Tạo và chỉnh sửa quảng cáo tìm kiếm thích ứng (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Bài viết này hướng dẫn cách tạo và chỉnh sửa quảng cáo tìm kiếm thích ứng trên ứng dụng Google Ads. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm thích ứng

Quảng cáo tìm kiếm thích ứng cho phép bạn tạo quảng cáo có khả năng điều chỉnh giúp hiển thị nhiều văn bản hơn – và các thông điệp phù hợp hơn – với khách hàng của bạn. Hãy nhập nhiều dòng tiêu đề và nội dung mô tả khi tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng. Theo thời gian, Google Ads sẽ tự động kiểm tra các kiểu kết hợp khác nhau và tìm ra những kiểu kết hợp hoạt động hiệu quả nhất.

Hướng dẫn

Tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng

 1. Sử dụng thanh điều hướng ở dưới cùng và nhấn vào Thêm, rồi chọn Quảng cáo.
 2. Nhấn vào nút dấu cộng , rồi chọn Quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 3. Nhấn vào chiến dịch mà bạn muốn tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 4. Nhấn vào nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm quảng cáo tìm kiếm thích ứng mới.
 5. Bạn có thể thấy một hộp bật lên có nội dung: "Hãy luôn bao gồm các cụm từ chính từ các quảng cáo khác của bạn để cải thiện hiệu quả hoạt động. Chúng tôi đã sao chép nội dung từ quảng cáo văn bản của bạn trong nhóm quảng cáo này để giúp bạn bắt đầu". Nhấn vào ĐÃ HIỂU để đóng hộp bật lên.
 6. Nhập URL cuối cùng và URL hiển thị.
Lưu ý: Khi nhấn vào biểu tượng xem trước , bạn có thể thấy các quảng cáo tiềm năng được tạo bằng cách sử dụng tài sản của bạn. Không phải mọi cách kết hợp quảng cáo đều hiển thị và văn bản cũng có thể bị rút ngắn ở một số định dạng.
 1. Nhập các dòng tiêu đề. Bạn cần nhập tối thiểu 3 dòng tiêu đề (tối đa là 15).
 2. Nhập các đoạn mô tả. Bạn cần nhập tối thiểu 2 đoạn mô tả (tối đa là 4).
 3. Nhấn vào Lưu.

Mẹo nhập tiêu đề

 • Xin lưu ý rằng các dòng tiêu đề và mô tả có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào.
 • Hãy thử viết 3 dòng tiêu đề đầu tiên như thể 3 dòng này sẽ xuất hiện cùng nhau trong quảng cáo của bạn.
 • Nhớ thêm ít nhất một trong các từ khóa vào dòng tiêu đề và tạo dòng tiêu đề có liên quan đến các từ khóa mà bạn đang nhắm mục tiêu.
 • Tập trung vào việc tạo nhiều dòng tiêu đề khác biệt nhất có thể. Khi bạn nhập càng nhiều dòng tiêu đề, thì Google Ads càng có nhiều tùy chọn để kết hợp các thông điệp của bạn thành quảng cáo có liên quan, nhờ đó hiệu quả hoạt động có thể tăng lên.
  • Hãy thử nêu bật các lợi ích khác của sản phẩm hay dịch vụ, vấn đề mà bạn đang giải quyết hoặc nêu bật thông tin về quy trình giao hàng và trả lại hàng. Tìm hiểu thêm về cách tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng
  • Nếu bạn có thể cung cấp nhiều dòng tiêu đề hơn nữa, hãy thử tạo các biến thể cho những dòng tiêu đề đã nhập. Ví dụ: hãy thử dùng một lời kêu gọi hành động khác.

Chỉnh sửa quảng cáo tìm kiếm thích ứng

 1. Sử dụng thanh điều hướng ở dưới cùng và nhấn vào Thêm, rồi chọn Quảng cáo.
 2. Nhấn vào quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong hộp thoại, bạn có thể chỉnh sửa:

  • URL cuối cùng
  • Hiển thị đường dẫn
  • Dòng tiêu đề
  • Nội dung mô tả
 4. Nhấn vào Lưu.

Thêm tài sản mới

Cách thêm dòng tiêu đề mới:

 1. Trong mục "Dòng tiêu đề" trên trang "Chỉnh sửa quảng cáo", hãy nhấn vào + Thêm dòng tiêu đề.
 2. Nhập dòng tiêu đề mới. Bạn cũng có thể sử dụng một trong những dòng tiêu đề do Google Ads đề xuất.
 3. Nhấn vào biểu tượng đánh dấu Chrome mobile checkmark icon.
 4. Nhấn vào Lưu.

Cách thêm nội dung mô tả mới:

 1. Trong mục "Nội dung mô tả" trên trang "Chỉnh sửa quảng cáo", hãy nhấn vào + Thêm nội dung mô tả.
 2. Nhập nội dung mô tả mới. Bạn cũng có thể sử dụng một trong những nội dung mô tả đề xuất của Google Ads.
 3. Nhấn vào biểu tượng đánh dấu Chrome mobile checkmark icon.
 4. Nhấn vào Lưu.

Ghim dòng tiêu đề và đoạn mô tả vào các vị trí cụ thể

Theo mặc định, khi bạn tạo quảng cáo tìm kiếm thích ứng, dòng tiêu đề và dòng mô tả có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể kiểm soát vị trí mà các dòng tiêu đề và đoạn mô tả riêng lẻ xuất hiện trong quảng cáo của bạn bằng cách ghim các dòng tiêu đề và đoạn mô tả vào các vị trí cụ thể.

Ví dụ: nếu cần hiển thị một lời tuyên bố từ chối trách nhiệm trong mọi quảng cáo, bạn có thể viết lời tuyên bố từ chối trách nhiệm đó dưới dạng một đoạn mô tả của quảng cáo tìm kiếm thích ứng và ghim vào Vị trí 1. Bằng cách đó, tất cả quảng cáo được hiển thị cho khách hàng sẽ bao gồm lời tuyên bố từ chối trách nhiệm đó trong phần đầu tiên của đoạn mô tả.

 1. Nhấn vào dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả mà bạn muốn ghim trên trang "Chỉnh sửa quảng cáo".
 2. Nhấn vào biểu tượng ghim Pin xuất hiện bên cạnh dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả.
 3. Chọn vị trí mà bạn muốn ghim dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả bằng cách chọn từ hộp bật lên.
 4. Nhấn vào Lưu.

Mẹo ghim

 • Tính năng ghim giúp bạn chỉ hiển thị dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả ở một vị trí cụ thể, ngăn không cho các dòng tiêu đề và đoạn mô tả khác hiển thị ở vị trí đó. Do làm giảm tổng số dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả có thể khớp với nội dung tìm kiếm của khách hàng tiềm năng, tính năng ghim không được khuyên dùng cho hầu hết các nhà quảng cáo.
 • Hãy thử ghim 2 hoặc 3 dòng tiêu đề hay đoạn mô tả cho từng vị trí để vị trí đã ghim có thể hiển thị bất kỳ nội dung nào trong số đó. Thao tác này giúp bạn dễ dàng xác định dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả có hiệu quả hoạt động tốt hơn.
  • Ví dụ: Nếu bạn ghim dòng tiêu đề “Trang web chính thức” vào Vị trí dòng tiêu đề 1, thì tất cả các quảng cáo mà khách hàng thấy sẽ có dòng tiêu đề đầu tiên là “Trang web chính thức”. Tuy nhiên, nếu bạn ghim dòng tiêu đề thứ hai — giả sử “Trang chính thức” — vào Vị trí dòng tiêu đề 1, thì tất cả quảng cáo mà khách hàng thấy sẽ hiển thị “Trang web chính thức” hoặc “Trang chính thức” làm dòng tiêu đề đầu tiên.
 • Nếu bạn có dòng tiêu đề và/hoặc đoạn mô tả được ghim vào tất cả các vị trí có sẵn, thì các dòng tiêu đề và/hoặc đoạn mô tả không được ghim sẽ không hiển thị.
 • Các dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả mà bạn ghim vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí đoạn mô tả 1 sẽ luôn hiển thị. Nội dung mà bạn ghim vào Vị trí dòng tiêu đề 3 và Vị trí đoạn mô tả 2 không phải lúc nào cũng hiển thị trong mọi quảng cáo. Nếu muốn văn bản xuất hiện trong mọi quảng cáo, bạn cần ghim văn bản đó vào Vị trí dòng tiêu đề 1, Vị trí dòng tiêu đề 2 hoặc Vị trí mô tả 1.
 • Nhấn vào biểu tượng xem trước để xem trước cách thức quảng cáo tìm kiếm thích ứng của bạn xuất hiện với người dùng.

Vấn đề về chính sách

Nếu bạn muốn lưu quảng cáo tìm kiếm thích ứng của mình nhưng lại thấy cửa sổ bật lên "Vấn đề về chính sách", thì điều này có nghĩa là quảng cáo của bạn không tuân thủ Chính sách của Google Ads. Cửa sổ bật lên sẽ nêu chi tiết các vấn đề về chính sách mà quảng cáo của bạn đang gặp phải. Hãy nhấn vào SỬA LỖI, sau đó thay đổi quảng cáo của bạn để tuân thủ chính sách của Google Ads.

Xóa tài sản

 1. Nhấn vào dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả mà bạn muốn xóa trên trang "Chỉnh sửa quảng cáo".
 2. Nhấn vào biểu tượng thùng rác xuất hiện bên cạnh dòng tiêu đề hoặc đoạn mô tả.
 3. Nhấn vào Xóa trong cửa sổ bật lên.
 4. Nhấn vào Lưu.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố