Par konta karti

Ja jums ir pārziņa konts ar vairākiem apakškontiem (tostarp klientu kontiem un/vai citiem apakšpārziņu kontiem), šo apakškontu struktūras vizualizēšanai varat izmantot konta karti. Konta kartē ir ietverts vispārīgs kopsavilkums par konta veiktspēju un jūsu pārziņa kontā ietilpstošo dažādo apakškontu iestatījumiem. Izmantojot konta karti, vienā skatījumā var redzēt konta līmeņa veiktspējas rādītājus, piemēram, klikšķu skaitu, seansus, izmaksas un reklāmguvumus, kā arī dažādas funkcijas, kuras tiek izmantotas jūsu apakškontos (piemēram, atkārtoto mārketingu). 

Pirms darba sākšanas

Visos pārziņa kontos var skatīt konta karti un to pārziņā esošo dažādu kontu struktūru. 

Svarīga informācija: ja piesakāties ar augstākā līmeņa pārziņa kontu, varat skatīt visu konta hierarhiju, taču, ja piesakāties ar apakšpārziņa kontu, varat skatīt kontus līdz tiešā pārziņa ķēdei (līdzīgie konti netiks rādīti). Jūs nevarat skatīt konta hierarhiju augstāk par tā pārziņa kontu, kurā esat pieteicies, līdz ar to, ja piesakāties apakšpārziņa kontā, citi šīs hierarhijas atzari, kas, iespējams, ietilpst augstākā līmeņa pārziņa kontā, nav redzami.

Konta kartes skatīšana

Konta kartei var piekļūt divējādi. Izmantojot 1. iespēju, var automātiski skatīt pilnu hierarhiju, kas atrodas zemāk par jūsu pārziņa kontu, tostarp visus apakšpārziņu un klientu kontus. Izmantojot 2. iespēju, ir redzams lejupizpētes skatījums no pārziņa konta līdz apakšpārziņu un klientu kontiem, kā arī skatījumu var izvērst, konta hierarhijas kreisajā pusē noklikšķinot uz burbuļa. 

1. iespēja. Piekļūstiet konta kartei, izmantojot izvēlni “Rīki un iestatījumi”

  1. Piesakieties Google Ads pārziņa kontā.
  2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas .
  3. Noklikšķiniet uz vienuma Konta karte.

2. iespēja. Piekļūstiet konta kartei, izmantojot lapu “Konti”

  1. Piesakieties Google Ads pārziņa kontā.
  2. Kreisajā pusē esošajā lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam — uz Apakškontu iestatījumi.
  3. Tālāk redzamajā kontu sarakstā noklikšķiniet uz koka ikonas  blakus jebkuram kontam.

 

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.