Om anonymous.google i plasseringsrapporter

I denne artikkelen finner du informasjon om anonyme plasseringer.

Anonyme nettadresser avvikles for Google Displaynettverk for å overholde Ads.txt-kravene. Fra nå av blir resultatene som omtales i denne artikkelen, utdaterte. Finn ut mer om avviklingen.

Etter at vi har avviklet anonym plasseringsmålretting og rapportering, skal ingen annonsører se plasseringer merket som «anonymous.google» i resultatene. Enkelte publisister velger å tilby plasseringer anonymt og oppgir ikke navnene på nettstedene sine til annonsører. Selv om publisisten og nettstedet forblir anonyme, har du fortsatt tilgang til rapporteringsstatistikk fra annonseplasseringen.

Hvis du velger å plassere annonsene dine i beholdningene til anonyme publisister, bekrefter du at eventuelle bilde- og omdømmestandarder du måtte ha for publisister, er i tråd med Googles retningslinjer for publisister.

Hvis publisistene bryter med disse Google-retningslinjene, har Google rett til å iverksette tiltak mot de aktuelle publisistene, inkludert, uten begrensning, å fjerne dem fra Googles tjenester.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt