Vytvoření, kontrola a úpravy mediálního plánu v novém Plánovači zásahu

Plánovač zásahu slouží k vytváření, kontrole a úpravám mediálního plánu. Můžete si vytvořit vlastní mediální plán, případně ponechat výběr formátů reklam v mediálním plánu na Plánovači zásahu.

Poznámka: Chcete-li používat Plánovač zásahu ve všech účtech zařazených pod účet správce Google Ads (MCC), obraťte se na svého zástupce pro účet Google.

Pokyny

Vytvoření nového mediálního plánu

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu účtu Google Ads klikněte na ikonu klíče .
 3. Vyberte Plánovač zásahu.
 4. Vyberte nastavení mediálního plánu:
  • Lokalita: Určete, v jaké zeměpisné oblasti se mají nacházet (nebo o jakou oblast se mají zajímat) lidé, kterým se budou reklamy zobrazovat. Kliknutím na rozbalovací nabídky Země/RegionMěna vyberte zemi či region a měnu, které chcete v mediálním plánu používat. Ve výchozím nastavení jsou v mediálním plánu použity země a měna uvedené ve vašem účtu Google Ads.
   • (Nepovinné) Kliknutím na rozbalovací nabídku Upřesnění lokality vyberte konkrétní město, stát, provincii nebo metropolitní oblast. Tato možnost je dostupná pouze v některých zemích a regionech.
  • Demografické údaje: Vyberte možnost Všichni lidé, pokud chcete cílit na všechny osoby ve zvolené lokalitě, nebo možnost Konkrétní věk a pohlaví, pokud chcete v rámci dané lokality cílit jen na vybranou věkovou skupinu nebo pohlaví.

   Poznámka: Plánovač zásahu nepodporuje cílení na nezletilé ani na věkovou skupinu 13–17 let. Podle věku lze cílit pouze na osoby starší 18 let.
  • Publika Google: Vyberte publika, kterým chcete reklamy zobrazovat. Můžete cílit na tyto druhy publik: podle zájmů, vlastní podle zájmů, vlastní podle nákupního záměru, s pravděpodobným zájmem o koupi a podle životních událostí.
  • Data: Vyberte pro svůj mediální plán období. Může trvat 1 až 90 dní.
 5. Kliknutím na šipku rozbalte část Nastavení reklam a vyberte, jak má Plánovač zásahu váš mediální plán modelovat:
  • Vyberte si vlastní kombinaci služeb: Tuto možnost zvolte, pokud chcete formáty reklam pro tento mediální plán vybrat sami. Klikněte na rozbalovací nabídku, vyberte formát reklamy a zadejte rozpočet. Pokud do mediálního plánu chcete přidat další formáty reklamy, klikněte na možnost Přidat další.
  • Získejte pomoc při hledání optimální kombinace služeb: Tuto možnost zvolte, pokud chcete, aby vám formáty reklam pro tento mediální plán doporučil Plánovač zásahu. Zadejte částku, kterou plánujete utratit, vyberte svůj typ kreativ (6 s, 15/20 s nepřeskočitelná, 15/20 s přeskočitelná nebo >30 s) a požadovaný druh umístění (Všechna umístění nebo Pouze sestavy YouTube Select).
 6. Klikněte na Zobrazit prognózu.

Kontrola mediálního plánu

 1. Chcete-li se podívat na podrobnosti o mediálním plánu, klikněte v Plánovači zásahu na kartu nad tímto plánem.
  • Zásah: Kliknutím na křivku zásahu v mediálním plánu zobrazíte očekávaný zásah a rozpočet, který bude k jeho dosažení potřeba.
  • Demografické údaje: Umístěním ukazatele nad sloupcové grafy zobrazíte rozdělení jednotlivých věkových skupin v mediálním plánu podle pohlaví.
  • Zařízení: Umístěním kurzoru nad výsečový graf zobrazíte očekávaný počet zobrazení, která v rámci tohoto mediálního plánu získáte na jednotlivých zařízeních (počítače, tablety, mobily a televize připojené k internetu).
 2. Kliknutím na rozbalovací nabídky nad mediálním plánem můžete změnit níže uvedená nastavení:
  • Zásah v cílové skupině: Nastavte přehledy a křivku zásahu tak, aby zachycovaly lidi, kteří viděli alespoň daný počet zobrazení některé z vašich reklam (od 1+ do 10+).
  • CPM: Vyberte si mezi cenou Celková CPM (cena za tisíc zobrazení v rámci celkového zásahu vašeho plánu) a CPM u cílové demografické skupiny (cena za tisíc zobrazení pro zobrazení v rámci demografické skupiny vašeho plánu).
  • Populace: Vyberte si z možností Populace pro sčítání lidu, Populace pro digitální média, Populace pro TV, a Populace pro YouTube.

Změny formátu reklamy v mediálním plánu

 1. V Plánovači zásahu se podívejte do tabulky pod křivkou zásahu a klikněte na ikonu tužky Click the pencil icon to edit. vedle některého z formátů reklamy v mediálním plánu.
 2. Chcete-li změnit rozpočet, síť, omezení frekvence nebo cílovou CPM formátu reklamy, klikněte na Obecná nastavení.
 3. Chcete-li změnit lokalitu, demografické údaje nebo data formátu reklamy, klikněte na Místo, demografické údaje a data. Udělejte to však pouze v případě, že chcete přepsat aktuální nastavení mediálního plánu pro tento formát reklamy.
 4. Chcete-li změnit aktuální cílení mediálního plánu na publikum, klikněte na Publika Google. Udělejte to však pouze v případě, že chcete přepsat aktuální nastavení mediálního plánu pro tento formát reklamy.
 5. Chcete-li do mediálního plánu zahrnout nebo z něj vyloučit rodiče, bezdětné nebo osoby, jejichž stav rodičovství není znám, klikněte na Rodičovství.
 6. Chcete-li do mediálního plánu zahrnout nebo z něj vyloučit počítače, tablety, mobily nebo televizní zařízení připojená k internetu, klikněte na Zařízení.
 7. Po kliknutí na Nastavení vyloučení obsahu můžete v prognóze zkontrolovat vyloučení obsahu na úrovni účtu.
 8. Po dokončení změn klikněte na Použít.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory