet) som inneholder én enkelt kolonne merket «Mobile Device ID» (Mobilenhets-ID). Mobilenhets-ID-er kan ikke kombineres med andre typer kundedata (f.eks. e-postadresser, telefonnumre eller postnumre).
 10. Klikk på Velg fil og last opp listen med ID-er i henhold til retningslinjene for formatering. Når du har valgt datafilen, klikker du i avmerkingsboksen for å angi at du godtar Googles retningslinjer for Kundematch.
 11. Velg sirkelen for å tilpasse varigheten av inkluderingen og beskrivelsen.
 12. Klikk på Last opp og Lagre listen. Du ser denne meldingen når du har lagret listen: «Kundelisten din er lagret». Hvis det finnes formateringsfeil i filen din, mottar du et varsel.
 13. Når en liste er lagret, vises den med statusen «Under behandling» til opplastingen er fullført, noe som kan ta opptil et døgn. Du ser en statusendring for listen i brukergrensesnittet for Google Ads når filen er lastet opp, det er funnet samsvar for den og den er kvalifisert for visning (dvs. at filen oppfyller minstekravet til størrelse). Hvis du ser «Under behandling» i mer enn et døgn, eller hvis du ser «Det oppsto en feil under den siste opplastingen», betyr det at systemet ble tidsavbrutt. Du må be kunden din om å laste opp listen på nytt for å løse problemet.

Opplasting av lister med enhets-ID-er via Google Ads API

 • «mobileId»-feltet er en del av UserIdentifier-typen i OffUserUserDataJobService og brukes til å tillate at oppførte brukere kan laste opp brukerdata basert på AAID-er (annonserings-ID-er for Android) og IDFA-er (identifikatorer for annonsører).
 • I «UserList» må upload_key_type vær angitt som «MOBILE_ADVERTISING_ID» ved opplasting av mobil-ID-er.

Finn ut mer om publikumsmålretting via API-et.

Både brukergrensesnittet for Google Ads og Google Ads API har dessuten støtte for å legge til kunder i eksisterende segmenter, fjerne bestemte kunder og bytte ut kundesegmenter med nye segmenter.

Innhenting av informasjon og oppretting av brukerlister

Listesamling kan utføres på flere måter, avhengig av interaksjonene dine med brukerne dine.

 1. Du kan skanne kundeenheter under butikkbesøk eller på annen måte samle inn informasjon utenfor nettet samtidig som du sørger for at du overholder Googles retningslinjer for førstepartsdata. Hvis du vil opprette et segment basert på denne metoden, kan du laste opp de innsamlede mobilenhets-ID-ene via API-et eller brukergrensesnittet i Google Ads.
 2. Du kan også bruke Firebase eller et annet tredjeparts analyseverktøy til å samle inn apphendelser basert på brukernes handlinger i appen. Hvis du vil opprette et segment basert på denne metoden, kan du angi regler for apphendelser for å opprette målgruppesegmenter basert på regler om hendelsene som er interessante.

Når du har innhentet den nødvendige informasjonen og opprettet segmentet, gjøres et målgruppesegment av brukere tilgjengelig for bruk i Google Ads.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false