Blízké varianty klíčových slov: Definice

Blízké varianty umožňují najít shodu mezi klíčovými slovy a vyhledávacími dotazy, které jsou podobné, ale úplně se s cíleným klíčovým slovem neshodují. Pomůžou vám oslovit zákazníky, kteří hledají vaši firmu, i když vyhledávací dotaz zadají trochu jinak, a není tak nutné vytvářet vyčerpávající seznamy klíčových slov, kterými tyto zákazníky oslovíte.

Blízké varianty lze použít u klíčových slov v přesné, frázové a volné shodě i u klíčových slov s modifikátorem volné shody.

Ve všech typech shody mohou blízké varianty zahrnovat:

  • výrazy s chybným pravopisem,
  • jednotné nebo množné číslo,
  • příbuzná slova (například podlaha a podlahový),
  • zkratky,
  • slova s rozdílnou diakritikou.

U klíčových slov v přesné shodě mohou blízké varianty obsahovat také:

  • jiný slovosled se stejným významem (například [boty dětské] a [dětské boty]),
  • přidání nebo odstranění funkčních slov. Funkční slova jsou předložky (např. v nebo do), spojky (např. protože nebo ale), členy v angličtině (např. a nebo the) a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu. Například sousloví [boty pro děti] je blízká varianta sousloví [děti boty], kde chybí pouze funkční slovo „pro“.
V anglické, španělské, německé, japonské, francouzské, italské, portugalské a ruské verzi služby Google Ads mohou blízké varianty u přesné shody rovněž zahrnovat:
  • implicitní slova (pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [vr souprava daydream], vaše reklamy se mohou zobrazit u vyhledávání „souprava daydream“, protože „vr“ je implicitní,
  • synonyma a parafráze (pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [plavky], reklamy se mohou zobrazit i u vyhledávání „plavecké oblečení“,
  • stejný vyhledávací záměr (pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [fotky bez poplatků], reklamy se mohou zobrazit také u vyhledávání „fotky bez autorských práv“.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?