Всичко за сегментите от данни, които използват ID на мобилни устройства

За да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и за да се опрости оптимизирането и управлението на аудиториите, ще видите следните подобрения в Google Ads:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място, в раздела „Аудитории“ в навигационното меню вляво на страницата. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват подобни, персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории

Сегментите от данни, създадени с помощта на ID на мобилни устройства (MDID), Ви помагат ангажирате повторно клиенти, които са били активни в приложението Ви. Можете да ги ангажирате повторно в Търсене, Пазаруване и YouTube и можете да създадете тези сегменти от данни по един от следните начини:

 • качване на информация за ID на мобилните устройства, които сте събрали от клиентите си с тяхно съгласие, и използване на качения списък, за да достигате и повторно да се ангажирате с тях.
 • събиране на ID на мобилните устройства, използвайки комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google за приложения и инструмента за анализ Firebase или инструмент за анализ на приложения на трета страна, който задейства събития на базата на действия на клиента в приложението Ви. След това можете да настроите правила за създаването на сегменти от данни на базата на конкретни събития, които Ви интересуват.

Забележка: Насочването или изключването на сегмент с ID на мобилни устройства работи само за търсения в приложението Google.

Предимства

Ето кои са някои от предимствата от използването на сегменти от данни, които съдържат ID на мобилни устройства:

 • Предимство на използването на сегменти с данни, които съдържат ID на мобилни устройства, спрямо „Списъци с клиенти“:
  • Увеличава обхвата на кампаниите в Google Ads сред потребители, които се ангажират директно с приложението Ви.
 • Предимства спрямо сегменти от данни за реклами в мрежата за търсене:
  • Можете да създавате сегменти от данни на базата на конкретни действия, извършвани от потребителите в приложението Ви, когато използвате Firebase или инструмент за анализ на приложения на трета страна.
  • Можете да достигате до потребители, които не посещават уебсайта Ви, а само се ангажират с мобилното Ви приложение.
  • Качвате списъци с ID на мобилните устройства на клиентите си, за да достигате до тях в Google Ads.

Използване на сегменти от данни, които съдържат ID на мобилни устройства

Рекламодателите, които искат да насочват към сегменти от данни, които съдържат ID на мобилни устройства, трябва да изпълнят следните две стъпки:

 1. Съберете ID на мобилните устройства за списъка, който искате да качите в Google Ads.
 2. Създайте потребителски списък за събиране на списъци, който да се използва за кампании в Google Ads, базирани на събраните ID на мобилните устройства.

Начин на работа

Събиране на списъка с ID на мобилните устройства

Да предположим, че сте рекламодател и собственик на приложението за уебсайта https://www.example.com/proizvolenresurs.

 • Схема на URL адреса = https
 • Път = www.example.com/proizvolenresurs

Можете да използвате демо проекта като пример.

 • Android – https://www.example.com/proizvolenresurs?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}
 • iOS – https://www.example.com/proizvolenresurs?gmpaid=1:300830567303:ios:09b1ab1d3ca29bda&idfa={IDFA}&anid=applovin&aclid={DID}&cs=AppLovin&cm={AD_TYPE}&cn={CAMPAIGN_NAME}

Когато потребител кликне върху връзката https://www.example.com/proizvolenresurs от приложението, партньорът за анализ попълва стойностите за {IDFA}, {DID}, {AD_TYPE} и {CAMPAIGN_NAME}. Пряката връзка изглежда така: https://www.example.com/someresource?gmpaid=1:300830567303:android:9b9ba2ce17104d0c&adid=testAAID&anid=applovin&aclid=testClickID&cs=AppLovin&cm=testAdType&cn=testCampaign
Вие, собственикът на приложението, можете вече да прегледате регистрационните файлове в мрежата и да видите, че устройството с ID testAAID е изпълнило конкретно действие в приложението Ви. Можете да добавите това ID на устройството в „Списък за качване на ID на устройства“, за да достигате до този потребител и повторно да го ангажирате.

Можете да експортирате ID на устройството, използвайки BigQuery, за да придвижите процеса. Научете повече за схемата за експортиране чрез BigQuery.

Забележка: Можете да използвате трети страни, различни от GA4F, като например Emma, Appsflyer и Adjust.

Качване на списъци с ID на устройства посредством Google Ads

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл, след което под „Споделена библиотека“ кликнете върху Мениджър на аудитории.
 3. Кликнете върху Списъци с аудитории в лявото странично меню.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс , за да създадете нов списък с аудитории.
 5. Изберете Списък с клиенти.
 6. Дайте име на списъка с аудитории.
 7. В „Членове на списъка“ кликнете върху стрелката за падащо меню и изберете Качване на ID на мобилните устройства.
 8. Изберете платформата за мобилни приложения и потърсете името на конкретното приложение. Можете да изберете само едно приложение на качване на списък, което съответства на типа на качваните идентификационни номера. Забележка: Едно качване на списък не може да включва и двата идентификатора за рекламиране (IDFA за Apple/AdID за Android).
 9. Създайте файл с ID на мобилните устройства, използвайки обичаен идентификатор за рекламиране – ADFA за Apple или AdID за Android, но не и двата в рамките на един файл. Можете да използвате този шаблон или да качите .CSV файл с неформатиран текст (нехеширан) с една графа, озаглавена „ID на мобилните устройства“. ID на мобилните устройства не могат да се съчетават с друг тип данни за клиентите (имейл адреси, телефонни номера, пощенски кодове и др.).
 10. Изберете Избор на файл и качете списъка с ID на потребителите в съответствие с насоките за форматиране. След като изберете файла с данни, кликнете върху квадратчето за отметка, за да посочите, че се съгласявате с правилата на Google за „Списъци с клиенти“.
 11. Изберете кръгчето, за да персонализирате продължителността на членството и описанието.
 12. Кликнете върху Качване и Запазване на списъка. След като го запазите, ще видите следното съобщение: „Списъкът Ви с клиенти е запазен успешно“. Ако във файла Ви има грешки във форматирането, ще получите известие.
 13. Когато един списък бъде запазен, той се показва със състояние „В ход“, докато не завърши качването му, което може да отнеме до 24 часа. Ще видите промяна в състоянието на списъка в потребителския интерфейс на Google Ads, когато файлът е качен, намерено е съответствие и отговаря на условията за показване (отговаря на изискването за минимален размер). Ако виждате „В ход“ по-дълго от 24 часа или съобщението „Грешка при последното качване“, това означава, че времето за изчакване на системата е изтекло. Трябва да помолите клиента си да качи отново списъка, за да отстраните проблема.

Качване на списъци с ID на устройства посредством API на Google Ads

 • Полето за ID на мобилно устройство е част от типа UserIdentifier в OfflineUserDataJobService, което позволява на включените в списъка потребители да качват потребителски данни въз основа на AAID (идентификатор за рекламиране за Android) и IDFA (идентификатор за рекламодатели).
 • Когато качвате идентификационни номера на мобилни устройства, за UserList трябва да зададете upload_key_type на MOBILE_ADVERTISING_ID.

Научете повече за насочването по аудитория с API.

Както потребителският интерфейс на Google Ads, така и API на Google Ads поддържат добавяне на клиенти към текущ сегмент, премахване на конкретни клиенти и замяна на сегмент с клиенти с нов сегмент.

Събиране и създаване на потребителски списъци

Събирането на списъци може да се извършва по много начини в зависимост от взаимодействията Ви с потребителите:

 1. Като сканирате устройствата на потребителите по време на посещенията им на магазина и събирате информация офлайн по друг начин, като в същото време се придържате към правилата на Google за данни от първи страни. За да създадете сегмент въз основа на тези събрани данни, можете да качите събраните ID на мобилни устройства чрез интерфейса или API на Google Ads.
 2. Като използвате Firebase или друг инструмент за анализ на трета страна, за да събирате събития в приложението на базата на действия на потребителите в приложението. За да създадете сегмент на базата на тези събрани данни, можете да създадете правила за събития в приложението, така че да създавате сегменти от аудиторията въз основа на правила за събития, които Ви интересуват.

Когато приключите със събирането и създаването на сегменти, в Google Ads става наличен за използване сегмент от аудиторията от потребители.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false