Biến thể gần giống của từ khóa: Định nghĩa

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa đối sánh với nội dung tìm kiếm tương tự, nhưng không giống hệt với từ khóa mục tiêu. Các biến thể gần giống sẽ giúp bạn kết nối với những người đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn, dù những cách họ tìm kiếm có đôi chút khác nhau, đồng thời bạn không cần phải xây dựng một danh sách từ khóa đầy đủ để tiếp cận những khách hàng này.

Tất cả các loại đối sánh từ khóa đều đủ điều kiện để đối sánh với các biến thể gần đúng.

Các biến thể gần đúng trong tất cả các loại đối sánh có thể bao gồm:

 • Lỗi chính tả
 • Các dạng số ít hoặc số nhiều
 • Từ có chung gốc (ví dụ: sàn và sàn nhà)
 • Từ viết tắt
 • Dấu trọng âm

Đối với từ khóa đối sánh chính xác, biến thể gần đúng cũng có thể bao gồm:

 • Cụm từ có thứ tự khác nhau nhưng có cùng nghĩa: (ví dụ: [nam giày] và [giày nam]).
 • Thêm hoặc xóa các từ chức năng: Từ chức năng là các giới từ (như ở hoặc tới), liên từ (như cho hoặc nhưng), mạo từ (như cái hoặc chiếc) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của nội dung tìm kiếm. Ví dụ: [giày cho nam] là biến thể gần đúng của [giày nam] với từ chức năng “cho” đã được loại bỏ.
Trong các phiên bản Google Ads tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hungary, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Lan, tiếng Trung (Phồn thể), tiếng Trung (Giản thể) tiếng Hà Lan, tiếng Ả Rập, tiếng Phần Lan, tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp, tiếng Thụy Điển, tiếng Indonesia, tiếng Hàn, tiếng Đan Mạch, tiếng Thái và tiếng Việt, các biến thể gần giống đối sánh chính xác cũng có thể bao gồm:
 • Từ ngụ ý: Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [tai nghe vr daydream], thì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho các cụm từ tìm kiếm “tai nghe daydream” vì “vr” đã được ngụ ý.
 • Từ đồng nghĩa và diễn giải: Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [đồ tắm], thì quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “đồ bơi”.
 • Mục đích tìm kiếm tương tự: Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh chính xác của bạn là [hình ảnh miễn phí tiền bản quyền], thì quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “hình ảnh bản quyền miễn phí”.
Trong phiên bản tiếng Anh của Google Ads, các công cụ sửa đổi đối sánh rộng và biến thể gần đúng đối sánh cụm từ cũng có thể bao gồm:
 • Cụm từ có thứ tự khác nhau nhưng có cùng nghĩa: Ví dụ: từ khóa cụm từ “giày đỏ” có thể hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm cho “đỏ giày chạy bộ”.
 • Thêm hoặc xóa các từ chức năng: Từ chức năng là các giới từ (như “ở” hoặc “tới”), liên từ (như “và” hoặc “nhưng”), mạo từ (như “cái” hoặc “chiếc”) và các từ khác không ảnh hưởng đến mục đích của nội dung tìm kiếm. Ví dụ: từ khóa đối sánh cụm từ “mũ cho mùa đông” có thể khớp với cụm từ tìm kiếm “mũ mùa đông đang giảm giá”, trong đó từ chức năng “cho” đã bị xóa).
 • Từ ngụ ý: Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh cụm từ của bạn là “tai nghe daydream vr”, thì quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “tai nghe daydream đang giảm giá” vì “vr” đã được ngụ ý.
 • Từ đồng nghĩa và diễn giải: Ví dụ: nếu từ khóa công cụ sửa đổi đối sánh rộng của bạn là +đồ +tắm, thì quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “đồ bơi màu đỏ”.
 • Từ có cùng ý nghĩa: Ví dụ: nếu từ khóa đối sánh cụm từ của bạn là “hình ảnh miễn phí tiền bản quyền”, thì quảng cáo cũng có thể hiển thị cho các cụm từ tìm kiếm “hình ảnh bản quyền miễn phí”.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố