Vytvorenie sezónnej úpravy

Sezónne úpravy predstavujú pokročilý nástroj, pomocou ktorého možno inteligentným ponukám poskytnúť informácie o očakávaných zmenách konverzných pomerov pri budúcich udalostiach, ako sú promá či výpredaje.

Sezónne úpravy sú momentálne k dispozícii pre kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaign), nákupné kampane (ang. shopping campaign) a obsahové kampane (ang. display campaign) používajúce stratégie ponúk typu cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (ang. target return on advertising spend) a cieľová cena za akciu (ang. target cost per action), ako aj pre inteligentné nákupné a maximálne výkonné kampane, ktoré používajú všetky stratégie ponúk.

Poznámka: Sezónne udalosti už spravujú inteligentné ponuky, takže sezónne úpravy používajte iba v prípade, že očakávate výrazné zmeny konverzných pomerov. Sezónne úpravy sú ideálne pre krátke udalosti od 1 do 7 dní. Ak ich použijete na dlhšie obdobia (viac než 14 dní naraz), nemusia mať také dobré výsledky. Sezónne úpravy sú momentálne k dispozícii pre kampane vo vyhľadávaní, nákupné, obsahové a maximálne výkonné kampane.

Pokyny

Sezónna úprava jedného klientskeho účtu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Vpravo hore kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Zdieľaná knižnica v rozbaľovacej ponuke vyberte Stratégie ponúk.
 4. V ponuke stránok vľavo vyberte Rozšírené ovládacie prvky.
 5. Hore vyberte Sezónne úpravy.
 6. Ak chcete vytvoriť novú sezónnu úpravu, kliknite na modré tlačidlo plus .
 7. Úpravu pomenujte, pridajte jej opis, vyplňte dátumy začiatku a ukončenia udalosti a vyberte rozsah a zariadenia.
 8. Upravte konverzný pomer tak, aby zodpovedal vašej odhadovanej zmene konverzného pomeru.
 9. Kliknite na Uložiť.
Poznámka: Sezónne úpravy môžu zmeniť výkonnosť vašich stratégií ponúk. Pred vytvorením úpravy sa uistite, že informácie sú správne.

10. Kliknite na Vytvoriť sezónnu úpravu.

Poznámka: Ak sa rozhodnete do sezónnej udalosti zahrnúť konkrétne kampane, môžete s udalosťou uložiť maximálne 2 000 kampaní. Ak chcete zahrnúť viac kampaní, môžete vytvoriť ďalšiu udalosť alebo použiť výber typu kampane, ako sú kampane vo vyhľadávaní.

Sezónna úprava viacerých klientskych účtov z účtu správcu

 1. Prihláste sa do účtu správcu Google Ads.
 2. Vpravo hore kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Zdieľaná knižnica v rozbaľovacej ponuke vyberte Stratégie ponúk.
 4. V ponuke stránok vľavo vyberte Rozšírené ovládacie prvky.
 5. Hore vyberte Sezónne úpravy.
 6. Ak chcete vytvoriť novú sezónnu úpravu, kliknite na modré tlačidlo plus .
 7. Zadajte názov a opis úpravy. Vyplňte dátumy začatia a ukončenia udalosti a potom vyberte rozsah a zariadenia. Pri výbere rozsahu vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Všetky účty, ktoré sú momentálne prepojené s týmto správcom
  • Konkrétne účty
  • Konkrétne kampane (v sekcii výberu kampaní sa vo výbere zobrazí názov účtu)

V tabuľke prehľadu sa v stĺpci Rozsah zobrazí počet ovplyvnených kampaní s odkazom na ne.

Poznámka: V prípade možnosti Všetky účty, ktoré sú momentálne prepojené s týmto správcom sa sezónne úpravy vzťahujú na aktuálne prepojené klientske účty. Nové klientske účty pridané po použití sezónnej úpravy úpravu nezdedia automaticky. Existujúce klientske účty, ktoré opustia účet správcu, budú udalosť zobrazovať naďalej.
 1. Upravte konverzný pomer tak, aby zodpovedal vašej odhadovanej zmene konverzného pomeru.
 2. Kliknite na Uložiť.
 3. Kliknite na Vytvoriť sezónnu úpravu.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
73067
false
false
false