Създаване на сезонна корекция

Сезонните корекции са разширен инструмент, който може да се използва за подаване на информация към „Интелигентно офериране“ относно очаквани промени в процентите на реализация за бъдещи събития, като например промоции или разпродажби.

Сезонните корекции понастоящем са налице за кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и в дисплейната мрежа и са съвместими само със стратегии за офериране за целева ROAS и целева CPA, както и за интелигентни кампании за Пазаруване.

Забележка: Използвайте сезонни корекции само ако очаквате големи промени в процентите на реализация, тъй като Интелигентно офериране поначало взема под внимание сезонните събития. Сезонните корекции са идеални за кратки събития от 1 до 7 дни. Може да не работят достатъчно добре, ако ги използвате за продължителни периоди (повече от 14 последователни дни). Сезонните корекции понастоящем са налице за кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и в дисплейната мрежа.

Инструкции

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти .
  3. От падащото меню изберете Стратегии за офериране под „Споделена библиотека“.
  4. В лявото странично меню изберете Разширени контроли.
  5. Изберете опцията Сезонни корекции в горната част.
  6. За да създадете нова сезонна корекция, кликнете върху синия знак плюс plus.
  7. Задайте име и описание на корекцията, попълнете началната и крайната дата на събитието и изберете обхват и устройства.
  8. Коригирайте процента си на реализация, така че да отразява прогнозната промяна.
  9. Кликнете върху Запазване.
  10. Сезонните корекции може да променят ефективността на стратегиите Ви за офериране. Преди да създадете корекция, проверете дали информацията е вярна. Кликнете върху Създаване на сезонна корекция.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си