Bliske varijante ključnih riječi: definicija

Bliske varijante omogućuju ključnim riječima da se podudaraju s pretraživanjima koja su slična, no ne i identična ciljanoj ključnoj riječi i pomažu vam da se povežete s korisnicima koji traže vašu tvrtku, bez obzira na male varijacije u načinu na koji pretražuju, te smanjuju potrebu za stvaranjem iscrpnih popisa ključnih riječi radi dosezanja tih korisnika.

Prema zadanim postavkama, sve vrste podudaranja ključnih riječi ispunjavaju uvjete za podudaranje s bliskim varijantama. Ne postoji način za isključivanje te opcije.

Za ključne riječi s točnim podudaranjem bliske inačice mogu uključivati i:

Bliska varijanta

Opis

Dostupno na sljedećim jezicima

Riječi s usko povezanom sintaksom

Mogu uključivati pravopisne pogreške, oblike za jedninu i množinu, korijen riječi (na primjer pod i ispod), kratice ili naglaske.

Svi jezici

Promijenjeni redoslijed riječi istog značenja

Na primjer, [cipele muške] i [muške cipele].

Dodavanje ili uklanjanje funkcijskih riječi

Funkcijske su riječi prijedlozi (npr. u ili za), veznici (kao što su jer ili ali), čestice (kao što su li ili baš) i druge riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja. Primjerice, [cipele za muške] bliska je inačica izraza [muške cipele] u kojem je uklonjena funkcijska riječ "za".

Implicirane riječi

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [daydream vr maska], vaši bi se oglasi mogli prikazivati uz pretraživanja za "daydream maska" jer je "vr" implicirano.

Engleski, španjolski, njemački, japanski, francuski, talijanski, portugalski, ruski, mađarski, turski, poljski, kineski (tradicionalni), kineski (pojednostavnjeni), nizozemski, arapski, finski, hebrejski, grčki, švedski, indonezijski, korejski, danski, tajlandski, vijetnamski

Sinonimi i parafraze

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [kupaći kostimi], oglasi se mogu prikazivati i za pretraživanja za "plivački kostimi".

Ista namjera pretraživanja

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [besplatne slike], oglasi se mogu prikazivati i za pretraživanjima za "besplatne slike zaštićene autorskim pravima".

Modifikator širokog podudaranja i bliske varijante s podudaranjem fraze mogu uključivati i:

Bliska varijanta

Opis

Dostupno na sljedećim jezicima

Riječi s usko povezanom sintaksom

Mogu uključivati pravopisne pogreške, oblike za jedninu i množinu, korijen riječi (na primjer pod i ispod), kratice ili naglaske.

Svi jezici

Promijenjeni redoslijed riječi istog značenja

Na primjer, izraz ključne riječi "crvene cipele" može se prikazivati u pretraživanjima za "crvene cipele za trčanje".

engleski, nizozemski, njemački, francuski, španjolski, portugalski, talijanski, japanski, ruski

Dodavanje ili uklanjanje funkcijskih riječi

Funkcijske su riječi prijedlozi (poput "u" ili "za"), veznici (kao što su "i" ili "ali"), čestice (primjerice "li" ili "baš") i druge riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja. Primjerice, ključna riječ s podudaranjem fraze "kape za zimu" može se podudarati s pretraživanjima za "zimske kape na rasprodaji" s uklonjenom ključnom riječi "za".

Implicirane riječi

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s podudaranjem fraze "daydream vr maska", vaši bi se oglasi mogli prikazivati u pretraživanjima za "daydream maske za prodaju", jer je riječ "vr" implicirana.

Sinonimi i parafraze

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s modifikatorom širokog podudaranja +kupaći +kostimi, vaši se oglasi mogu prikazivati i u pretraživanjima za "crveni plivački kostimi".

Ista namjera pretraživanja

Na primjer, ako je vaša ključna riječ s podudaranjem fraze "besplatne slike ", oglasi se mogu prikazivati i za pretraživanja za "besplatne slike bejzbola zaštićene autorskim pravom".


Napomena: jezik se određuje prema jeziku korisnikovih pojmova za pretraživanje. Na primjer, ako korisnik pretražuje koristeći riječi specifične za njemački, jezik će se detektirati kao njemački, čak i ako korisnik pretražuje u Španjolskoj.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem