Κοντινές παραλλαγές λέξεων-κλειδιών: Ορισμός

Οι κοντινές παραλλαγές δίνουν τη δυνατότητα στις λέξεις-κλειδιά να αντιστοιχίζονται με αναζητήσεις που είναι παρόμοιες, αλλά όχι πανομοιότυπες με τη στοχευόμενη λέξη-κλειδί. Σας βοηθούν, επίσης, να συνδέεστε με χρήστες που αναζητούν την επιχείρησή σας (παρά τις μικρές παραλλαγές στον τρόπο αναζήτησης), μειώνοντας την ανάγκη δημιουργίας εκτενών λιστών λέξεων-κλειδιών για την προσέγγιση αυτών των πελατών.

Οι λέξεις-κλειδιά ακριβούς αντιστοίχισης, οι λέξεις-κλειδιά αντιστοίχισης φράσης και οι λέξεις-κλειδιά τροποποιητή ευρείας αντιστοίχισης πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστοίχισης με τις κοντινές παραλλαγές.

Στις κοντινές παραλλαγές σε όλους τους τύπους αντιστοίχισης μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ορθογραφικά λάθη
  • Τύπους ενικού ή πληθυντικού αριθμού
  • Παραλλαγές της ίδιας ρίζας (για παράδειγμα, δάπεδο και επιδαπέδιο)
  • Συντομογραφίες
  • Διαφορετικοί τονισμοί

Όσον αφορά τις λέξεις-κλειδιά ακριβούς αντιστοίχισης, στις κοντινές παραλλαγές μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Λέξεις σε διαφορετική σειρά που έχουν το ίδιο νόημα (για παράδειγμα, [αντρικά παπούτσια] και [παπούτσια αντρικά])
  • Προσθήκη ή αφαίρεση λειτουργικών λέξεων. Λειτουργικές λέξεις είναι οι προθέσεις (όπως "σε" ή "προς), οι σύνδεσμοι (όπως "για" ή "αλλά"), τα άρθρα (όπως "ένας" ή "το") και άλλες λέξεις που δεν επηρεάζουν τον σκοπό μιας αναζήτησης. Για παράδειγμα, το [παπούτσια για άντρες] είναι μια κοντινή παραλλαγή του [παπούτσια άντρες] χωρίς τη λειτουργική λέξη "για".
Στις εκδοχές του Google Ads για Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ρωσικά, στις κοντινές παραλλαγές ακριβούς αντιστοίχισης μπορεί να περιλαμβάνονται και τα εξής:
  • Λέξεις που εννοούνται (για παράδειγμα, αν η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης είναι [ακουστικά daydream vr], οι διαφημίσεις σας ενδέχεται να εμφανίζονται σε αναζητήσεις για "ακουστικά daydream", εφόσον η λέξη "vr" εννοείται)
  • Συνώνυμα και παραφράσεις (για παράδειγμα, αν η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης είναι [μαγιό], οι διαφημίσεις ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται σε αναζητήσεις για "μαγιό θαλάσσης")
  • Ίδια πρόθεση αναζήτησης (για παράδειγμα, αν η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης είναι [εικόνες χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης], οι διαφημίσεις ενδέχεται επίσης να εμφανίζονται σε αναζητήσεις για "εικόνες χωρίς πνευματικά δικαιώματα")
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;