Vytváranie a úprava responzívnych reklám vo vyhľadávaní (mobilná aplikácia Google Ads)

Tento článok sa zaoberá vytváraním a úpravami responzívnych reklám vo vyhľadávaní v mobilnej aplikácii Google Ads. Ak chcete vytvoriť alebo upraviť responzívnu reklamu vo vyhľadávaní na webe Google Ads, kliknite tu.

Responzívne reklamy vo vyhľadávaní umožňujú vytvoriť reklamu, ktorá sa prispôsobuje tak, že zákazníci vidia viac textu a relevantnejšie reklamné posolstvá. Pri vytváraní responzívnej reklamy vo vyhľadávaní zadáte viacero nadpisov a popisov. Google Ads bude priebežne automaticky testovať rôzne kombinácie a vyhodnotí, ktoré dosahujú najlepšiu výkonnosť.

Pokyny

Vytvorenie responzívnej reklamy vo vyhľadávaní

 1. Z domovskej stránky prejdite na Reklamy.
 2. Klepnite na tlačidlo plus  a vyberte možnosť Responzívna reklama vo vyhľadávaní.
 3. Klepnite na kampaň, pre ktorú chcete vytvoriť responzívnu reklamu vo vyhľadávaní.
 4. Klepnite na reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať novú responzívnu reklamu vo vyhľadávaní.
 5. Možno sa vám zobrazí vyskakovacie okno s textom Ak chcete pomôcť zvýšiť výkonnosť, vždy zahrňte kľúčové frázy zo svojich ostatných reklám. Skopírovali sme obsah z vašich textových reklám v tejto reklamnej skupine, aby sme vám pomohli začať. Klepnutím na DOBRE zatvorte vyskakovacie okno.
 6. Zadajte cieľovú webovú adresu a zobrazenú webovú adresu.
Poznámka: Klepnutím na ikonu ukážky  sa zobrazia potenciálne reklamy vytvorené pomocou vašich podkladov. Zobrazujú sa len niektoré kombinácie a pri určitých formátoch môže dôjsť k skráteniu.
 1. Zadajte nadpisy. Môžete zadať až 15 nadpisov, no povinné sú len tri.
 2. Zadajte popisy. Môžete zadať až 4 popisy, no povinné sú len dva.
 3. Klepnite na Uložiť.

Tipy na zadávanie nadpisov

 • Nezabúdajte, že nadpisy a popisy sa môžu zobraziť v akomkoľvek poradí.
 • Prvé tri nadpisy skúste napísať tak, ako keby sa v reklame mali zobraziť spoločne.
 • V nadpisoch použite aspoň jedno zo svojich kľúčových slov. Vytvorte nadpisy, ktoré súvisia s kľúčovými slovami, na ktoré zacieľujete.
 • Snažte sa zadať čo najviac jedinečných nadpisov. Pri väčšom počte nadpisov má Google Ads viac možností poukladať reklamné posolstvá do relevantných reklám, čo môže viesť k vyššej výkonnosti.

Úprava responzívnej reklamy vo vyhľadávaní

 1. Z domovskej stránky prejdite na Reklamy.
 2. Klepnite na reklamu, ktorú chcete upraviť.
 3. Klepnutím na ikonu úprav Upraviť prejdite na stránku Úprava reklamy.

Pridanie nových podkladov

Ak chcete pridať nové nadpisy:

 1. V sekcii Nadpisy na stránke Úprava reklamy klepnite na + Pridať nadpis.
 2. Zadajte nový nadpis. Môžete tiež použiť niektorý z navrhovaných nadpisov vygenerovaných službou Google Ads.
 3. Klepnite na ikonu začiarknutia Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepnite na ULOŽIŤ.

Ak chcete pridať nové popisy:

 1. V sekcii Popisy na stránke Úprava reklamy klepnite na + Pridať popis.
 2. Zadajte nový popis. Môžete tiež použiť niektorý z navrhovaných popisov vygenerovaných službou Google Ads.
 3. Klepnite na ikonu začiarknutia Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepnite na ULOŽIŤ.

Pripnutie nadpisov a popisov na konkrétne pozície

Keď vytvoríte responzívnu reklamu vo vyhľadávaní, nadpisy a popisy sa môžu predvolene zobraziť v akomkoľvek poradí. Umiestnenie jednotlivých nadpisov a popisov v reklame môžete určiť pripnutím nadpisov a popisov na konkrétne pozície.

Ak napríklad potrebujete v každej reklame zobraziť vylúčenie zodpovednosti, môžete ho zadať ako popis responzívnej reklamy vo vyhľadávaní a pripnúť ho na 1. pozíciu. Všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, tak budú v prvej časti popisu obsahovať vylúčenie zodpovednosti.

 1. Na stránke Úprava reklamy klepnite na nadpis alebo popis, ktorý chcete pripnúť.
 2. Klepnite na ikonu pripnutia Pin, ktorá sa zobrazí vedľa nadpisu alebo popisu.
 3. Výberom z vyskakovacieho okna vyberte, na ktorú pozíciu chcete nadpis alebo popis pripnúť.
 4. Klepnite na ULOŽIŤ.

Tipy na pripínanie

 • Nadpis alebo popis sa po pripnutí bude zobrazovať len na danej konkrétnej pozícii, v dôsledku čoho sa na tomto mieste nemôžu zobrazovať iné nadpisy či popisy. Keďže sa pripnutím znižuje celkový počet nadpisov alebo popisov, ktoré možno spojiť s vyhľadávaním potenciálneho zákazníka, väčšine inzerentov pripnutie neodporúčame.
 • Na každú pozíciu skúste pripnúť dva alebo tri nadpisy alebo popisy, aby sa na danej pozícii mohol zobrazovať ktorýkoľvek z nich. Získavate tak väčšiu flexibilitu, vďaka čomu môžete vyhodnotiť, ktoré nadpisy alebo popisy majú lepšiu výkonnosť.
  • Príklad: Ak na pozíciu nadpisu č. 1 pripnete nadpis „Oficiálny web“, všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, budú mať v prvom nadpise toto znenie. Ak však na pozíciu nadpisu č. 1 pripnete druhý nadpis, povedzme „Oficiálne webové stránky“, všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, budú mať v prvom nadpise znenie „Oficiálny web“ alebo „Oficiálne webové stránky“.
 • Ak máte na všetkých dostupných pozíciách pripnuté nadpisy alebo popisy, nepripnuté nadpisy či popisy sa nebudú zobrazovať.
 • Nadpisy alebo popisy pripnuté na pozíciu nadpisu č. 1, pozíciu nadpisu č. 2 alebo pozíciu popisu č. 1 sa zobrazia vždy. Obsah pripnutý na pozíciu nadpisu č. 3 a pozíciu popisu č. 2 sa nemusí zobraziť v každej reklame. Ak máte text, ktorý sa má zobraziť v každej reklame, musíte ho pripnúť buď na pozíciu 1. nadpisu, pozíciu 2. nadpisu, alebo pozíciu 1. popisu.
 • Ak si chcete pozrieť ukážku zobrazenia svojej responzívnej reklamy vo vyhľadávaní pre používateľov, klepnite na ikonu ukážky .

Porušenia pravidiel

Ak sa pokúsite uložiť responzívnu reklamu vo vyhľadávaní a zobrazí sa vyskakovacie okno Porušenia pravidiel, znamená to, že vaša reklama nie je v súlade s pravidlami služby Google Ads. Vyskakovacie okno bude obsahovať podrobnosti o aktívnych porušeniach pravidiel vo vašej reklame. Klepnite na OPRAVIŤ CHYBY a následne upravte reklamu tak, aby bola v súlade s pravidlami služby Google Ads.

Odstránenie podkladov

 1. Na stránke Úprava reklamy klepnite na nadpis alebo popis, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na ikonu koša , ktorá sa zobrazí vedľa nadpisu alebo popisu.
 3. V zobrazenom vyskakovacom okne klepnite na ODSTRÁNIŤ.
 4. Klepnite na ULOŽIŤ.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory