Създаване и редактиране на адаптивни реклами в мрежата за търсене (мобилното приложение Google Ads)

В тази статия се разяснява как да създавате и редактирате адаптивни реклами в мрежата за търсене в мобилното приложение Google Ads. Научете повече за адаптивните реклами в мрежата за търсене

Адаптивните реклами в мрежата за търсене Ви дават възможност да създадете реклама, която се адаптира, за да показва повече текст и по-уместни съобщения на клиентите Ви. Когато създавате адаптивна реклама в мрежата за търсене, въведете няколко заглавия и описания и с течение на времето Google Ads автоматично ще изпробва различни комбинации и ще научи кои от тях са най-ефективни.

Инструкции

Създаване на адаптивна реклама в мрежата за търсене

 1. Използвайте лентата за навигация в долната част и докоснете Още, след което изберете Реклами.
 2. Докоснете бутона със знак плюс  и изберете Адаптивна реклама в мрежата за търсене.
 3. Докоснете кампанията, за която искате да създадете адаптивна реклама в мрежата за търсене.
 4. Докоснете рекламната група, към която искате да добавите нови адаптивни реклами в мрежата за търсене.
 5. Възможно е да видите изскачащ прозорец с надпис: „За да подобрите ефективността си, винаги включвайте ключови фрази от другите си реклами. Копирахме съдържание от текстовите Ви реклами в тази рекламна група, за да Ви помогнем да започнете“. За да затворите изскачащия прозорец, докоснете РАЗБРАХ.
 6. Въведете крайния URL адрес и показвания URL адрес.
Забележка: Ако докоснете иконата за визуализация , ще се покажат потенциалните реклами, съставени с помощта на активите Ви. Не са показани всички комбинации и при някои формати може да има известно съкращаване.
 1. Въведете заглавията си. Трябва да въведете най-малко 3 заглавия, но не повече от 15.
 2. Въведете описанията си. Трябва да въведете най-малко 2 описания, но не повече от 4.
 3. Докоснете Запазване.

Съвети за въвеждане на заглавията

 • Имайте предвид, че заглавията и описанията може да се показват във всякакъв ред.
 • Опитайте да напишете първите три заглавия, сякаш ще се показват заедно в рекламата Ви.
 • Уверете се, че сте включили поне една от ключовите си думи в заглавията и създавайте заглавия, които са подходящи за ключовите думи, по които насочвате.
 • Наблегнете върху предоставянето на възможно най-много уникални заглавия. По-големият брой заглавия дава на Google Ads повече възможности за събиране на посланията Ви в подходящи реклами, а това може да повиши ефективността.
  • Опитайте да откроите допълнителни предимства на продуктите или услугите си, проблем, за който имате решение, или информация за доставка и връщане. Научете повече за създаването на адаптивни реклами в мрежата за търсене
  • Ако можете да предоставите още повече заглавия, опитайте да създадете варианти на заглавията, които вече сте въвели. Опитайте например с различна подканваща фраза.

Редактиране на адаптивна реклама в мрежата за търсене

 1. Използвайте лентата за навигация в долната част и докоснете Още, след което изберете Реклами.
 2. Докоснете рекламата, която искате да редактирате.
 3. В диалоговия прозорец можете да редактирате:

  • краен URL адрес;
  • показван път;
  • заглавия;
  • описания.
 4. Докоснете Запазване.

Добавяне на нови активи

За да добавите нови заглавия:

 1. Под „Заглавия“ на страницата „Редактиране на рекламата“ докоснете + Добавяне на заглавие.
 2. Въведете новото си заглавие. Можете също така да използвате предложените заглавия, генерирани от Google Ads.
 3. Докоснете отметката Chrome mobile checkmark icon.
 4. Докоснете Запазване.

За да добавите нови описания:

 1. Под „Описания“ на страницата „Редактиране на рекламата“ докоснете + Добавяне на описание.
 2. Въведете новото си описание. Можете също така да използвате предложените описания, генерирани от Google Ads.
 3. Докоснете отметката Chrome mobile checkmark icon.
 4. Докоснете Запазване.

Фиксиране на заглавия и описания в конкретни позиции

По подразбиране, когато създавате адаптивна реклама в мрежата за търсене, заглавията и описанията могат да се показват във всякакъв ред. Можете да контролирате къде да се показват отделните заглавия и описания в рекламата Ви, като ги фиксирате в определени позиции.

Ако например трябва да покажете отказ от отговорност във всяка реклама, можете да го напишете като описание в адаптивна реклама в мрежата за търсене и да го фиксирате в позиция 1. По този начин всички реклами, които се показват на клиенти, ще включват отказа от отговорност в първата част на описанието.

 1. На страницата „Редактиране на рекламата“ докоснете заглавието или описанието, което искате да фиксирате.
 2. Докоснете иконата за фиксиране Pin, която се показва до заглавието или описанието.
 3. В изскачащия прозорец изберете позицията, в която искате да фиксирате заглавието или описанието.
 4. Докоснете Запазване.

Съвети за фиксиране

 • Фиксираното заглавие или описание се показва само в една конкретна позиция, като така не позволява на други да се показват на същото място. Тъй като фиксирането намалява общия брой заглавия или описания, които могат да бъдат съпоставяни с търсенията на потенциални клиенти, то не се препоръчва за повечето рекламодатели.
 • Опитайте да фиксирате две или три от заглавията или описанията във всяка позиция, така че всяко от тях да може да се показва там. Това Ви дава повече свобода на действие, за да можете да установите кои заглавия или описания имат по-добра ефективност.
  • Например: Ако фиксирате заглавието „Официален уебсайт“ в позиция 1 на заглавието, всички реклами, които клиентите Ви виждат, ще имат като първо заглавие „Официален уебсайт“. Ако обаче фиксирате второ заглавие – например „Официалният сайт“ – в позиция 1 на заглавието, тогава всички реклами, които клиентите виждат, ще показват като първо заглавие „Официален уебсайт“ или „Официалният сайт“.
 • Ако имате фиксирани заглавия и/или описания във всички налични позиции, тези, които не са фиксирани, няма да се показват.
 • Заглавията или описанията, фиксирани в позиции 1 и 2 на заглавието или в позиция 1 на описанието, винаги ще се показват. Няма гаранция, че съдържанието, фиксирано в позиция 3 на заглавието и позиция 2 на описанието, ще се показва във всяка реклама. Ако имате текст, който трябва да се показва във всяка реклама, трябва да го фиксирате в позиция 1 или 2 на заглавието или в позиция 1 на описанието.
 • За да визуализирате начина, по който адаптивната Ви реклама в мрежата за търсене ще се показва на потребителите, докоснете иконата за визуализация .

Проблеми с правилата

Ако при опита да запазите RSA се покаже изскачащ прозорец „Проблеми с правилата“, това означава, че рекламата Ви не съответства на правилата на Google Ads. В прозореца са посочени подробности за проблемите с правилата, които са активни в рекламата Ви. Докоснете КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИТЕ и извършете промени в рекламата, за да осигурите съответствие с правилата на Google Ads.

Изтриване на активи

 1. На страницата „Редактиране на рекламата“ докоснете заглавието или описанието, което искате да изтриете.
 2. Докоснете иконата на кошче , която се показва до заглавието или описанието.
 3. В изскачащия прозорец, който се показва, докоснете Премахване.
 4. Докоснете Запазване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false