Các hạn mức giá thầu, chiến dịch và tài khoản của Quảng cáo khách sạn

Các hạn mức sau đây áp dụng cho chiến dịch khách sạn trong Google Ads

Hạn mức tài khoản

Các giới hạn tài khoản này bao gồm tất cả những thực thế đang hoạt động và tạm dừng:

  • 200 tài khoản Google Ads được liên kết cho mỗi tài khoản Hotel Center
  • 1.000 chiến dịch khách sạn cho mỗi tài khoản Google Ads
  • 1.000 mục tiêu vị trí cho mỗi chiến dịch khách sạn
  • 3.000 nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch khách sạn
  • 20.000 mức giá thầu cấp nhóm khách sạn cho mỗi nhóm quảng cáo
  • 5 triệu mức giá thầu cấp nhóm khách sạn trong một tài khoản Google Ads

Hạn mức giá thầu cho mỗi khách sạn

Quảng cáo khách sạn sẽ chấp nhận tối đa 100 mức giá thầu cho mỗi khách sạn trên tất cả các tài khoản Google Ads được liên kết với một tài khoản Hotel Center. Đây là hạn mức dành riêng cho một chiến dịch khách sạn và không áp dụng cho các sản phẩm khác trong Google Ads.

Điều sẽ xảy ra nếu bạn vượt quá hạn mức giá thầu

Nếu giá thầu của bạn vượt quá giới hạn cho mỗi khách sạn, thì Google không thể đảm bảo sẽ đánh giá các giá thầu vượt quá giới hạn khi quyết định chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo chiến thắng trong phiên đấu giá. Vì sẽ không có thông báo lỗi về giá thầu quá giới hạn nên tốt nhất bạn nên đặt giá thầu trong giới hạn.

Đường liên kết liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng khách sạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?