Vytváranie a úprava responzívnych reklám vo vyhľadávaní (mobilná aplikácia Google Ads)

Tento článok sa zaoberá vytváraním a úpravami responzívnych reklám vo vyhľadávaní v mobilnej aplikácii Google Ads. Ďalšie informácie o responzívnych reklamách vo vyhľadávaní

Responzívne reklamy vo vyhľadávaní umožňujú vytvoriť reklamu, ktorá sa prispôsobuje tak, že zákazníci vidia viac textu a relevantnejšie reklamné posolstvá. Pri vytváraní responzívnej reklamy vo vyhľadávaní zadáte viacero nadpisov a popisov. Google Ads bude priebežne automaticky testovať rôzne kombinácie a vyhodnotí, ktoré dosahujú najlepšiu výkonnosť.

Pokyny

Vytvorenie responzívnej reklamy vo vyhľadávaní

 1. Použite navigačný panel, klepnite na Viac a potom vyberte Reklamy.
 2. Klepnite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Responzívna reklama vo vyhľadávaní.
 3. Klepnite na kampaň, pre ktorú chcete vytvoriť responzívnu reklamu vo vyhľadávaní.
 4. Klepnite na reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať novú responzívnu reklamu vo vyhľadávaní.
 5. Možno sa vám zobrazí vyskakovacie okno s textom „Ak chcete pomôcť zvýšiť výkonnosť, vždy zahrňte kľúčové frázy zo svojich ostatných reklám. Skopírovali sme obsah z vašich textových reklám v tejto reklamnej skupine, aby sme vám pomohli začať.“ Klepnutím na Dobre zatvorte vyskakovacie okno.
 6. Zadajte cieľovú webovú adresu a zobrazenú webovú adresu.
Poznámka: Klepnutím na ikonu ukážky sa zobrazia potenciálne reklamy vytvorené pomocou vašich podkladov. Zobrazujú sa len niektoré kombinácie a pri určitých formátoch môže dôjsť ku skráteniu.
 1. Zadajte nadpisy. Môžete zadať až 15 nadpisov, no povinné sú len 3.
 2. Zadajte popisy. Môžete zadať až 4 popisy, no povinné sú len dva.
 3. Klepnite na Uložiť.

Tipy na zadávanie nadpisov

 • Nezabúdajte, že nadpisy a popisy sa môžu zobraziť v akomkoľvek poradí.
 • Prvé tri nadpisy skúste napísať tak, ako keby sa v reklame mali zobraziť spoločne.
 • V nadpisoch použite aspoň jedno zo svojich kľúčových slov. Vytvorte nadpisy, ktoré súvisia s kľúčovými slovami, na ktoré zacieľujete.
 • Snažte sa zadať čo najviac jedinečných nadpisov. Pri väčšom počte nadpisov má Google Ads viac možností vložiť posolstvá do relevantných reklám, čo môže viesť k vyššej výkonnosti.
  • Skúste zdôrazniť ďalšie výhody ponúkaných výrobkov alebo služieb, problém, ktorý riešite, prípadne zvýraznite informácie o doručení a vrátení tovaru. Ďalšie informácie o vytváraní responzívnych reklám vo vyhľadávaní
  • Ak môžete zadať ešte viac nadpisov, skúste vytvoriť variácie tých, ktoré ste už zadali. Skúste napríklad použiť inú výzvu na akciu.

Úprava responzívnej reklamy vo vyhľadávaní

 1. Použite navigačný panel, klepnite na Viac a potom vyberte Reklamy.
 2. Klepnite na reklamu, ktorú chcete upraviť.
 3. V dialógovom okne môžete upraviť:

  1. cieľovú webovú adresu,
  2. zobrazenú cestu,
  3. nadpisy,
  4. popisy.
 4. Klepnite na Uložiť.

Pridanie nových podkladov

Ak chcete pridať nové nadpisy:

 1. V sekcii Nadpisy na stránke Úprava reklamy klepnite na + Pridať nadpis.
 2. Zadajte nový nadpis. Môžete tiež použiť niektorý z navrhovaných nadpisov vygenerovaných službou Google Ads.
 3. Klepnite na ikonu začiarknutia Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepnite na Uložiť.

Ak chcete pridať nové popisy:

 1. V sekcii Popisy na stránke Úprava reklamy klepnite na + Pridať popis.
 2. Zadajte nový popis. Môžete tiež použiť niektorý z navrhovaných popisov vygenerovaných službou Google Ads.
 3. Klepnite na ikonu začiarknutia Chrome mobile checkmark icon.
 4. Klepnite na Uložiť.

Pripnutie nadpisov a popisov na konkrétne pozície

Keď vytvoríte responzívnu reklamu vo vyhľadávaní, nadpisy a popisy sa môžu predvolene zobraziť v akomkoľvek poradí. Umiestnenie jednotlivých nadpisov a popisov v reklame môžete určiť pripnutím nadpisov a popisov na konkrétne pozície.

Ak napríklad potrebujete v každej reklame zobraziť vylúčenie zodpovednosti, môžete ho zadať ako popis responzívnej reklamy vo vyhľadávaní a pripnúť ho na 1. pozíciu. Všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, tak budú v prvej časti popisu obsahovať vylúčenie zodpovednosti.

 1. Na stránke Úprava reklamy klepnite na nadpis alebo popis, ktorý chcete pripnúť.
 2. Klepnite na ikonu pripnutia Pin, ktorá sa zobrazuje vedľa nadpisu alebo popisu.
 3. Vo vyskakovacom okne vyberte, na ktorú pozíciu chcete daný nadpis alebo popis pripnúť.
 4. Klepnite na Uložiť.

Tipy na pripínanie

 • Keď pripnete jeden nadpis alebo popis, bude sa zobrazovať len na danej pozícii a na jeho mieste sa nebudú môcť zobrazovať iné nadpisy alebo popisy. Keďže sa pripnutím znižuje celkový počet nadpisov alebo popisov, ktoré možno spojiť s vyhľadávaním potenciálneho zákazníka, väčšine inzerentov pripnutie neodporúčame.
 • Na každú pozíciu skúste pripnúť dva alebo tri nadpisy či popisy, aby sa na danej pozícii mohol zobrazovať ktorýkoľvek z nich. Získavate tak väčšiu flexibilitu, vďaka čomu môžete vyhodnotiť, ktoré nadpisy alebo popisy majú lepšiu výkonnosť.
  • Príklad: Ak na pozíciu 1. nadpisu pripnete nadpis „Oficiálny web“, všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, budú mať v prvom nadpise toto znenie. No ak na pozíciu 1. nadpisu pripnete druhý nadpis, povedzme „Oficiálne webové stránky“, všetky reklamy, ktoré sa zákazníkom zobrazia, budú mať v prvom nadpise znenie „Oficiálny web“ alebo „Oficiálne webové stránky“.
 • Ak máte na všetkých dostupných pozíciách pripnuté nadpisy alebo popisy, nepripnuté nadpisy či popisy sa nebudú zobrazovať.
 • Nadpisy alebo popisy pripnuté na pozíciu nadpisu č. 1, pozíciu nadpisu č. 2 alebo pozíciu popisu č. 1 sa zobrazia vždy. Obsah pripnutý na pozíciu nadpisu č. 3 a pozíciu popisu č. 2 sa nemusí zobraziť v každej reklame. Ak máte text, ktorý sa má zobraziť v každej reklame, musíte ho pripnúť buď na pozíciu 1. nadpisu, pozíciu 2. nadpisu, alebo pozíciu 1. popisu.
 • Ak si chcete pozrieť ukážku, ako sa bude vaša responzívna reklama vo vyhľadávaní zobrazovať používateľom, klepnite na ikonu ukážky .

Porušenia pravidiel

Ak sa pokúsite uložiť responzívnu reklamu vo vyhľadávaní a zobrazí sa vyskakovacie okno Porušenia pravidiel, znamená to, že vaša reklama nie je v súlade s pravidlami služby Google Ads. Vyskakovacie okno bude obsahovať podrobnosti o aktívnych porušeniach pravidiel vo vašej reklame. Klepnite na Opraviť chyby a následne upravte reklamu tak, aby bola v súlade s pravidlami služby Google Ads.

Odstránenie podkladov

 1. Na stránke Úprava reklamy klepnite na nadpis alebo popis, ktorý chcete odstrániť.
 2. Klepnite na ikonu koša , ktorá sa zobrazuje vedľa nadpisu alebo popisu.
 3. V zobrazenom vyskakovacom okne klepnite na Odstrániť.
 4. Klepnite na Uložiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory