Märksõna sarnased variandid: definitsioon

Sarnased variandid võimaldavad märksõnadel vastata otsingutele, mis on sihitud märksõnaga sarnased, kuid pole identsed, ning aitavad teil jõuda inimesteni, kes otsivad teie ettevõtet – hoolimata sellest, kuidas seda otsitakse –, vähendades vajadust koostada nende klientideni jõudmiseks põhjalikke märksõnaloendeid.

Kõik märksõna vaste tüübid on sobilikud lähedaste variantidega vastendamiseks.

Kõigi vaste tüüpide lähedased variandid võivad olla järgmised:

 • õigekirjavigadega märksõnad;
 • ainsuse või mitmuse vormid;
 • tüvest tuletatud vormid (nt laud ja laudis);
 • lühendid;
 • rõhumärkidega sõnad.

Täpse vastega märksõnade korral võivad lähedased variandid olla ka järgmised:

 • muudetud sõnajärg, mis annab kokku sama tähenduse: nt [jalatsid meeste] ja [meeste jalatsid];
 • funktsioonisõnade lisamine ja eemaldamine: funktsioonisõnad on eessõnad (nt enne või kuni), sidesõnad (nt ja või aga), artiklid (nt a ja the inglise keeles) ning muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust. Nt [jalatsid meeste jaoks] on otsingu [meeste jalatsid] lähedane variant, mille funktsioonisõna „jaoks” on eemaldatud.
Google Adsi inglis-, hispaania-, saksa-, jaapani-, prantsus-, itaalia-, portugali-, vene-, ungari-, türgi-, poola-, hiina (traditsiooniline), hiina (lihtsustatud), hollandi-, araabia-, soome-, heebrea-, kreeka-, rootsi-, indoneesia-, korea-, taani-, tai- ja vietnamikeelsetes versioonides võivad täpse vaste lähedased variandid olla ka järgmised:
 • kaudse tähendusega sõnad: näiteks kui teie täpse vastega märksõna on [daydream vr headset], võidakse teie reklaame kuvada otsingutes „daydream headset”, kuna „vr” on kaudse tähendusega;
 • sünonüümid ja parafraasid: näiteks kui teie täpse vastega märksõna on [ujumisriided], võivad reklaamid ilmuda ka otsingutes „ujumistrikood“;
 • sama otsingukavatsus: näiteks kui teie täpse vastega märksõna on [autoritasuta pildid], võivad reklaamid ilmuda ka otsingutes „autoriõigusega kaitstud tasuta pildid“.
Google Adsi ingliskeelses versioonis võivad osalise vaste teisendaja ja fraasivaste lähedased variandid olla ka järgmised.
 • Muudetud sõnajärg, mis annab kokku sama tähenduse: nt märksõnafraas „punased kingad” võib esile tulla otsingus „jooksukingad punased“.
 • Funktsioonisõnade lisamine ja eemaldamine: funktsioonisõnad on eessõnad (nt enne või kuni), sidesõnad (nt ja või aga), artiklid (nt a ja the inglise keeles) ning muud sõnad, mis ei mõjuta otsingu kavatsust. Näiteks fraasivastega märksõna „mütsid talveks“ võib sobida otsingutele „talvemütside müük enne oktoobrit”, kus funktsioonisõna „enne“ on eemaldatud).
 • Kaudse tähendusega sõnad: näiteks kui teie fraasivastega märksõna on [daydream vr headset], võidakse teie reklaame kuvada otsingutes „daydream headset“, kuna „vr“ on kaudse tähendusega.
 • Sünonüümid ja parafraasid: kui näiteks osalise vaste teisendajaga märksõna on +joogatreeningu +püksid, siis võidakse teie reklaame esitada ka otsingute „punased joogatreeningu püksid” korral.
 • Sama tähendusega sõnad: näiteks kui fraasivastega märksõna on „autoritasuta pildid“, siis võivad reklaamid ilmuda ka otsingutes „autoriõigustega kaitstud tasuta korvpallipildid.”
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse