O oznaci anonymous.google u izvješću o položaju

Ovo je članak o anonimnim položajima.

Anonimizirani URL-ovi obustavljaju se za Google prikazivačku mrežu radi usklađivanja sa zahtjevima za Ads.txt. Rezultati o kojima se raspravlja u ovom članku više se neće koristiti. Saznajte više o obustavi.

Nakon što obustavimo ciljanje anonimnih položaja i izvješćivanje o njima, nijedan oglašivač ne bi trebao vidjeti položaje s oznakom "anonymous.google" u rezultatima. Neki izdavači nude položaje anonimno i ne otkrivaju oglašivačima nazive svojih web-lokacija. Iako izdavač i web-lokacija ostaju anonimni, i dalje ćete moći pristupiti statistici izvješća o položaju oglasa.

Ako postavite svoje oglase na oglasni prostor anonimnih izdavača, prihvaćate da su standardi za slike i ugled koje možda imate za te izdavače dovoljno regulirani pravilima koja Google postavlja za izdavače.

Ako izdavači krše ta Googleova pravila, Google ima pravo poduzeti mjere protiv tih izdavača, uključujući, bez ograničenja, uklanjanje tih izdavača s Googleovih usluga.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem