Giới thiệu về bản đồ tài khoản

Nếu có tài khoản người quản lý có nhiều tài khoản phụ (bao gồm tài khoản khách hàng và/hoặc tài khoản người quản lý phụ khác), bạn có thể sử dụng bản đồ tài khoản để biểu diễn cấu trúc các tài khoản phụ này dưới dạng hình ảnh. Sơ đồ tài khoản cung cấp cho bạn tổng quan chung về hiệu quả hoạt động và thông tin thiết lập tài khoản cho tất cả các tài khoản phụ khác nhau trong tài khoản người quản lý của bạn. Sử dụng bản đồ tài khoản, bạn có thể xem các chỉ số hiệu quả hoạt động cấp tài khoản, chẳng hạn như số lượt nhấp, số lượt hiển thị, chi phí và số lượt chuyển đổi, cũng như các tính năng khác nhau mà các tài khoản phụ của bạn sử dụng (ví dụ: tính năng tiếp thị lại) trong một chế độ xem duy nhất. 

Trước khi bắt đầu

Tất cả các tài khoản người quản lý có thể xem bản đồ tài khoản và xem cấu trúc của các tài khoản phụ.

Lưu ý: Nếu đăng nhập vào tài khoản người quản lý cấp cao nhất, bạn sẽ có thể thấy toàn bộ hệ thống phân cấp tài khoản, nhưng nếu truy cập vào tài khoản người quản lý phụ thì bạn chỉ có thể xem các tài khoản ngay bên dưới và tài khoản cấp cao hơn (các tài khoản ở nhánh khác sẽ không hiển thị). Bạn sẽ không thể xem hệ thống phân cấp tài khoản phía trên tài khoản người quản lý mà bạn đã đăng nhập, vì vậy nếu bị giới hạn trong tài khoản người quản lý phụ, bạn sẽ không thấy được các nhánh khác của hệ thống phân cấp có thể có trong tài khoản người quản lý cấp cao nhất.

Xem bản đồ tài khoản

Bạn có thể truy cập bản đồ tài khoản theo một trong hai cách. Nếu sử dụng Tùy chọn 1, bạn sẽ tự động thấy hệ thống phân cấp đầy đủ bên dưới tài khoản người quản lý của mình, bao gồm tất cả các tài khoản khách hàng và người quản lý phụ. Nếu sử dụng Tùy chọn 2, bạn sẽ thấy chế độ xem chi tiết từ tài khoản người quản lý của mình đến tài khoản người quản lý phụ hoặc tài khoản khách hàng và bạn có thể mở rộng chế độ xem bằng cách nhấp vào bong bóng bên trái hệ thống phân cấp tài khoản. 

Tùy chọn 1: Truy cập bản đồ tài khoản thông qua trình đơn Công cụ và cài đặt

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ.
  3. Nhấp vào Bản đồ tài khoản.

Tùy chọn 2: Truy cập bản đồ tài khoản thông qua trang Tài khoản

  1. Đăng nhập vào tài khoản người quản lý Google Ads.
  2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt, sau đó nhấp vào Tùy chọn cài đặt tài khoản phụ.
  3. Từ danh sách các tài khoản bên dưới, hãy nhấp vào biểu tượng cây  bên cạnh bất kỳ tài khoản nào.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73067
false
false