Blízké varianty klíčových slov: Definice

Blízké varianty umožňují najít shodu mezi klíčovými slovy a vyhledávacími dotazy, které jsou podobné, ale úplně se s cíleným klíčovým slovem neshodují. Pomůžou vám oslovit zákazníky, kteří hledají vaši firmu, ale vyhledávací dotaz zadají trochu jinak, než je běžné. Díky tomu již nemusíte vytvářet vyčerpávající seznamy klíčových slov.

Ve výchozím nastavení všechny typy shody klíčových slov vyhoví i blízkým variantám. Toto nastavení nelze vypnout.

U klíčových slov v přesné shodě mohou blízké varianty zahrnovat také:

Blízká varianta

Popis

K dispozici v těchto jazycích

Slova s úzce související syntaxí

Sem mohou patřit překlepy, formy jednotného a množného čísla, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář), zkratky a slova s rozdílnou diakritikou.

Všechny jazyky

Jiný slovosled se stejným významem

Například [boty dětské] a [dětské boty].

Přidání nebo odebrání funkčních slov

Funkční slova jsou předložky (např. „v“ nebo „s“), spojky (např. „jako“ nebo „ale“), členy v angličtině (např. „a“ nebo „the“) a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu. Například sousloví [boty pro děti] je blízká varianta sousloví [děti boty], kde chybí pouze funkční slovo „pro“.

Implikovaná slova

Pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [náhlavní vr souprava daydream], mohou se vaše reklamy zobrazovat i při vyhledávání výrazu „náhlavní souprava daydream“, protože „vr“ se předpokládá.

angličtina, arabština, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), dánština, finština, francouzština, hebrejština, holandština, indonéština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, portugalština, ruština, řečtina, španělština, švédština, thajština, turečtina, vietnamština

Synonyma a parafráze

Pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [plavky], mohou se reklamy zobrazit i při vyhledávání výrazu „koupací oděv“.

Stejný záměr vyhledávání

Pokud je například vaše klíčové slovo v přesné shodě [fotky bez poplatků], mohou se reklamy zobrazit i při vyhledávání výrazu „fotky bez autorských práv“.

Blízké varianty frázové shody a modifikátoru volné shody mohou také zahrnovat:

Blízká varianta

Popis

K dispozici v těchto jazycích

Slova s úzce související syntaxí

Sem mohou patřit překlepy, formy jednotného a množného čísla, příbuzná slova (např. podlaha a podlahář), zkratky a slova s rozdílnou diakritikou.

Všechny jazyky

Jiný slovosled se stejným významem

Například klíčové slovo ve frázové shodě „červené boty“ může zobrazit reklamu při vyhledávání výrazu „běžecké boty červené“.

angličtina, francouzština,holandština, italština, japonština, němčina, portugalština, španělština, ruština

Přidání nebo odebrání funkčních slov

Funkční slova jsou předložky (např. „v“ nebo „do“), spojky (např. „a“ nebo „ale“), členy v angličtině (např. „a“ nebo „the“) a další slova, která nemění smysl vyhledávacího dotazu. Například klíčové slovo ve frázové shodě „klobouky na zimu“ vyhoví vyhledávacímu dotazu „prodej zimních klobouků“, v němž chybí funkční slovo „na“,

Implikovaná slova

Pokud je například vaše klíčové slovo ve frázové shodě „náhlavní vr souprava daydream“, mohou se vaše reklamy zobrazovat i při vyhledávání výrazu „náhlavní soupravy daydream na prodej“, protože „vr“ se předpokládá.

Synonyma a parafráze

Pokud je například vaše klíčové slovo s modifikátorem volné shody +dámské +plavky, mohou se vaše reklamy zobrazit i při vyhledávání výrazu „červené dámské plavky“.

Stejný záměr vyhledávání

Pokud je například vaše klíčové slovo ve frázové shodě „obrázky bez licenčních poplatků“, mohou se reklamy zobrazit i při vyhledávání výrazu „obrázky baseballu bez autorských práv“.


Poznámka: Jazyk se určuje na základě jazyka vyhledávacích dotazů uživatele. Pokud například uživatel vyhledává pomocí slov specifických pro němčinu, pak bude jazyk rozpoznán jako němčina, i když uživatel vyhledává ve Španělsku.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory