Biến thể gần giống của từ khóa: Định nghĩa

Các biến thể gần giống cho phép từ khoá khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự, nhưng không giống hệt với từ khoá được nhắm mục tiêu. Các biến thể gần giống sẽ giúp bạn kết nối với những người đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn (dù cách thức tìm kiếm của họ có hơi khác nhau), và bạn không cần phải tạo các danh sách từ khoá đầy đủ để tiếp cận những khách hàng này.

Theo mặc định, tất cả các kiểu khớp từ khoá đều đủ điều kiện để so khớp với các biến thể gần giống. Bạn không thể chọn không sử dụng biến thể gần giống. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn so khớp từ khoá

Đối với từ khoá khớp chính xác, các biến thể gần giống cũng có thể bao gồm:

Biến thể gần giống

Nội dung mô tả

Các ngôn ngữ hiện đang áp dụng

Các từ có cú pháp liên quan chặt chẽ

Các từ này có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít hoặc số nhiều, từ có chung gốc (ví dụ: sàn và làm sàn), chữ viết tắt hoặc dấu.

Tất cả ngôn ngữ

Cụm từ có thứ tự khác nhau nhưng có cùng nghĩa

Ví dụ: [nam giày] và [giày nam].

Thêm hoặc xóa từ chức năng

Từ chức năng là các giới từ (như ở hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của lượt tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.

Từ ngụ ý

Ví dụ: nếu từ khóa khớp chính xác là [tai nghe daydream vr], thì quảng cáo của bạn cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “tai nghe daydream” vì "vr" đã được ngụ ý.

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Lan, tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Trung (Giản thể), tiếng Hà Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Phần Lan, tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, tiếng Thụy Điển, tiếng Indonesia, tiếng Hàn, tiếng Đan Mạch, tiếng Thái và tiếng Việt

Từ đồng nghĩa và từ diễn giải

Ví dụ: nếu từ khóa khớp chính xác của bạn là [áo tắm], thì quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm "đồ bơi".

Cùng mục đích tìm kiếm

Ví dụ: nếu từ khoá khớp chính xác của bạn là [hình ảnh miễn phí bản quyền], thì quảng cáo cũng có thể xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm "hình ảnh được miễn phí bản quyền".

Các biến thể gần giống của kiểu khớp cụm từ cũng có thể bao gồm:

Biến thể gần giống

Nội dung mô tả

Các ngôn ngữ hiện đang áp dụng

Các từ có cú pháp liên quan chặt chẽ

Các từ này có thể bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít hoặc số nhiều, từ có chung gốc (ví dụ: sàn và làm sàn), chữ viết tắt hoặc dấu.

Tất cả ngôn ngữ

Cụm từ có thứ tự khác nhau nhưng có cùng nghĩa

Ví dụ: cụm từ khoá "giày đỏ" có thể kích hoạt quảng cáo xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm "giày chạy bộ màu đỏ".

Tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Nga

Thêm hoặc xoá từ chức năng

Từ chức năng là giới từ (như “ở” hoặc “đến”), liên từ (như “và” hoặc “nhưng”), mạo từ (như “cái” hoặc “chiếc”) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của lượt tìm kiếm. Ví dụ: từ khóa so khớp cụm từ “mũ cho mùa đông” có thể khớp với cụm từ tìm kiếm “mũ mùa đông đang giảm giá”, trong đó từ chức năng “cho” được loại bỏ).

Từ ngụ ý

Ví dụ: nếu từ khóa so khớp của bạn là “tai nghe daydream vr”, thì quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “bán tai nghe daydream” vì “vr” đã được ngụ ý.

Từ đồng nghĩa và từ diễn giải

Ví dụ: nếu từ khoá của bạn là +bộ +đồ +tắm, thì quảng cáo cũng có thể xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm "đồ bơi màu đỏ".

Mục đích tìm kiếm tương tự

Ví dụ: nếu từ khoá khớp cụm từ là "hình ảnh miễn phí bản quyền", thì quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện cho cụm từ tìm kiếm "hình ảnh miễn phí bản quyền về bóng chày".

Lưu ý: Ngôn ngữ sẽ được xác định theo ngôn ngữ của cụm từ tìm kiếm của người dùng. Ví dụ: nếu người dùng sử dụng cụm từ tìm kiếm bằng tiếng Đức, thì hệ thống sẽ phát hiện ngôn ngữ là tiếng Đức (ngay cả khi người dùng đang tìm kiếm ở Tây Ban Nha).

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính