สร้าง ตรวจสอบ และแก้ไขแผนการโฆษณาใน Reach Planner ใหม่

บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง การตรวจสอบ และการแก้ไขแผนการโฆษณาใน Reach Planner เวอร์ชันใหม่ Reach Planner ใหม่นี้จะแทนที่ Reach Planner เวอร์ชันเก่าในที่สุด หากคุณยังใช้ Reach Planner เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ โปรดดูที่วิธีใช้ Reach Planner

คุณใช้ Reach Planner เพื่อสร้าง ตรวจสอบ และแก้ไขแผนการโฆษณาได้ คุณสร้างแผนการโฆษณาของตนเองหรือให้ Reach Planner ทำการเลือกรูปแบบโฆษณาในแผนการโฆษณาให้กับคุณได้

หมายเหตุ: ติดต่อตัวแทนบัญชี Google หากคุณต้องการใช้ Reach Planner ใหม่สำหรับทุกบัญชีที่อยู่ภายใต้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads (MCC)

วิธีการ

สร้างแผนการโฆษณาใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของ Google Ads
 3. เลือก Reach Planner
 4. เลือกการตั้งค่าแผนการโฆษณา
  • สถานที่: เลือกสถานที่ที่จะแสดงโฆษณาต่อผู้ที่อยู่ใน (หรือแสดงความสนใจใน) สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ คลิกเมนูประเทศ/ภูมิภาค และสกุลเงินแบบเลื่อนลง เพื่อระบุประเทศ/ภูมิภาค และประเภทสกุลเงินที่คุณต้องการใช้ในแผนการโฆษณา โดยค่าเริ่มต้น แผนการโฆษณาจะถูกตั้งค่าเป็นประเทศและสกุลเงินที่แสดงในบัญชี Google Ads
   • (ไม่บังคับ) คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่ตั้งย่อยเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเมือง รัฐ จังหวัด หรือเขตเมืองใหญ่ ตัวเลือกนี้ใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคเท่านั้น
  • ข้อมูลประชากร: เลือกทุกคนเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายทุกคนในสถานที่ตั้งที่เลือก หรือเลือกอายุหรือเพศที่เฉพาะเจาะจงเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุหรือเพศที่เฉพาะเจาะจงในสถานที่ตั้งที่เลือก

   หมายเหตุ: Reach Planner ไม่รองรับการกำหนดเป้าหมายผู้เยาว์หรือกลุ่มอายุ 13-17 ปี การกำหนดอายุเป้าหมายทั้งหมดต้องกำหนดที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มเป้าหมายของ Google: เลือกกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการแสดงโฆษณา ประเภทกลุ่มเป้าหมายที่คุณกำหนดได้ ได้แก่ ผู้สนใจ กลุ่มความสนใจที่กำหนดเอง ความตั้งใจที่กำหนดเอง มีแผนจะซื้อ และเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
  • วันที่: เลือกช่วงวันที่สำหรับแผนการโฆษณา คุณเลือกช่วงวันที่ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 90 วัน
 5. คลิกลูกศรเพื่อขยายส่วน "ค่าที่กำหนดเองของโฆษณา" และเลือกว่าคุณต้องการให้ Reach Planner สร้างแบบจำลองแผนการโฆษณาด้วยวิธีใด
  • เลือกส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของคุณเอง: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเลือกรูปแบบโฆษณาสำหรับแผนการโฆษณา คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกรูปแบบโฆษณา จากนั้นป้อนงบประมาณ หากคุณต้องการใส่รูปแบบโฆษณาเพิ่มเติมลงในแผนการโฆษณา ให้คลิกเพิ่มอีก
  • รับความช่วยเหลือในการค้นหาส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม: เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้ Reach Planner แนะนำรูปแบบโฆษณาสำหรับแผนการโฆษณา ป้อนจำนวนเงินที่คุณวางแผนจะใช้จ่าย เลือกประเภทครีเอทีฟโฆษณาที่คุณมี (6 วินาที 15/20 วินาทีแบบข้ามไม่ได้ 15/20 วินาทีแบบข้ามได้ หรือมากกว่า 30 วินาที) และประเภทตำแหน่งโฆษณาที่คุณต้องการ (ตำแหน่งโฆษณาทั้งหมด หรือYouTube Select Lineups เท่านั้น)
 6. คลิกดูการคาดการณ์

ตรวจสอบแผนการโฆษณา

 1. ใน Reach Planner ให้คลิกแท็บในแผนการโฆษณาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดแผนการโฆษณา
  • การเข้าถึง: คลิกเส้นโค้งการเข้าถึงในแผนการโฆษณาเพื่อดูการเข้าถึงที่คาดไว้ และงบประมาณที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายการเข้าถึงนั้น
  • ข้อมูลประชากร: วางเมาส์เหนือกราฟแท่งเพื่อดูรายละเอียดแยกตามเพศสำหรับกลุ่มอายุแต่ละกลุ่มในแผนการโฆษณา
  • อุปกรณ์: วางเมาส์เหนือแผนภูมิวงกลมเพื่อดูจำนวนการแสดงผลที่คาดหวังว่าคุณจะได้รับจากอุปกรณ์ต่างๆ (เดสก์ท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ และทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) ในแผนการโฆษณา
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่อยู่เหนือแผนการโฆษณาเพื่ออัปเดตการตั้งค่าต่อไปนี้
  • การบรรลุเป้าหมาย: ปรับการรายงานและเส้นโค้งการเข้าถึงเพื่อแสดงการเข้าถึงของผู้ที่เห็นโฆษณารายการใดรายการหนึ่งเป็นจำนวนครั้งต่ำสุด (ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปจนถึง 10 ครั้งขึ้นไป)
  • CPM: เลือกระหว่าง CPM ทั้งหมด (ราคาต่อการแสดงผลพันครั้งในการเข้าถึงทั้งหมดของแผน) หรือ CPM ตามเป้าหมาย (ราคาต่อการแสดงผลพันครั้งสำหรับการแสดงผลภายในข้อมูลประชากรของแผน)
  • ประชากร: เลือกประชากรจากการทำสำมะโนประชากร ประชากรจากสื่อดิจิทัล ประชากรจากสื่อทีวีหรือประชากรจากสื่อ YouTube

แก้ไขรูปแบบโฆษณาในแผนการโฆษณา

 1. ใน Reach Planner ให้ดูตารางที่อยู่ใต้เส้นโค้งการเข้าถึง จากนั้นคลิกไอคอนดินสอ <icon> ที่อยู่ถัดจากรูปแบบโฆษณาในแผนการโฆษณา
 2. คลิกการตั้งค่าทั่วไปเพื่ออัปเดตงบประมาณ เครือข่าย ความถี่สูงสุด และ CPM เป้าหมายของรูปแบบโฆษณา
 3. คลิกสถานที่ตั้ง ข้อมูลประชากร และวันที่เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง ข้อมูลประชากร และวันที่สำหรับรูปแบบโฆษณา ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการลบล้างการตั้งค่าแผนการโฆษณาปัจจุบันสำหรับรูปแบบโฆษณาเท่านั้น
 4. คลิกกลุ่มเป้าหมายของ Google เพื่อเปลี่ยนการกำหนดกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันในแผนการโฆษณา ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคุณต้องการลบล้างการตั้งค่าแผนการโฆษณาปัจจุบันสำหรับรูปแบบโฆษณาเท่านั้น
 5. คลิกสถานะความเป็นบิดามารดาเพื่อรวมหรือยกเว้นบิดามารดา ผู้ที่ไม่ใช่บิดามารดา หรือบุคคลที่ไม่ทราบสถานะความเป็นบิดามารดาปัจจุบันในแผนการโฆษณา
 6. คลิกอุปกรณ์เพื่อรวมหรือยกเว้นเดสก์ท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแผนการโฆษณา
 7. เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิกใช้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว