Så använder Google data om konverteringshändelser

Vi på Google är medvetna om hur viktig och känslig data om konverteringshändelser är för våra annonsörer. Vi skyddar och hemlighåller konverteringsdata i Google Ads och informerar tydligt om i vilken begränsad utsträckning vi använder oss av informationen.

Så använder Google data om konverteringshändelser

Google använder data om konverteringshändelser för att skapa rapporter om kampanjresultat i ditt konto, som indata i funktioner som mål-CPA och andra konverteringsbaserade, automatiska budstrategier, samt sammanställningar till förmån för alla annonsörer. Google har som policy att begränsa tillgången till konverteringsdata både i och utanför Google. Vi delar endast annonsörspecifik konverteringsdata med andra annonsörer om annonsören har godkänt det.

När du använder konverteringsspårning visas konverteringsdata i dina rapporter så att du kan fatta välgrundade beslut om kampanjhantering. Du kommer åt rapporter som innehåller konverteringsdata via ditt Google Ads-konto och eventuella länkade förvaltarkonton (MCC).

Google kan också använda data om konverteringshändelser för att förbättra dina kampanjresultat. Google tillhandahåller till exempel den automatiska budstrategin Mål-CPA, som automatiskt optimerar dina bud baserat på tidigare konverteringsdata i syfte att förbättra avkastningen på din investering. Google kan använda data om konverteringshändelser för att förbättra resultatet av vissa typer av kampanjer utan att någon åtgärd från dig krävs. Google kan till exempel använda data om konverteringshändelser som apphämtningar för att se till att din app inte marknadsförs för användare som redan har installerat din app.

Du behöver inte dela sifferbelopp tillsammans med dina konverteringar för att kunna använda konverteringsspårning med Google Ads. Du kan placera konverteringstaggar på vilka sidor som helst på din webbplats. Som standard mäter de separata konverteringshändelser i stället för belopp. Om du väljer att skicka ett sifferbelopp tillsammans med dina konverteringar, vilket kan hjälpa dig att utvärdera annonsresultatet eller ligga till grund för budgivning med mål-ROAS, skyddar och använder Google den informationen enligt beskrivningen i den här artikeln.

Google sammanställer dessutom data om konverteringshändelser och använder sammanställningarna till förmån för alla annonsörer. Funktioner som automatisk budgivning och smart prissättning använder sammanställd data om konverteringshändelser i syfte att förbättra kvaliteten och korrektheten i allmänhet. Om du använder konverteringsspårning och dina konkurrenter använder sig av sådana funktioner, är det möjligt att din användning av konverteringsspårning indirekt påverkar kostnaderna för dina klick. Google kan även publicera konverteringsstatistik i form av sammanställningar från flera annonsörer, som en resurs för alla annonsörer.

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt