Atslēgvārdu tuvi varianti: definīcija

Izmantojot atslēgvārdu tuvus variantus, varat saskaņot atslēgvārdus ar līdzīgiem meklēšanas vaicājumiem, kas nav identiski atlasītājam atslēgvārdam. Tādējādi varat sasniegt lietotājus, kuri meklē jūsu uzņēmumu, lai arī nedaudz atšķirīgi veic meklēšanu. Šādi arī nav nepieciešams veidot visaptverošus atslēgvārdu sarakstus, lai sasniegtu šos klientus.

Tuvu variantu saskaņošanu var izmantot precīzās atbilstības atslēgvārdiem, frāzēm un plašās atbilstības pārveidotājiem.

Visiem atbilstības veidiem var būt šādi tuvi varianti:

  • pareizrakstības kļūdas;
  • vienskaitļa vai daudzskaitļa formas;
  • vienas saknes vārdi (piemēram, flīze un flīzējums);
  • saīsinājumi;
  • diakritiskās zīmes.

Precīzās atbilstības atslēgvārdiem var būt arī šādi tuvi varianti:

  • tie paši vārdi mainītā secībā (piemēram, [apavi vīriešiem] un [vīriešiem apavi]);
  • pievienoti vai noņemti palīgvārdi. Palīgvārdi ir prievārdi (pie, uz), saikļi (un, bet), partikulas (arī, tikai) un citi vārdi, kas neietekmē meklēšanas vaicājuma nolūku. Piemēram, meklēšanas vaicājums [apavi arī vīriešiem] ir tuvs vaicājuma [apavi vīriešiem] variants, kurā ir noņemts palīgvārds “arī”.
Google Ads angļu, spāņu, vācu, japāņu, franču, itāliešu, portugāļu un krievu valodas versijās precīzās atbilstības atslēgvārdiem var būt arī šādi tuvi varianti:
  • netiešie vārdi (piemēram, ja precīzās atbilstības atslēgvārds ir [daydream vr austiņas], reklāmas var tikt parādītas arī meklēšanas vaicājuma “daydream austiņas” gadījumā, jo “vr” ir netiešais vārds);
  • sinonīmi un parafrāzes (piemēram, ja precīzās atbilstības atslēgvārds ir [peldkostīmi], reklāmas var tikt rādītas arī meklēšanas vaicājuma “peldtērpi” gadījumā);
  • līdzīgs meklēšanas nolūks (piemēram, ja precīzās atbilstības atslēgvārds ir [bezmaksas autoratlīdzības attēli], reklāmas var tikt rādītas arī meklēšanas vaicājuma “ar autortiesībām aizsargāti bezmaksas attēli” gadījumā).
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?