Gumawa ng plano para sa media sa YouTube sa Reach Planner

Kung gusto mong humiling ng access sa Reach Planner para sa iyong Google Ads account, gamitin ang form na ito. Kapag humiling ka ng access, hindi nito ginagarantiyahang mabibigyan ka ng access sa Reach Planner. Kung maaaprubahan, padadalhan ka namin ng email kapag nabigyan ka ng access.

Magagamit mo ang Reach Planner para gumawa, magsuri, at mag-edit ng plano para sa media. Puwede kang bumuo ng sarili mong plano para sa media o puwede mong payagan ang Reach Planner na pumili ng mga format ng ad sa plano para sa media para sa iyo.

Mga Tagubilin

Gumawa ng bagong plano para sa media

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. I-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon] sa kanang sulok sa itaas ng Google Ads.
 3. Sa ilalim ng seksyong “Pagpaplano,” piliin ang Reach Planner.
 4. I-click ang icon na plus para gumawa ng bagong plano para sa media.
 5. Piliin ang Kaalaman o Pagsasaalang-alang bilang layunin ng hula mo. Nagrerekomenda ang mga hula sa “Kaalaman” ng kumbinasyon ng produktong pinapataas ang inaasahan mong abot, at nagrerekomenda ang mga hula sa “Pagsasaalang-alang” ng kumbinasyon ng produktong magpapataas sa iyong mga inaasahang view. Puwede mo pa ring piliin ang sarili mong kumbinasyon ng produkto kapag nag-set up o nag-edit ka ng iyong plano para sa media.
 6. Piliin ang YouTube bilang channel para sa plano para sa media.
 7. Pumili ng mga setting ng iyong plano para sa media:
  • Lokasyon: Piliin kung saan ipapakita ang iyong mga ad sa mga taong nasa (o nagpapakita ng interes sa) isang heograpikong lokasyon. I-click ang mga drop-down na menu na Bansa/Rehiyon at Currency para tukuyin ang bansa/rehiyon at uri ng currency na gusto mong gamitin sa iyong plano para sa media. Bilang default, nakatakda ang plano para sa media sa bansa at currency na nakalista sa iyong Google Ads account.
   • (Opsyonal) I-click ang drop-down na menu na Sub-location para mag-target ng partikular na lungsod, estado, lalawigan, o rehiyon sa metropolitan area. Available lang ang opsyong ito para sa ilang bansa at rehiyon.
  • Demograpiko: Piliin ang Lahat ng tao (para i-target ang lahat ng nasa napiling lokasyon) o Partikular na edad o kasarian (para mag-target ng partikular na sakop na edad o kasarian sa napiling lokasyon).
   Hindi sinusuportahan ng Reach Planner ang pag-target sa mga menor de edad o sa bracket ng edad na 13-17. 18 taong gulang pataas dapat ang lahat ng target na edad.
  • Mga Audience: Piliin ang mga audience na gusto mong pakitaan ng iyong mga ad. Puwede mong i-target ang mga sumusunod na uri ng audience: affinity, mga custom na audience, in-market, at mga pangyayari sa buhay.
  • Mga Petsa: Piliin ang hanay ng petsa para sa iyong plano para sa media. Puwede kang pumili ng hanay ng petsa na 1 hanggang 92 araw.
 8. I-click ang arrow para i-expand ang seksyong “Mga kagustuhan sa ad” at piliin kung paano mo gustong imodelo ng Reach Planner ang iyong plano para sa media:
  • Pumili ng sarili mong kumbinasyon ng produkto: Piliin ang opsyong ito kung gusto mong piliin ang mga format ng ad, opsyon sa pagpepresyo, at badyet para sa iyong plano para sa media. Para magsama ng higit pang format ng ad, i-click ang Magdagdag ng isa pa.
  • Humingi ng tulong sa paghahanap ng tamang kumbinasyon ng produkto: Piliin ang opsyong ito kung gusto mong magrekomenda ang Reach Planner ng mga format ng ad para sa iyong plano para sa media. Pumili ng opsyon sa pagpepresyo, ilagay ang halagang plano mong gastusin o ang target rating point (TRP) na gusto mong makamit, pagkatapos ay piliin ang mga creative na kasama sa iyong campaign.
 9. I-click ang Tingnan ang hula. Gagawa ang Reach Planner ng plano para sa media na may mga format ng ad sa YouTube.
 10. (Opsyonal) Para i-export ang iyong plano para sa media sa isang CSV file bago ka mag-save, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang I-download (.csv). Papanatilihin ng CSV file ang huling na-save na impormasyon at mga detalyadong sukatan para sa iyong plano para sa media.
  • Puwede mo ring i-click ang Gumawa ng kopya para maghambing ng plano para sa media sa isa pang plano para sa media.
  • Para gamitin ang mga chart sa plano para sa media para sa isang presentasyon (o katulad nito), i-screenshot ang mga talahanayan ng plano para sa media gamit ang functionality ng iyong computer para sa pag-screenshot.
 11. Para i-save ang iyong plano para sa media, i-click ang I-save sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay maglagay ng pangalan para sa plano mo. Kapag tapos ka na, i-click ang Mag-save ng kopya.

Pagkatapos i-save ang plano para sa media, puwede mo itong i-access ulit mula sa Reach Planner. Kapag nagbukas ka ng naka-save na plano para sa media, kakailanganin mong i-refresh ang hula para masuri ang curve ng abot, demograpiko, at mga pagtatantya sa impression para sa iba't ibang device (desktop, tablet, mobile, at nakakonektang TV).

Kapag nag-save ka ng kopya ng isang plano para sa media, papanatilihin nito ang lahat ng detalye ng hula para sa plano ng media sa pinili mong hanay ng petsa. Kapag nag-click ka sa isang plano para sa media na natapos na, makikita mo ang dating hula sa plano para sa media. Kapag nag-click ka sa isang plano para sa media na isinasagawa pa, magkakaroon ka ng opsyong i-refresh ang hula ng plano para sa media. Kung magpapasya kang i-refresh ang hula, bubuo ito ng bagong hula sa plano para sa media, at kakailanganin mong i-save ulit ang plano para sa media para mapanatili ang mga detalye ng bagong hula.

Magsuri ng plano para sa media

 1. Buksan ang Reach Planner.
 2. Sa talahanayan, mag-click ng plano para sa media para buksan ito. Pagkatapos mong magbukas ng naka-save na plano para sa media, ipapakita nito ang lahat ng detalye ng hula para sa plano para sa media sa pinili mong hanay ng petsa. Ipapakita rin nito ang petsa kung kailan na-save ang hula.
  • Kapag nagbukas ka ng plano para sa media na natapos na, makikita mo ang dating hula sa plano para sa media.
  • Kapag nagbukas ka ng plano para sa media na isinasagawa pa, magkakaroon ka ng opsyong i-edit ang plano.
 3. Suriin ang mga detalye at sukatan ng plano para sa media (gaya ng nasa target na abot at CPM). Matuto pa tungkol sa mga sukatan sa Reach Planner
 4. (Opsyonal) Para i-export ang iyong plano para sa media sa isang CSV file, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay i-click ang I-download (.csv). Papanatilihin ng CSV file ang huling na-save na impormasyon at mga detalyadong sukatan para sa iyong plano para sa media.
  • Puwede mo ring i-click ang Gumawa ng kopya para maghambing ng plano para sa media sa isa pang plano para sa media.
  • Para gamitin ang mga chart sa plano para sa media para sa isang presentasyon (o katulad nito), i-screenshot ang mga talahanayan ng plano para sa media gamit ang functionality ng iyong computer para sa pag-screenshot.

Mag-edit ng plano para sa media

 1. Buksan ang Reach Planner.
 2. Sa talahanayan, mag-click ng plano para sa media para buksan ito. Kung isinasagawa pa ang plano para sa media, puwede mo itong i-edit.
 3. I-click ang I-refresh ang hula para i-update ang hula ng plano para sa media nang may mga kaparehong setting. Kung magpapasya kang i-refresh ang hula, bubuo ito ng bagong hula sa plano para sa media, at kakailanganin mong i-save ulit ang plano para sa media para mapanatili ang bagong hula.
 4. (Opsyonal) Mag-navigate papunta sa talahanayan sa ibaba ng curve ng abot, pagkatapos ay i-click ang button na plus  para magdagdag ng bagong format ng ad sa plano para sa media.
 5. I-click ang button na I-edit sa tabi ng isang format ng ad sa YouTube sa iyong plano para sa media.
  • Mga pangkalahatang setting: I-update ang badyet, target na CPM, at network ng plano para sa media.
  • Pagpepresyo: Piliin ang Auction, Instant Reserve, o Card ng rate (nakadepende ang availability sa uri ng iyong campaign).
  • Lokasyon at demograpiko: Gumawa ng mga pagbabago sa lokasyon at demograpiko ng plano para sa media. Dapat mo lang itong gawin kung gusto mong i-override ang mga kasalukuyang setting ng plano para sa media para sa format ng ad.
  • Mga petsa at cap ng dalas: Gumawa ng mga pagbabago sa mga petsa at demograpiko ng plano para sa media. Dapat mo lang itong gawin kung gusto mong i-override ang mga kasalukuyang setting ng plano para sa media para sa format ng ad.
  • Mga Audience: Magdagdag ng mga affinity at in-market audience sa plano para sa media. Dapat mo lang itong gawin kung gusto mong i-override ang mga kasalukuyang setting ng plano para sa media para sa format ng ad.
  • Mga Lineup: Gumamit ng mga pre-built na segment na tumutulong sa iyo na maabot ang audience mo gamit ang content na pinakanauugnay sa lokal. Puwedeng kasama sa mga lineup ang mga seasonal na event, paglalakbay, sports, media at entertainment, pagpapaganda at fashion, mga video game, at higit pa.
  • Parental Status: Isama o ibukod sa plano para sa media ang mga magulang, hindi magulang, o mga taong hindi alam ang kasalukuyang parental status.
  • Mga Device: Isama o ibukod sa iyong plano para sa media ang mga desktop, tablet, mobile, o nakakonektang TV device.
  • Mga setting ng pagbubukod ng content: Suriin ang anumang pagbubukod ng content sa antas ng account sa iyong hula.
 6. Kapag tapos ka nang gumawa ng mga pagbabago, i-click ang Ilapat para bumuo ng bagong hula sa plano para sa media.
 7. Para i-save ang iyong plano para sa media, i-click ang I-save, pagkatapos ay maglagay ng pangalan para sa plano mo. Kapag tapos ka na, i-click ang Mag-save ng kopya.
 8. Para i-download, i-delete, o gawan ng kopya ang iyong plano para sa media, i-click ang icon ng Higit pang opsyon sa kanang sulok sa itaas ng Reach Planner, pagkatapos ay pumili ng opsyon sa menu.

Magdagdag ng pagpepresyo ng Instant Reserve sa isang plano para sa media

Kasalukuyang hindi available sa lahat ng advertiser ang Instant Reserve. Kung gusto mong gumamit ng Instant Reserve, makipag-ugnayan sa iyong sales representative sa Google.
 1. Buksan ang Reach Planner.
 2. Sa talahanayan, pumili ng plano para sa media para buksan ito. Kung isinasagawa pa ang plano para sa media, puwede mo itong i-edit.
 3. Mag-navigate papunta sa talahanayan ng mga setting ng campaign sa ibaba ng curve ng abot, pagkatapos ay i-click ang button na I-edit sa tabi ng isang format ng ad sa YouTube.
  • Sa talahanayan sa ibaba ng curve ng abot, magagawa mo ring mag-hover sa iyong “Mga opsyon sa pagpepresyo” at piliin ang icon na lapis Mag-edit ng setting, icon na lapis.
 4. Sa drop-down na menu na “Pagpepresyo,” piliin ang Instant Reserve para bumili ng naka-target na bilang ng mga impression kapalit ng nakatakdang CPM.
 5. I-click ang Ilapat.
  Hindi sinusuportahan ng Reach Planner ang ilang partikular na opsyon sa pag-target at pagbubukod na available para sa Instant Reserve. Matuto pa tungkol sa Instant Reserve.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false