Bliske varijante ključnih riječi

Bliske varijante omogućuju ključnim riječima da se podudare s pretraživanjima koja su slična, no ne i identična ciljanoj ključnoj riječi i pomažu vam da se povežete s korisnicima koji traže vašu tvrtku, bez obzira na male varijacije u načinu na koji pretražuju, te smanjuju potrebu za stvaranjem iscrpnih popisa ključnih riječi radi dosezanja tih korisnika.

Ključne riječi s modifikatorom točnog podudaranja, podudaranja fraze i širokog podudaranja ispunjavaju uvjete za podudaranjem s bliskim varijantama.

Bliske varijante u svim vrstama podudaranja mogu uključivati:

  • pravopisne pogreške
  • oblike za jedninu ili množinu
  • korijen riječi (npr. pod i podni)
  • kratice
  • naglaske.

Za ključne riječi s točnim podudaranjem bliske varijante mogu uključivati i:

  • riječi s drukčijim redoslijedom istog značenja (npr. cipele muške] i muške cipele])
  • dodavanje ili uklanjanje funkcijskih riječi. Funkcijske su riječi prijedlozi (npr. u ili za), veznici (kao što su jer ili ali), čestice (kao što su li ili baš) i druge riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja. Na primjer, [cipele za muške] bliska je varijanta izraza [muške cipele] u kojem je uklonjena funkcijska riječ "za".
U engleskoj, španjolskoj, njemačkoj, japanskoj, francuskoj, talijanskoj, portugalskoj i ruskoj verziji Google Adsa bliske varijante točnog podudaranja mogu uključivati i:
  • implicirane riječi (na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [daydream vr slušalice], vaši bi se oglasi mogli prikazivati uz pretraživanja za "daydream slušalice" jer je "vr" implicirano)
  • sinonime i parafraze (na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [kupaći kostimi], oglasi se mogu prikazivati i za pretraživanja za "plivački kostimi")
  • jednaku namjeru pretraživanja (na primjer, ako je vaša ključna riječ s točnim podudaranjem [slike bez naknade], oglasi se mogu prikazivati i za pretraživanja pojma "besplatne zaštićene slike").
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?