Teave uuesti turundamise mobiilseadme ID-de kohta

Uuesti turundamise mobiilseadme ID võimaldab teil kasutada teavet selle kohta, mida kliendid teie rakenduses teevad, et selle teabe abil otsinguvõrgustiku, Shopping-kampaaniate, Gmaili ja YouTube'i kaudu nendeni jõuda ning neid uuesti kaasata. Samuti saate kasutada mobiilseadme ID-de loendeid, tehes ühte järgmistest.

 • Saate klientidelt nende nõusolekul kogutud MDID-teabe üles laadida ning üleslaaditud loendit nendeni jõudmiseks ja nende uuesti kaasamiseks kasutada.
 • Saate MDID-teavet koguda Google'i rakenduste tarkvaraarenduskomplekti (SDK) ja analüütikatööriista Firebase või mõne kolmanda osapoole rakenduste analüütikatööriista abil, mis käivitab sündmusi, mis põhinevad kliendi toimingutel teie rakenduses. Seejärel saate loendite loomiseks seadistada reeglid, mis põhinevad teile huvipakkuvatel konkreetsetel sündmustel.

Eelised

Siin on mõned eelised, mida mobiilseadme ID-de loendite kasutamine uuesti turundamise jaoks pakub.

 • MDID uuesti turundamise loendite kasutamise eelis kliendivaste kasutamise ees:
  • saate suurendada Google Adsi kampaaniate katvust kasutajateni, kellel on otsene kokkupuude teie rakendusega.
 • Eelised otsingureklaamide uuesti turundamise loendite (RLSA) ees:
  • kui kasutate Firebase'i või mõne kolmanda osapoole rakenduse analüütikatööriista, saate luua loendeid, mis põhinevad konkreetsetel toimingutel, mida kasutajad teie rakenduses teevad;
  • saate jõuda kasutajateni, kes ei külasta teie veebisaiti, vaid kasutavad ainult teie mobiilirakendust;
  • saate üles laadida MDID-loendi oma klientidest, et jõuda nendeni Google Adsis.

Mobiilseadme ID kasutamine uuesti turundamise jaoks

Reklaamijad, kes soovivad kasutada mobiilseadme ID-d uuesti turundamise jaoks, peavad tegema järgmist.

 1. Koguge Google Adsi üleslaaditava loendi jaoks MDID-d.
 2. Looge kasutajaloend loendikogumi jaoks, mida kasutatakse kogutud MDID-idel põhinevates Google Adsi kampaaniates.

Tööpõhimõtted

Mobiilseadme ID-de loendi kogumine

Oletame, et olete reklaamija veebisaidil https://www.example.com/someresource ja selle rakenduse omanik.

 • URL-i skeem = https
 • Tee = www.example.com/someresource

Näitena vaatame näidisprojekti.

 • Android – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Kui kasutaja klikib rakenduses lingil https://www.example.com/someresource, täidab analüüsipartner väärtused {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} ja {CAMPAIGN_NAME}. Sügav link näeb välja selline: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Rakenduse omanikuna saate nüüd oma veebilogisid uurida ja näha, et seadme ID „testAAID“ on teie rakenduses mõne kindla toimingu lõpule viinud. Seadme ID saate lisada loendisse „Seadme ID üleslaadimisloend“, et saaksite selle kasutajani jõuda ja teda uuesti kaasata.

Protsessi kiirendamiseks saate eksportida seadme ID Big Query abil. Lisateave Biq Query ekspordiskeemi kohta.

Märkus. Saate kasutada kolmandaid osapooli (välja arvatud GA4F-i), nagu Emma, Appsflyer ja Adjust.

Seadme ID loendite üleslaadimine Google Adsi kaudu

 1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
 2. Klikkige paremas ülanurgas tööriistaikoonil , seejärel klikkige jaotises „Jagatud kogu“ nupul Vaatajaskonna haldur.
 3. Klikkige vasakpoolses lehemenüüs valikul Vaatajaskondade loendid.
 4. Uue vaatajaskonna loendi loomiseks klikkige plussmärginupul .
 5. Valige Klientide loend.
 6. Andke oma vaatajaskonnaloendile nimi.
 7. Klikkige valiku „Loendi liikmed“ kõrval rippmenüü noolel ja valige käsk Laadi üles mobiilseadmete ID-d.
 8. Valige mobiilirakenduse platvorm ja otsige üles oma rakenduse nimi. Loendi üleslaadimise kohta saate valida ainult ühe rakenduse, mis vastab üleslaaditavate ID-de tüübile. Märkus. Ühe loendi üleslaadimine ei tohi sisaldada mõlemat reklaami ID-d (Apple'i IDFA / Androidi AdID).
 9. Looge oma mobiilseadme ID-de fail, kasutades tavapärast reklaami ID-d; kas Apple'i ADFA-d või Androidi AdID-d, kuid mitte mõlemat ühes failis. Saate kasutada seda malli või laadida üles lihttekstivormingus (räsiväärtusteta) CSV-faili, milles on üksainus veerg nimega „Mobiilseadme ID“. Mobiilseadme ID-sid ei saa kombineerida mis tahes muud tüüpi kliendiandmetega (e-posti aadressid, telefoninumbrid, sihtnumbrid jne).
 10. Valige Vali fail ja laadige üles kasutaja-ID-de loend vastavalt vormindamisjuhistele. Kui olete andmefaili valinud, klikkige märkeruudul, et kinnitada nõustumist Google’i kliendivaste eeskirjadega.
 11. Valige liikmesuse kestuse ja kirjelduse kohandamise raadionupp.
 12. Klikkige nupul Laadi üles ja Salvesta loend. Pärast salvestamist kuvatakse teade: „Teie kliendiloend on nüüd salvestatud“. Kui teie failis on vormindamise vigu, kuvatakse teile sellekohane märguanne.
 13. Pärast loendi salvestamist kuvatakse loendi olek „Pooleli“, kuni üleslaadimine on lõpule viidud, mis võib võtta kuni 24 tundi. Google Adsi kasutajaliideses kuvatakse loendi olekumuudatus, kui fail on üles laaditud, edukalt vastendatud ja see on näitamiseks sobilik (vastab miinimumsuurusele). Kui teade „Pooleli“ kuvatakse kauem kui 24 tundi või kui kuvatakse teade „Viga viimasel üleslaadimisel“, tähendab see, et süsteemis tekkis ajalõpp. Probleemi lahendamiseks peate paluma kliendil loendi uuesti üles laadida.

Seadme ID-de loendite üleslaadimine Google Adsi API kaudu

Loendite üleslaadimiseks Google Ads API väljalaske kaudu on vajalik versioon 201708 või uuem versioon.

 • Väli mobileId on osa AdwordsUserListService'i liikmetüübist, mis võimaldab loendisse lisatud kasutajatel AAID-de ja IDFA-de põhjal liikmeid üles laadida.
 • Kasutajaloendis CrmBasedUserList olev kirjutuskaitstud uploadKeyType näitab igas loendis sisalduvate liikmeandmete tüüpi ja see määratakse automaatselt teie esimese üles laaditava sündmuse jaoks. Mobiilseadme ID-de loendite uploadKeyType'i väärtuseks on automaatselt määratud MOBILE_ADVERTISING_ID.

Lisateave uuesti turundamise ja vaatajaskonna sihtimise kohta API abil.

Nii Google Adsi kasutajaliides kui ka Google Ads API toetavad samuti klientide lisamist praegusesse loendisse, kindlate klientide eemaldamist ja kliendiloendi asendamist uue loendiga.

Kasutajaloendite kogumine ja loomine

Loendikogumit saab teha mitmel viisil, olenevalt teie suhtlusest kasutajatega.

 1. Saate skannida kliendi seadmeid poekülastuste ajal või koguda teavet võrguühenduseta mõnel muul viisil, tagades, et järgite Google'i esimese osapoole andmepoliitikat.  Sellel kogumil põhineva loendi loomiseks võite kogutud MDID-d Google Adsi liidese või API kaudu üles laadida.
 2. Saate kasutada Firebase’i või mõne kolmanda osapoole analüütikatööriista, et koguda rakendusega seotud sündmusi, mis põhinevad kasutaja rakenduses tehtud toimingutel.  Sellel kogumil põhineva loendi loomiseks saate luua rakendusega seotud sündmuste reegleid, et luua huvipakkuvate sündmuste reeglitel põhinevaid vaatajaskonna loendeid.

Kui loendikogum ja loendi loomine on lõpule viidud, saab kasutajate vaatajaskonna loendit Google Adsis kasutada.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse