Biến thể gần giống của từ khóa: Định nghĩa

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa đối sánh với nội dung tìm kiếm tương tự, nhưng không giống hệt với từ khóa mục tiêu. Các biến thể gần giống sẽ giúp bạn kết nối với những người đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn, dù những cách họ tìm kiếm có đôi chút khác nhau, đồng thời bạn không cần phải xây dựng một danh sách từ khóa đầy đủ để tiếp cận những khách hàng này.

Tất cả các từ khóa công cụ sửa đổi đối sánh chính xác, đối sánh cụm từ và đối sánh rộng đều đủ điều kiện để đối sánh với biến thể gần giống.

Các biến thể gần giống trong tất cả các loại đối sánh có thể bao gồm:

  • Lỗi chính tả
  • Các dạng số ít hoặc số nhiều
  • Từ có chung gốc (ví dụ: sàn và sàn nhà)
  • Từ viết tắt
  • Dấu trọng âm

Đối với từ khóa đối sánh chính xác, biến thể gần giống cũng có thể bao gồm:

  • Cụm từ có thứ tự khác nhau nhưng có cùng nghĩa (ví dụ: [nam giới giày] và [giày nam giới])
  • Bổ sung hoặc loại bỏ các từ chức năng. Từ chức năng là các giới từ (như ở hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của nội dung tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần giống của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.
Trong các phiên bản Google Ads tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nga, các biến thể gần giống cũng có thể bao gồm:
  • Từ ngụ ý (ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [tai nghe daydream vr], quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “tai nghe daydream” vì “vr” đã được ngụ ý)
  • Từ đồng nghĩa và diễn giải (ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [đồ tắm], quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “đồ bơi”)
  • Mục đích tìm kiếm giống nhau (ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [hình ảnh miễn phí tiền bản quyền], quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “hình ảnh bản quyền miễn phí”)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?