Tworzenie korekty sezonowej

Korekty sezonowe to zaawansowane narzędzie, za którego pomocą możesz przekazywać do inteligentnego określania stawek informacje o spodziewanych zmianach we współczynnikach konwersji wynikających z przyszłych wydarzeń, np. promocji lub wyprzedaży.

Korekty sezonowe są obecnie dostępne w kampaniach w sieciach wyszukiwania i reklamowej oraz w standardowych kampaniach produktowych, które korzystają ze strategii ustalania stawek Docelowy ROAS i Docelowy CPA, a także w inteligentnych kampaniach produktowych, kampaniach Performance Max i kampaniach promujących aplikacje (w wersji beta), które korzystają z dowolnych strategii ustalania stawek.

Uwaga: inteligentne określanie stawek zarządza już wydarzeniami sezonowymi, więc używaj korekt sezonowych tylko wtedy, gdy oczekujesz poważnych zmian współczynników konwersji. Korekty sezonowe idealnie nadają się do krótkotrwałych wydarzeń (1–7 dni). Mogą się nie sprawdzić, jeśli będziesz ich używać przez dłuższy czas (jednorazowo przez ponad 14 dni).

 


Instrukcje

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Korekta sezonowa na pojedynczym koncie klienta

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W menu sekcji kliknij Budżety i określanie stawek.
 3. Kliknij Korekty.
 4. U góry kliknij opcję Sezonowe.
 5. Aby utworzyć nową korektę sezonową, kliknij niebieski przycisk plusa .
 6. W sekcji „Typ korekty” kliknij Współczynnik konwersji.
 7. Nadaj korekcie nazwę i opcjonalnie dodaj opis. Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
 8. W sekcji „Zakres” wybierz typy kampanii lub konkretne kampanie.
  • Uwaga: w przypadku kampanii promujących aplikacje nie można wybrać urządzeń.
 9. W sekcji „Dostosowanie współczynnika konwersji” dostosuj współczynnik konwersji tak, aby odzwierciedlał szacowany współczynnik konwersji.
  • Jeśli na przykład spodziewasz się wzrostu współczynnika konwersji w ciągu 3-dniowej wyprzedaży o 50%, dodaj dostosowanie współczynnika konwersji wynoszące maksymalnie +50%. To dostosowanie pomoże Ci optymalizować stawki.
 10. Kliknij Zapisz.
 11. Kliknij Utwórz korektę sezonową.

Pamiętaj, że korekty sezonowe mogą wpływać na skuteczność Twoich strategii ustalania stawek. Zanim utworzysz korektę, sprawdź, czy wpisane informacje są prawidłowe.

W wydarzeniu sezonowym możesz zapisać maksymalnie 2000 konkretnych kampanii. Aby uwzględnić więcej kampanii, możesz utworzyć nowe wydarzenie lub skorzystać z wyboru typu kampanii, np. kampanii w sieci wyszukiwania.

 


Korekta sezonowa na wielu kontach klientów z poziomu konta menedżera

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Tools Icon.
 2. W menu sekcji kliknij Budżety i określanie stawek.
 3. Kliknij Korekty.
 4. U góry kliknij opcję Sezonowe.
 5. Aby utworzyć nową korektę sezonową, kliknij niebieski przycisk plusa .
 6. W sekcji „Typ korekty” kliknij Współczynnik konwersji.
 7. Nadaj korekcie nazwę i opcjonalnie dodaj opis. Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
 8. W sekcji „Zakres” wybierz 1 z tych opcji:
 • typ kampanii na wszystkich kontach obecnie połączonych z tym menedżerem,
 • konkretne kampanie (w sekcji „Wybierz kampanie” wyświetli się w selektorze nazwa konta).

W tabeli raportowania w kolumnie „Zakres” zobaczysz liczbę kampanii, do których będzie stosowana ta korekta, oraz linki do nich.

 • Uwaga: w przypadku kampanii promujących aplikacje nie można wybrać urządzeń.
 1. Dostosuj współczynnik konwersji tak, aby odzwierciedlał szacowany współczynnik konwersji.
  • Jeśli na przykład spodziewasz się wzrostu współczynnika konwersji w ciągu 3-dniowej wyprzedaży o 50%, dodaj dostosowanie współczynnika konwersji wynoszące maksymalnie +50%. To dostosowanie pomoże Ci optymalizować stawki.
 2. Kliknij Zapisz.
 3. Kliknij Utwórz korektę sezonową.
Uwaga: w przypadku opcji „Wszystkie konta połączone obecnie z tym menedżerem” korekty sezonowe mają zastosowanie tylko do połączonych obecnie kont klientów. Nowe konta klientów dodane po zastosowaniu korekty sezonowej nie będą automatycznie dziedziczyć korekty. Na kontach klientów, które zostały odłączone od konta menedżera, nadal będzie wyświetlane wydarzenie.

 


Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne