Over mobiele apparaat-ID's voor remarketing

Met mobiele apparaat-ID's voor remarketing kunt u de activiteit van uw klanten in uw app gebruiken om die klanten te bereiken en opnieuw aan te spreken via Zoeken, Shopping en YouTube. U kunt lijsten met mobiele apparaat-ID's ook op een van de volgende manieren gebruiken:

 • De gegevens van mobiele apparaat-ID's uploaden die u met toestemming van uw klanten heeft verzameld en de geüploade lijst gebruiken om die klanten te bereiken en opnieuw aan te spreken.
 • De mobiele apparaat-ID's verzamelen met Firebase, de Software Development Kit (SDK) en analysetool voor apps van Google of een app-analysetool van derden die gebeurtenissen activeert op basis van de acties van de klant in uw app. Vervolgens kunt u regels instellen om lijsten te maken op basis van de specifieke gebeurtenissen die u interesseren.

Opmerking: Het targeten of uitsluiten van een lijst met mobiele apparaat-ID's werkt alleen voor zoekopdrachten die zijn uitgevoerd in de Google-app.

Voordelen

Hier volgen enkele voordelen van het gebruik van lijsten met mobiele apparaat-ID's voor remarketing:

 • Voordeel van het gebruik van remarketinglijsten met mobiele apparaat-ID's ten opzichte van Klantenmatch:
  • Vergroot de dekking van uw Google Ads-campagnes voor gebruikers die uw app gebruiken.
 • Voordelen ten opzichte van remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA):
  • Zowel wanneer u Firebase gebruikt als wanneer u een app-analysetool van derden gebruikt, kunt u lijsten maken op basis van specifieke acties die door de gebruikers in uw app worden uitgevoerd.
  • U kunt gebruikers bereiken die uw website niet bezoeken, maar alleen uw mobiele app gebruiken.
  • Upload de lijst met mobiele apparaat-ID's van klanten om ze te bereiken in Google Ads.

Mobiele apparaat-ID's gebruiken voor remarketing

Adverteerders die mobiele apparaat-ID's willen gebruiken voor remarketing, moeten de volgende twee stappen volgen:

 1. Verzamel de mobiele apparaat-ID's voor de lijst die u kunt uploaden naar Google Ads.
 2. Maak de gebruikerslijst voor lijstverzameling die moet worden gebruikt voor Google Ads-campagnes op basis van de verzamelde mobiele apparaat-ID's.

Hoe het werkt

De lijst met mobiele apparaat-ID's verzamelen

Stel dat u de adverteerder en de eigenaar van de app bent voor de website https://www.example.com/someresource.

 • URL-schema = https
 • Pad = www.example.com/someresource

U kunt het demoproject gebruiken als voorbeeld.

 • Android - https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS - https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Wanneer een gebruiker vanuit de app op de link https://www.example.com/someresource klikt, vult de analysepartner waarden in voor {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} en {CAMPAIGN_NAME}. De deep link ziet er als volgt uit: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Nu kunt u, als eigenaar van de app, de weblogbestanden bekijken en zien dat de apparaat-ID 'testAAID' een specifieke actie in uw app heeft uitgevoerd. U kunt deze apparaat-ID toevoegen aan een uploadlijst met apparaat-ID's, zodat u deze gebruiker kunt bereiken en opnieuw kunt aanspreken.

U kunt de apparaat-ID exporteren met BigQuery om het proces te escaleren. Meer informatie over het BigQuery-exportschema.

Opmerking: U kunt ook andere derden gebruiken dan GA4F, zoals Emma, Appsflyer en Adjust.

Lijsten met apparaat-ID's uploaden via Google Ads

 1. Log in bij uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon in de rechterbovenhoek en klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 3. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroeplijsten.
 4. Klik op de plusknop om een nieuwe doelgroeplijst te maken.
 5. Selecteer Klantenlijst.
 6. Geef uw doelgroeplijst een naam.
 7. Klik onder 'Leden van lijst' op de dropdownpijl en selecteer Mobiele apparaat-ID's uploaden.
 8. Selecteer het platform voor mobiele apps en zoek de specifieke app-naam. U kunt slechts één app per lijstupload selecteren die overeenkomt met het type ID's dat wordt geüpload. Opmerking: Een enkele lijstupload mag niet beide advertentie-ID's bevatten (Apple IDFA/Android AdID).
 9. Gebruik voor uw bestand met mobiele apparaat-ID's een normale advertentie-ID, een Apple IDFA of Android AdID, maar gebruik niet beide in één bestand. U kunt deze template gebruiken of een csv-bestand met platte tekst (niet-gehasht) file met één kolom met de naam 'Mobile Device ID'. Mobiele apparaat-ID's kunnen niet worden gecombineerd met andere typen klantgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers, postcodes, enzovoort).
 10. Selecteer Bestand kiezen en upload uw lijst met gebruikers-ID's volgens de indelingsrichtlijnen. Zodra u een gegevensbestand heeft geselecteerd, klikt u op het selectievakje om aan te geven dat u akkoord gaat met het Klantenmatch-beleid van Google.
 11. Selecteer de cirkel om de 'Lidmaatschapsduur' en 'Beschrijving' aan te passen.
 12. Klik op Uploaden en Lijst opslaan. Nadat u de lijst heeft opgeslagen, krijgt u dit bericht te zien: 'Uw klantenlijst is opgeslagen'. Als uw bestand indelingsfouten bevat, ontvangt u een melding.
 13. Nadat een lijst is opgeslagen, wordt de status 'In behandeling' weergegeven totdat de lijst is geüpload. Dit kan tot wel 24 uur duren. Wanneer het bestand is geüpload, gematcht en geschikt is voor weergave (voldoet aan de minimumgrootte), ziet u in de UI van Google Ads dat de status van de lijst is gewijzigd. Als 'In behandeling' langer dan 24 uur wordt weergegeven of als u 'Fout met de laatste upload' ziet, betekent dit dat er een time-out is opgetreden voor het systeem. U moet uw klant vragen de lijst opnieuw te uploaden, om zo het probleem op te lossen.

Lijsten met apparaat-ID's uploaden via de Google Ads API

Als u lijsten wilt uploaden via de Google Ads API-release, heeft u versie 201708 of hoger nodig.

 • Het veld 'mobileId' maakt deel uit van type Member in AdwordsUserListService om gebruikers op de witte lijst toe te staan leden te uploaden op basis van AAID's en IDFA's.
 • Het alleen-lezen 'uploadKeyType' in CrmBasedUserList geeft het type ledengegevens in elke lijst aan en wordt automatisch ingesteld bij de eerste uploadgebeurtenis. 'uploadKeyType' voor lijsten van mobiele apparaat-ID's wordt automatisch ingesteld op 'MOBILE_ADVERTISING_ID'.

Meer informatie over remarketing en doelgroeptargeting met de API.

Zowel de UI van Google Ads als de Google Ads API ondersteunt functionaliteiten om klanten toe te voegen aan een actuele lijst, om specifieke klanten te verwijderen en om een lijst met klanten te vervangen door een nieuwe lijst.

Gebruikerslijsten verzamelen en maken

Lijsten kunnen op verschillende manieren worden verzameld, afhankelijk van de interacties met uw gebruikers.

 1. Door apparaten van klanten te scannen tijdens winkelbezoeken of op een andere manier offline informatie te verzamelen, in overeenstemming met het beleid van Google ten aanzien van gebruik van gegevens verzameld van eigen klanten. Als u een lijst wilt maken op basis van deze verzameling, kunt u de verzamelde mobiele apparaat-ID's uploaden via de Google Ads-interface of de API.
 2. Door Firebase of een analysetool van derden te gebruiken om app-gebeurtenissen te verzamelen op basis van de acties van een gebruiker in de app. Als u een lijst wilt maken op basis van deze verzameling, kunt u regels voor app-gebeurtenissen maken om doelgroeplijsten te maken op basis van regels over interessante gebeurtenissen.

Als de lijsten zijn verzameld en gemaakt, komt er een doelgroeplijst met gebruikers beschikbaar voor gebruik in Google Ads.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen