Tworzenie korekty sezonowej

Korekty sezonowe to zaawansowane narzędzie, za którego pomocą możesz przekazywać do inteligentnego określania stawek informacje o spodziewanych zmianach we współczynnikach konwersji wynikających z przyszłych wydarzeń, np. promocji lub wyprzedaży.

Korekty sezonowe są obecnie dostępne w kampaniach w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej oraz w kampaniach produktowych, a na dodatek są zgodne tylko ze strategiami ustalania stawek Docelowy ROASDocelowy CPA oraz z inteligentnymi kampaniami produktowymi.

Uwaga: korekt sezonowych używaj tylko wtedy, gdy oczekujesz poważnych zmian współczynników konwersji, ponieważ inteligentne określanie stawek zarządza już wydarzeniami sezonowymi. Korekty sezonowe idealnie nadają się do krótkotrwałych wydarzeń (1–7 dni). Mogą się nie sprawdzić, jeśli będziesz ich używać przez dłuższy czas (jednorazowo przez ponad 14 dni). Korekty sezonowe są obecnie dostępne tylko w kampaniach w sieci wyszukiwania, kampaniach w sieci reklamowej i kampaniach produktowych.

Instrukcje

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia .
  3. W sekcji „Zasoby wspólne” w menu kliknij Strategie ustalania stawek.
  4. W menu po lewej stronie kliknij Zaawansowane funkcje.
  5. U góry kliknij Korekty sezonowe.
  6. Aby utworzyć nową korektę sezonową, kliknij niebieski symbol plusa plus.
  7. Dodaj nazwę i opis, podaj daty rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia oraz wybierz zakres i urządzenia.
  8. Dostosuj współczynnik konwersji tak, aby odzwierciedlał oczekiwaną zmianę.
  9. Kliknij Zapisz.
  10. Korekty sezonowe mogą wpływać na skuteczność Twoich strategii ustalania stawek. Zanim utworzysz korektę, sprawdź, czy wpisane informacje są prawidłowe. Kliknij Utwórz dostosowanie według sezonowości.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem